• Share
  • Email
  • Print

Polska, Alert Praktyki Rynków Kapitałowych

Niezależni członkowie rad nadzorczych spółek giełdowych – co zmienia nowa ustawa o biegłych rewidentach?


Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania wiążących decyzji. Informacje zawarte w niniejszej publikacji dotyczą jedynie niektórych aspektów prawnych wybranych spraw oraz zagadnień i nie mogą być traktowane jako porada prawna.