• Share
 • Email
 • Print
Biura K&L Gates
Aktualności
 • Filip Urbaniak w gronie 50 nowych Partnerów K&L Gates. Więcej.
 • Piotr Augustyniak powołany na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego. Więcej.
 • K&L Gates doradcą LW Bogdanka. Więcej.
 • Sukces K&L Gates w sprawie David Minnotte i Robert Lewis przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej.
 • Prawnicy K&L Gates doradzali Alior Bank S.A. Więcej.
 • Dr Wojciech Sadowski Prezesem Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej. Więcej.
Publikacje i Wydarzenia
 • Dyskusja na temat zarządzania transgranicznymi restrukturyzacjami i upadłościami z udziałem Joanny Gąsowski opublikowana w Special Report: Global Restructuring & Insolvency - Financier Worldwide Magazine. Więcej.
 • „A New Agenda for Europe.“ Więcej.
 • Biuletyn „Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja”, nr 4/2014 (16). Więcej.
 • Seminarium “Ustawa o OZE - Aspekty prawne”, biuro K&L Gates w Warszawie, 17.03.2015 r. Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, K&L Gates. Więcej.
 • Śniadanie z prawem konkurencji pt. „Odpowiedzialność finansowa kadry menedżerskiej za naruszenia prawa konkurencji - jak żyć w nowej rzeczywistości?", biuro K&L Gates w Warszawie, 18.03.2015 r. Prelegent: Marcin Trepka. Więcej.
 • Warsztat „Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia”, Warszawa, 13-14.04.2015 r. Prelegenci: Edyta Krukowska-Szczerba, Hubert Wysoczański. Więcej
 • Konferencja „ADR & ODR in the EU. Implementing the ADR Directive and the ODR Regulation”, Trewir , 5-6.03.2015 r. Prelegent: Rafał Morek. Więcej.
 • Warsztat „Procedura odwoławcza od decyzji Prezesa URE – spory i aktualne orzecznictwo”, Warszawa, 28-29.04.2015 r. Prelegent: Hubert Wysoczański. Więcej.