• Share
 • Email
 • Print
Get Connected
Aktualności
 • Filip Urbaniak w gronie 50 nowych Partnerów K&L Gates. Więcej.
 • Piotr Augustyniak powołany na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego. Więcej.
 • K&L Gates doradcą LW Bogdanka. Więcej.
 • Sukces K&L Gates w sprawie David Minnotte i Robert Lewis przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej.
 • Prawnicy K&L Gates doradzali Alior Bank S.A. Więcej.
 • Dr Wojciech Sadowski Prezesem Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej. Więcej.
Publikacje i Wydarzenia
 • Biuletyn „Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja”, nr 2/2015 (18). Więcej.
 • Warsztat „Prawne i praktyczne aspekty regulacji wewnętrznych w Grupie Kapitałowej”, 07-08.09.2015 r. , Hotel Sheraton w Warszawie. Prelegent: Andrzej Mikosz. Więcej.
 • Warsztat „Nabywanie nieruchomości i gruntów na potrzeby przedsiębiorstw”, 09.09.2015 r., Warszawa. Prelegent: Małgorzata Lesiak-Ćwikowska. Więcej.
 • K&L Gates Business Solutions: Śniadanie „Co powie Prezes? Zgoda na koncentrację jako element transakcji M&A”, 10.09.2015 r., biuro K&L Gates w Warszawie. Prelegent: Lech Najbauer. Więcej.