• Share
 • Email
 • Print
Get Connected
Aktualności
 • Filip Urbaniak w gronie 50 nowych Partnerów K&L Gates. Więcej.
 • Piotr Augustyniak powołany na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego. Więcej.
 • K&L Gates doradcą LW Bogdanka. Więcej.
 • Sukces K&L Gates w sprawie David Minnotte i Robert Lewis przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej.
 • Prawnicy K&L Gates doradzali Alior Bank S.A. Więcej.
 • Dr Wojciech Sadowski Prezesem Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej. Więcej.
Publikacje i Wydarzenia
 • Śniadanie „Restrukturyzacje kapitałowe (łączenia, podziały i przekształcenia) spółek - uwagi praktyczne”, biuro K&L Gates w Warszawie, 23 czerwca 2015 r. Prelegenci: Dominika Mizielińska, Lech Najbauer, Jakub Pitera. Więcej.
 • Śniadanie „Zarządzanie sporem sądowym - dobre i złe praktyki biznesowe”, biuro K&L Gates w Warszawie, 16 czerwca 2015 r. Prelegenci: dr Wojciech Sadowski, Ewelina Wętrys, LL.M. Więcej.
 • Zachęcamy do zapoznania się z naszym najnowszym alertem „European Commission Launches Reform of EU Policy-Making Process“ więcej.
 • Biuletyn „Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja”, nr 1/2015 (17). Więcej.
 • Dyskusja na temat zarządzania transgranicznymi restrukturyzacjami i upadłościami z udziałem Joanny Gąsowski opublikowana w Special Report: Global Restructuring & Insolvency - Financier Worldwide Magazine. Więcej.
 • Warsztat „Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych”, Warszawa, 27-28.05.2015 r. Prelegent: Dorota Koseła. Więcej.
 • Warsztat „Wzajemna relacja odpowiedzialności w procesie budowlanym - kluczowe zagadnienia dla wykonawców”, Warszawa, 27-28.05.2015 r. Prelegent: Hubert Wysoczański.Więcej.
 • Warsztat „Wpływ ustawy konsumenckiej na umowy w branży energetycznej i gazowej”, Warszawa, 22-23.06. 2015 r. Prelegenci: Tomasz Dobrowolski, Edyta Krukowska-Szczerba. Więcej.