• Share
 • Email
 • Print
Biura K&L Gates
Aktualności
 • K&L Gates doradcą LW Bogdanka. Więcej.
 • Nowy prawnik wzmocni zespół nieruchomości K&L Gates w Warszawie. Więcej.
 • Sukces K&L Gates w sprawie David Minnotte i Robert Lewis przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej.
 • Prawnicy K&L Gates doradzali Alior Bank S.A. Więcej.
 • K&L Gates zamknęła transakcję sprzedaży Nordea Bank Polska na rzecz PKO BP. Więcej.
 • Dr Wojciech Sadowski Prezesem Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej. Więcej.
Publikacje i Wydarzenia
 • Biuletyn „Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja”, nr 3/2014 (15). Więcej.
 • Konferencja „Przywództwo kobiet: perspektywa międzykulturowa”, 02.10.2014 r., Warszawa, siedziba K&L Gates. Organizatorzy: BPCC, CCIFP, SPCC, PSIG, K&L Gates, Piasecka & Żylewicz. Więcej.
 • Szkolenie "Przedsiębiorca a własność intelektualna – eliminacja ryzyk" (regulacje polskie, orzecznictwo niemieckie), organizatorzy: AHK Polska, K&L Gates, 25.11.2014 r., Warszawa. Prelegenci: Oskar Tułodziecki, Piotr Augustyniak, Martin von Albrecht, Ewelina Madej, Marta Wysokińska, Ewa Rusak, Dorota Koseła, Michał Ziółkowski. Więcej.
 • Warsztaty „Due diligence w praktyce - Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A”, 26-27.11.2014 r., Warszawa. Prelegenci: Andrzej Mikosz, Filip Urbaniak, Jakub Pitera, Jan Kaczmarczyk, Bartosz Niemczynowicz. Więcej.