• Share
 • Email
 • Print
Biura K&L Gates
Aktualności
 • K&L Gates doradcą LW Bogdanka. Więcej.
 • Nowy prawnik wzmocni zespół nieruchomości K&L Gates w Warszawie. Więcej.
 • Sukces K&L Gates w sprawie David Minnotte i Robert Lewis przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej.
 • Prawnicy K&L Gates doradzali Alior Bank S.A. Więcej.
 • K&L Gates zamknęła transakcję sprzedaży Nordea Bank Polska na rzecz PKO BP. Więcej.
 • Dr Wojciech Sadowski Prezesem Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej. Więcej.
Publikacje i Wydarzenia
 • Biuletyn „Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja”, nr 3/2014 (15). Więcej.
 • Warsztat „Problematyczne aspekty inwestycji w farmy wiatrowe”, 2-3.09.2014 r., Warszawa. Prelegent: Hubert Wysoczański. Więcej
 • Warsztat „Kontrakty budowlane - jak nie upaść z wykonawcą i zabezpieczyć swoją umowę”, 4-5.09. 2014 r., Warszawa. Prelegenci: dr Rafał Morek, Agnieszka Wojciechowska. Więcej.
 • Warsztat „Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej i dystrybucyjnej”, 17-18.09.2014 r., Warszawa. Prelegent: Tomasz Dobrowolski.
 • HR Summit 2014 - Strategia przedsiębiorstwa a zarządzanie personelem, 30.09-01.10 .2014 r., Warszawa. Prelegenci: Patrycja Zawirska, Krzysztof Gąsior. Więcej.