• Share
 • Email
 • Print

Lech Giliciński

Partner
+48.22.653.4215
Fax +48.22.653.4250
Dr Lech Giliciński jest radcą prawnym i Partnerem w warszawskim biurze K&L Gates kierującym praktyką Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji. Specjalizuje się w dziedzinie restrukturyzacji, prawa upadłościowego i naprawczego oraz bankowości i finansów.. Doradza także funduszom private equity.

Doświadczenie zawodowe

Dr Giliciński pełnił funkcję doradcy Ministerstwa Sprawiedliwości i EBOiR w procesie wprowadzania w życie prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 r. Jest również partnerem krajowym Banku Światowego w Polsce w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacji. W szczególności był głównym konsultantem Banku Światowego w związku z przygotowaniem raportu “Poland: Towards a Stronger Insolvency Framework” dla rządu polskiego w momencie rozpoczęcia prac nad projektem prawa restrukturyzacyjnego i zmianami do prawa upadłościowego i naprawczego. Swoje bogate doświadczenie zdobywał również w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych.

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

Międzynarodowe instytucje badające rynek usług prawniczych od wielu lat polecają Lecha Gilicińskiego, jako wiodącego specjalistę w dziedzinie restrukturyzacji oraz prawa upadłościowego i naprawczego. W ostatnim czasie był rekomendowany przez takie rankingi jak ranking kancelarii prawniczych “Rzeczpospolitej”, Chambers Global, Chambers Europe (2010 - 2015, Tier 1, Band 1, 2016 - Eminent Practitioner), International Financial Law Review 1000, The Expert Guide to the World's Leading Insolvency & Restructuring Lawyers. Dr Lech Giliciński jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji oraz organizacji Insol Europe, Insol International, Oxbridge Society of Poland.

 • Chambers Global, Restrukturyzacja i Upadłość, 2010-2015 Band 1, 2016 Tytuł Eminent Practitioner
 • Chambers Europe, Restrukturyzacja i Upadłość, 2010-2015 Band 1, 2016 Tytuł Eminent Practitioner
 • Ranking Rzeczpospolitej 2013-2016, rekomendacja w zakresie Prawa upadłościowego i postępowania naprawczego,
 • Legal 500, Restrukturyzacja i Upadłość, 2014-2016, Tier 1
 • Legal 500, Bankowość i Finanse, 2013-2014, Tier 3
 • Chambers Europe, Bankowość i Finanse, 2005-2009 – Band 2,
 • Legal Experts, EMEA, 2013 – ¬Bankowość i Finanse
 • International Financial Law Review 2005-2010 – Tier 2, Bankowość i Finanse
 • Who is Who of International Restructuring Lawyers 2006-2011 – rekomendowany w dziedzinie Finanse, Restrukturyzacja i Upadłość
 • PLC Which Lawyer 2006-2010 – rekomendowany w dziedzinie Finanse, Restrukturyzacja i Upadłość

Działalność Zawodowa/Społeczna

 • Członek Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji
 • Insol Europe
 • Insol International
 • Oxbridge Society of Poland
Bankowość I Finanse
 • Doradztwo na rzecz Mid Europa Partners w związku z przejęciem i finansowaniem przejęcia spółki dostarczającej usługi telewizji kablowej Aster o wartości 400 mln EUR oraz następnie w związku z rekapitalizacją zadłużenia.
 • Doradztwo na rzecz Royal Bank ot Scotland i konsorcjum banków w związku z finansowaniem o wartości 500 mln EUR na rzecz TP SA.
 • Doradztwo na rzecz China Development Bank w związku z finansowaniem eksportu o wartości 640 mln EUR na rzecz wiodącego polskiego operatora telefonii komórkowej P4.
 • Doradztwo na rzecz Glitnir Bank w związku z finansowaniem w wysokości 30 mln EUR dotyczącym budowy dużego centrum handlowego w Szczecinie.
 • Doradztwo na recz Vectra SA w związku z planowanym uzyskaniem finansowania na przejęcie Aster.
 • Doradztwo na rzecz Darby Private Equity w związku z planowanym finansowaniem typu mezzanine o wartości 20 mln EUR na rzecz średniej wielkości polskiej spółki oraz jej spółek zależnych z Europy Środkowo-Wschodniej.

Restrukturyzacja I Upadłość

Reprezentacja Po Stronie Wierzycieli
 • Reprezentacja Lehman Brothers jako wierzyciela w związku z upadłością spółki Warszawskie Centrum Dystrybucyjne Sp. z o.o. i Centrum Biznesu Ożarów, a także współpraca z amerykańskim doradcą Lehman w związku z upadłością spółki-matki dłużników w Kalifornii.
 • Reprezentacja wierzycieli grupy Gazimport Sp. z o.o. w związku z postępowaniem  o ogłoszenie upadłości Gazimport Sp.z o.o., postępowaniem upadłościowym i związanymi z tym sprawami sądowymi.
 • Reprezentacja wierzycieli GM Records w związku z postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu.
 • Doradztwo na rzecz leasingodawców samolotów dla linii lotniczych Air Polonia w związku z groźbą upadłości leasingobiorcy.
 • Reprezentowanie największego wierzyciela Maflow Sp. z o.o. w związku z pierwotnym postępowaniem upadłościowym we Włoszech oraz wszczęciem i prowadzeniem wtórnego postępowania upadłościowego w Polsce.
 • Reprezentowanie największego wierzyciela spółki Christianapol w związku  z postępowaniem naprawczym (sauvegarde) we Francji oraz wnioskiem o głoszenie upadłości wtórnej w Polsce.
 • Reprezentowanie dużego banku zagranicznego jako wierzyciela uprawnionego z tytułu hipoteki morskiej w związku ze sporem z innym wierzycielem dotyczącym wykonania praw z hipoteki w stosunku do statku będącego własnością włoskiej spółki w upadłości.

Reprezentacja Po Stronie Dłużników
 • Doradztwo na rzecz Elektrim SA w związku z restrukturyzacją zadłużenia z tytułu obligacji w wysokości 510 mln EUR (w tym utworzenie nowego pakietu zabezpieczeń).
 • Doradztwo na rzecz Hortex Holding w związku z restrukturyzacją zadłużenia (kredytów i dłużnych papierów wartościowych).
 • Doradztwo na rzecz Eastbridge NV/ Domy Towarowe Centrum RE SA w związku z sekurytyzacją czynszów najmów nieruchomości komercyjnych o wartości 73 mln EUR, pierwszą tego rodzaju w Polsce, w celu restrukturyzacji zadłużenia w stosunku do konsorcjum polskich i zagranicznych banków.
 • Doradztwo na rzecz Worldcom w sprawach dotyczących niewypłacalności i likwidacji polskich spółek zależnych. 
 • Doradztwo na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w związku planowaną restrukturyzacją zadłużenia spółki (kredyty i obligacje).
 • Doradztwo na rzecz grupy Belvedere/Sobieski w związku z postępowaniem naprawczym wszczętym we Francji oraz wnioskami o wszczęcie wtórnych postępowań upadłościowych w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz Synergia99 oraz jej wspólnika większościowego w związku z restrukturyzacją pakietu zabezpieczeń oraz reorganizacją spółki.
 • Doradztwo na rzecz polskiej spółki z sektora inwestycyjnego w związku z wrogim przejęciem oraz wykonaniem zabezpieczeń.
 • Doradztwo na rzecz dużej polskiej spółki z sektora metalurgicznego; reprezentowanie dłużnika w związku z pozasądową restrukturyzacją zadłużenia w wysokości ok. 2 mld EUR obejmującą 23 banki.

Reprezentacja Zarządców
 • Reprezentowanie syndyka Schieder Mobel Holding w związku z restrukturyzacją zadłużenia grupy na łączną kwotę 300 mln EUR oraz restrukturyzacją polskich spółek w ramach grupy: Alpina, Baltic Service, BFM Schieder Fornir, Bydgoskie Fabryki Mebli, Bydgoska Fabryka Mebli ETAP, Drew Dekor, Europa Center Development, Fabryka Krzeseł BFM, Flair Poland, FS Favorit Furniture Szczytno, HF Helvetia Furniture, HM Helvetia Meble, ID !tal. Design, IMS Poznań, Mazur Comfort, Mazur-Look International, Mazurskie Meble Trading, Mazur Direkt, MMI CHC, MMI Interline, MMI LOGO, MMI Sleeping, Nova E, TG Tapicernia Gniewkowo, TM Handel, Top Meble, Top Sofa Oborniki, VIVA Bydgoszcz.
 • Reprezentowanie syndyka Kontrabecki Group Limited Partnership w Kalifornii w związku upadłością spółki Warszawskie Centrum Dystrybucyjne Sp. z o.o. oraz Centrum Biznesu Ożarów w różnych postępowaniach sądowych.
 • Reprezentowanie francuskiego syndyka masy upadłości EMTEC Group w związku z postępowaniem toczącym się w Polsce, dotyczącym majątku Emtec Sp. z o.o.

Reprezentacja Stron Transakcji Inwestycji W Wierzytelności Przeterminowane I Przedsiębiorstw Z Problemami Finansowymi
 • Reprezentowanie BZ WBK Centrum Zarządzania Przeterminowaniami w szeregu projektów sprzedaży straconych kredytów konsumenckich.
 • Reprezentowanie Bank of America Special Situations Group w związku z kilkoma projektami obejmującymi nabycie wierzytelności w sytuacji nieregularnej, w tym portfeli kredytowych BPH S.A. i Pekao S.A.
 • Doradztwo na rzecz Sovereign Capital w związku z inwestycją w Pekabex S.A. w upadłości dotyczącą zamiany upadłości likwidacyjnej na upadłość z możliwością zawarcia układu.
 • Doradztwo na rzecz DB Zwirn w związku z udziałem w przetargu na nabycie portfela wierzytelności w sytuacji nieregularnej, oferowanego przez PKO Bank Polski.
 • Reprezentowanie dużego funduszu hedgingowego w związku z finansowaniem ewentualnego postępowania sądowego dotyczącego sporu o prawo własności dużego centrum biurowego w Polsce.

Inwestycje Private Equity I Finansowanie Transakcji Private Equity 
 • Doradztwo na rzecz Mid Europa Partners LLP i jej podmiotów powiązanych, w związku  z nabyciem za 1,6 mld zł udziałów w Grupie Aster, wiodącym dostawcy mediów i usług łączności w Polsce, oraz w związku z finansowaniem nabycia. Doradztwo przy tym projekcie, który stanowił jedną z największych transakcji typu LBO w Polsce, obejmowało świadczenie usług prawnych w związku z nabyciem Grupy Aster, umową kredytu uprzywilejowanego, umową pożyczki mezzanine, jak również powiązanym pakietem zabezpieczeń.
 • Doradztwo na rzecz European Renaissance Capital w związku z wyjściem z inwestycji w PZ HTL SA.
 • Doradztwo na rzecz Hicks Muse Furst and Tateł EMP oraz Argus Capital w związku z nabyciem i finansowaniem nabycia Aster od Vivendi.
 • Reprezentowanie Shoreview Capital Partners w związku z nabyciem spółki od grupy HTL.
 • Reprezentowanie TDA Capital Partners w związku z inwestycją kapitałową w Synergia 99, finansowaniem dłużnym, planowaniem struktury prawnej i podatkowej inwestycji oraz wyjściem ze spółki.
 • Doradztwo na rzecz HTL Strefa w związku z potencjalnym nabyciem spółki w USA od funduszu private equity.
 • Reprezentacja DB Zwirn w związku z finansowaniem projektu w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz EQT w związku z wybranymi aspektami związanymi z nabyciem HTL..
 • Doradztwo na rzecz kredytodawców uprzywilejowanych w związku z restrukturyzacją projektu LBO przeprowadzonego przez duży fundusz private equity.
 • Reprezentowanie dwóch funduszy private equity w związku z restrukturyzacją ich spółek portfelowych w Polsce.
 • Reprezentowanie European Special Opportunities Fund w związku z inwestycją w Tempo Finanse.
 • Reprezentowanie Darby Private Equity, w związku z potencjalnym finansowaniem typu mezzanine oraz inwestycją kapitałową w polskiej spółce średniej wielkości i jej podmiotach powiązanych w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Reprezentowanie Vectra SA, w związku z potencjalnym nabyciem Grupy Aster od Mid Europa Partners.