• Share
  • Email
  • Print
Get Connected
Aktualności
  • K&L Gates wymieniona po raz kolejny w rankingu Top 20 Global Law Firm Brands. Więcej.
  • Znaczące wzmocnienia w kilku praktykach K&L Gates elementem długofalowej strategii rozwoju kancelarii w Polsce. Więcej.
Publikacje i Wydarzenia
  • Znaki Towarowe I Nieuczciwa Konkurencja, Biuletyn Kwartalny, 2/2016 (21). Więcej.
  • Tzw. „mała nowelizacja” ustawy Pzp, wprowadziła do ustawy instytucję Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Treść JEDZ różni się od przepisów ustawy Pzp, a w niektórych przypadkach jest nawet sprzeczna z obecnym brzmieniem ustawy. Więcej.
  • Znaczenie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych dla wydatkowania środków pochodzących z funduszy unijnych. Więcej.
  • Polsko-Niemiecki Business-Mixer @K&L Gates - Spotkanie z okazji jubileuszu 25-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy w dniu 12 września 2016. Więcej.