• Share
  • Email
  • Print
Pl. Małachowskiego 2
Warszawa 00-066
Poland
P: +48.22.653.4200
F: +48.22.653.4250

Czas lokalny

6:27:17 AM

K&L Gates Jamka działa na podstawie umowy o współpracy z K&L Gates LLP.

Polska, kraj ukierunkowany na rozwój i sukces gospodarczy, plasuje się wśród 20 największych gospodarek świata. Kancelaria K&L Gates pojawiła się na tym ważnym rynku w 2010 roku, otwierając swoje biuro w Warszawie.

Przez okres ostatnich 20 lat Warszawa nie tylko odbudowała swoją pozycję ważnego punktu na mapie Europy ze względów politycznych i biznesowych, ale również stała się jednym z wiodących i najszybciej rozwijających się rynków w Europie. Ponad 170 spośród 500 największych firm w regionie Europy Środkowo-Wschodniej prowadzi swoje działania w Polsce. Tutaj działa także ponad 300 instytucji badawczo-rozwojowych, a Warszawa uznawana jest za jedną z dwudziestu najlepszych lokalizacji dla biznesu w Europie.

Biuro K&L Gates w Warszawie liczy obecnie 46 prawników, w tym 10 partnerów.   Od 1991 roku świadczymy usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych prowadzących interesy w Polsce. Posiadając szerokie doświadczenia w doradztwie dla wielu największych inwestycji zagranicznych w kraju oraz we współpracy z polskimi władzami, nasi prawnicy świadczą na rzecz polskich i zagranicznych klientów szeroki zakres usług dotyczących obsługi transakcji, porad prawnych oraz rozstrzygania sporów. Aby móc zaspokajać międzynarodowe potrzeby naszych klientów, zespół świadczy usługi w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim.

Główne obszary praktyki biura w Warszawie obejmują bankowość i finanse, rynki kapitałowe, prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia, własność intelektualną, rozstrzyganie sporów, kwestie regulacyjne oraz umowy w ramach zamówień publicznych. Biuro również w sposób szczególny koncentruje się na branży energetycznej i infrastrukturze, budownictwie oraz nieruchomościach, a także przemyśle obronnym.

Posiadając rozległą znajomość zagadnień w dziedzinie polskiego prawa pracy, podatkowego i celnego oraz przepisów dotyczących nieruchomości, nasi prawnicy również pełnią funkcję głównych polskich doradców na rzecz wielu międzynarodowych przedsiębiorstw działających w kraju oraz przedsiębiorstw polskich podejmujących współpracę z inwestorami i kontrahentami zagranicznymi. Prawnicy z warszawskiego biura odznaczają się również istotnym doświadczeniem i wiedzą z zakresu polskiego systemu politycznego. Wielu z nich zajmowało wysokie stanowiska w organach rządowych, parlamentarnych i instytucjach legislacyjnych, jak również brało aktywny udział w kształtowaniu najważniejszych aktów prawnych.

Warszawski zespół prawników specjalizujących się w fuzjach i przejęciach doradza przy inwestycjach zagranicznych, obsługuje fundusze typu „venture capital” i wspiera transakcje w Polsce i na terenie Europy Wschodniej. Doradzamy inwestorom strategicznym i finansowym oraz spółkom stanowiącym cel przejęcia, jak również przedsiębiorcom w trzech podstawowych obszarach: inwestycje zagraniczne, fuzje i przejęcia (M&A) oraz spory korporacyjne.

Zespół prawników zajmujących się obsługą prawną z zakresu bankowości i finansów obsługuje praktycznie wszystkie rodzaje transakcji finansowych. Nasze doświadczenia obejmują regularną obsługę banków oraz innych podmiotów świadczących usługi finansowe. Mamy bogate doświadczenie w transakcjach związanych z zarządzaniem, prowadzeniem i kontrolą instytucji bankowych. Nasza praktyka obejmuje także finansowanie inwestycji, finansowanie kapitałowe, finansowanie z zabezpieczeniem na aktywach, sekurytyzację oraz finansowanie handlu.

Praktyka rynków kapitałowych jest jednym z kluczowych obszarów biura w Warszawie. Nasi prawnicy doradzają polskim spółkom w zakresie zagranicznych transakcji przejęć kapitałowych, reprezentują emitentów, banki emisyjne, agentów inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne i powiernicze, podmioty uczestniczące w obrocie i emisji papierów wartościowych, instrumentów dłużnych i pochodnych, jak również doradzają w sprawach dotyczących europejskich zasad regulujących kwestie pomocy publicznej. 

Warszawski zespół do spraw rozstrzygania sporów i arbitrażu cieszy się dużym uznaniem w Polsce. Reprezentujemy klientów w zarówno w krajowych jak i międzynarodowych  postępowaniach arbitrażowych, włączając spory na podstawie umów o wspieraniu i ochronie inwestycji, jak też postępowania w sprawach gospodarczych, postępowania administracyjne i karne przed polskimi sądami. Prawnicy uczestniczą w wielu sporach dotyczących umów budowlanych, postępowaniach dotyczących przestępstw gospodarczych, postępowaniach z zakresu prawa pracy oraz sporach korporacyjnych i dotyczących upadłości. Nasi prawnicy również doradzają klientom w sprawach związanych z kwestiami własności intelektualnej w zakresie działań antypirackich i ochrony przed naruszaniem takich praw, oraz reprezentują globalne firmy z branży rozrywki w znaczących sprawach arbitrażowych i postępowaniach sądowych w Polsce.

Nasi prawnicy specjalizujący się w dziedzinie własności intelektualnej zapewniają obsługę w zakresie ochrony praw autorskich, patentów, znaków towarowych, mediów, usług komputerowych oraz sporów sądowych w dziedzinie technologii., Doradzają także w zakresie polskich aktów i przepisów prawnych dotyczących rejestracji, egzekwowania, przenoszenia i udzielania licencji na prawa własności intelektualnej, w przypadku transakcji korporacyjnych, fuzji i przejęć, a także w zakresie umów z branży rozrywkowej oraz kwestii związanych z Internetem i e-commerce.

Warszawskie biuro posiada również szerokie doświadczenia w obszarze energetyki i infrastruktury. Obejmują one m.in. prywatyzację przedsiębiorstw, finansowanie inwestycji, restrukturyzację elektrowni, reprezentowanie pierwszej polskiej giełdy energii w zakresie spraw regulacyjnych i korporacyjnych oraz reprezentowanie inwestorów zagranicznych w negocjacjach prowadzonych z Urzędem Regulacji Energetyki i PGNiG.

Nasi prawnicy specjalizujący się w branży budowlanej i nieruchomościowej doradzają klientom m.in. jak należy utrzymać elastyczne podejście biznesowe dla maksymalnego wykorzystania potencjału ich inwestycji w nieruchomości lub inwestycje hipoteczne. .

Warszawskie biuro posiada także doświadczony zespół zajmujący się kwestiami zamówień publicznych. Prawnicy specjalizują się w przygotowywaniu ofert i prowadzeniu administracyjnych postępowań odwoławczych, jak też  procesów sądowych w dziedzinie zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), a także udzielają porad prawnych dotyczących kontraktów cywilnych oraz wojskowych.

Warszawscy prawnicy biorą aktywny udział w kluczowych konferencjach sektorowych, wygłaszając prezentacje dotyczące zagadnień prawnych, w tym zagadnień z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa energetycznego, podatkowego, budowlanego, itp. Często są również zapraszani do komentowania aktualnych kwestii prawnych przez wiodące media w Polsce, np. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Nowy Przemysł, Gazeta Wyborcza itp.

Kontakt
Counsel, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4268
Associate, K&L Gates Jamka
P +1.48226534339
Counsel, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4304
Associate, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4278
Associate, K&L Gates Jamka
P +1.48.22.653.4244
Junior Associate, K&L Gates Jamka
P +1.48.22.6534326
Counsel, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4292
Senior Associate, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4280
Partner, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4215
Senior Partner, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4204
Junior Associate, K&L Gates Jamka
P +48.22.6534327
Associate, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4314
Senior Associate, K&L Gates Jamka
P +48226534256
Partner, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4258
Associate, K&L Gates Jamka
P +48226534312
Senior Associate, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4328
Senior Associate, K&L Gates Jamka
P +48.22.6534309
Of Counsel, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4206
Partner, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4272
Senior Associate, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4307
Senior Associate, K&L Gates Jamka
P +48226534270
Local Partner, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4266
Of Counsel, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4239
Partner, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4219
Counsel, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4238
Senior Associate, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4237
Senior Associate, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4229
Associate, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4335
Partner, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4288
Senior Associate, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4305
Counsel, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4216
Partner, K&L Gates Jamka
P +48226534269
Managing Partner, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4277
Partner, K&L Gates Jamka
P +48226534257
+1.650.798.6700
Senior Associate, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4248
Senior Associate, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4265
Counsel, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4220
Partner
P +48.22.653.4205
Staff Lawyer, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4324
Senior Associate, K&L Gates Jamka
P +48226534336
Partner, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4221
Counsel, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4217
Junior Associate, K&L Gates Jamka
P +48.22.6534320
Counsel, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4274
Senior Associate, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4333
Counsel, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4282
Associate, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4301
Local Partner, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4214
Senior Associate, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4249
Partner, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4211
Partner, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4212
Senior Associate, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4275
Local Partner, K&L Gates Jamka
P +48226534316
Senior Associate, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4233
Partner, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4236
Associate, K&L Gates Jamka
P +48226534302
Local Partner, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4294
Associate, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4306
Associate, K&L Gates Jamka
Counsel, K&L Gates Jamka
P +48.22.653.4291