• Share
 • Email
 • Print

K&L Gates jest wiodącą międzynarodową kancelarią prawną, zatrudniającą ponad 2100 prawników  w 48 biurach na pięciu kontynentach. Staramy się zawsze dobrze zrozumieć indywidualne potrzeby i cele biznesowe naszych klientów, a także dostosowujemy do nich nasze działania - bez względu na to, czy nasi klienci zainteresowani są uzyskaniem od nas tylko formalnej porady prawnej czy też oczekują od nas szerszego, biznesowego podejścia do danej sprawy.

Nasza Praktyka
Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz polskich i międzynarodowych klientów w sprawach z zakresu zamówień publicznych, kontraktów rządowych i zagadnień regulacyjnych. Nasi prawnicy posiadają dogłębną wiedzę i doskonale rozumieją przepisy prawa, kwestie regulacyjne, a także praktykę administracyjną z tym związaną. Jesteśmy uznawani za jedną z najbardziej doświadczonych i renomowanych kancelarii prawnych w Polsce w zakresie zamówień publicznych i kontraktów rządowych. Przez ponad 20 lat uczestniczyliśmy z powodzeniem w wielu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

W dziedzinie zamówień publicznych i związanych z tym zobowiązań offsetowych zagranicznych dostawców, nasi prawnicy doprowadzili do zawarcia trzech z czterech największych transakcji offsetowych negocjowanych w Polsce. Doradzamy także zagranicznym dostawcom w ramach postępowań przetargowych, organizowanych przez Inspektorat Uzbrojenia Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, podmioty rządowe, a także w innych przetargach z dziedziny obronności. Doskonale rozumiemy zasady rządzące polskim systemem zamówień publicznych w sektorze obronności i znamy dobrze zarówno to środowisko jak i jego otoczenie prawne.

Nasi prawnicy regularnie doradzają wykonawcom na różnych etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sektorach: kolejowym, budowlanym, drogowym oraz energetycznym, w tym także reprezentując wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem okręgowym.

Doradzamy licznym podmiotom krajowym i zagranicznym w związku z negocjowaniem i zawieraniem umów z zamawiającymi, w tym z różnymi ministerstwami Rządu RP w związku ze znaczącymi zamówieniami publicznymi, prywatyzacjami, projektami fuzji i przejęć, wspólnymi przedsięwzięciami z podmiotami rządowymi, kwestiami regulacyjnymi i umowami offsetowymi.

Nasi Klienci
Naszymi klientami są producenci samolotów i śmigłowców pasażerskich oraz wojskowych, podmioty świadczące usługi energetyczne, usługi wsparcia technicznego i zarządzania, podmioty dostarczające technologie wodne i energetyczne, a także firmy zajmujące się transportem i bezpieczeństwem morskim.

Przykładowe doświadczenie

 • Doradztwo na rzecz zagranicznego oferenta w związku z przetargiem dotyczącym budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego oferenta w związku z przetargiem dotyczącym zakupu śmigłowców wojskowych i ratunkowych dla Sił Zbrojnych RP, o wartości ponad 3.000.000.000 USD.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego oferenta w związku z przetargami organizowanymi przez Polskie Koleje Państwowe dotyczącymi modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce. 
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego oferenta w związku z przetargiem dotyczącym budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Krakowie.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego oferenta w związku z przetargiem na dostawę maszyn sortowniczych organizowanym przez Pocztę Polską.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego oferenta w związku z przetargiem na dostawę Systemu Ochrony Granic Schengen dla Rządu RP.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego oferenta w związku z przetargiem na dostawę Systemu Monitorowania Ruchu Morskiego na Obszarze Morza Bałtyckiego, organizowanym przez Marynarkę Wojenną RP. 
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego oferenta w związku z przetargami na dostawę śmigłowców transportowych dla VIP-ów oraz samolotów dla Sił Zbrojnych RP.
 • Doradztwo w związku z przetargiem organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej na dostawę rakietowego systemu ochrony wybrzeża oraz związanym z nim postępowaniem sądowym. 
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych na świecie producentów bezzałogowych samolotów zwiadowczych (UAV) w związku z różnymi kwestiami prawnymi, w tym z zakresu zamówień publicznym w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz Banku Światowego i EBOR-u w związku z kilkoma zamówieniami publicznymi dotyczącymi lokalnej infrastruktury w największych miastach Polski, w tym w Krakowie, Bydgoszczy, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu.
 • Doradztwo w związku z programem NATO NSIP (Program Inwestycji NATO w dziedzinie Bezpieczeństwa).
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowego producenta w związku z dostawą wyposażenia wojskowego dla Sił Zbrojnych RP.
 • Doradztwo w związku z utworzeniem i budową pierwszego prywatnego szpitala w Polsce oferującego pełen zakres usług medycznych.
 • Doradztwo na rzecz licznych oferentów w związku z mniejszymi przetargami, w tym w związku z zamówieniem usług celno-spedycyjnych dla MON, przetargami dotyczącymi zamówień związanych z modernizacją lotniska i przetargami organizowanymi przez Pocztę Polską i Komendę Główną Policji.
 • Doradztwo w związku z planowanymi projektami z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.
ImięTytułBiuroKontakt
Counsel
P +48.22.653.4266
Partner
P +48.22.653.4205