• Share
 • Email
 • Print

Joanna Gąsowski

Senior Associate
+48.22.653.4292
Fax +48.22.653.4250
Joanna Gąsowski zajmuje się upadłością i restrukturyzacją, w tym postępowaniami sądowymi w zakresie upadłości i restrukturyzacji krajowej jak i transgranicznej, a także postępowaniami sądowymi z sektora ubezpieczeń, bankowości i finansów.

Joanna posiada także wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu wierzycieli i polskich dłużników w licznych transakcjach finansowych polegających na emisji obligacji, udzielaniu kredytów syndykacyjnych, pożyczek, oraz finansowaniu nabywania spółek.

Doświadczenie zawodowe

Przed dołączeniem do K&L Gates Joanna Gąsowski pracowała w warszawskim biurze jednej z renomowanych międzynarodowych kancelarii prawniczych oraz w specjalistycznej kancelarii zajmującej się prawem upadłościowym. Pracowała także w CitiGroup w Nowym Jorku, gdzie zdobyła doświadczenie w zakresie kwestii regulacyjnych, m.in. dotyczących regulacji wydawanych przez amerykański Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Industry Regulatory Authority – FINAR).

Postępowania sądowe

 • Reprezentowanie zakładu ubezpieczeń w postępowaniu sądowym w sporze o wypłatę odszkodowania w kwocie ponad 228 milionów złotych (51,5 miliona euro) na podstawie umowy ubezpieczenia kredytu eksportowego udzielonego zagranicznej spółce na budowę i uruchomienie fabryki sklejki.
 • Reprezentowanie Alpine Bau GmbH w upadłości likwidacyjnej i Alpine Bau GmbH A1 sp.j. w upadłości likwidacyjnej, a także austriackich syndyków głównych postępowań upadłościowych tych spółek, w sporach przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz Ministerstwu Sportu i Turystyki (MSiT), w związku ze zgłoszeniem przez GDDKiA i MSiT wierzytelności we wtórnych postępowaniach upadłościowych w Polsce na łączną kwotę 108,6 mln USD. Spory dotyczą kar umownych i roszczeń odszkodowawczych z tytułu umów o roboty budowlane m.in. odcinka autostrady A4 Świerklany - Gorzyczki zawartych w oparciu o Czerwoną Książkę FIDIC.
 • Reprezentowanie zagranicznej spółki budowlanej w dwóch sporach budowlanych przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wynikających z dwóch umów na budowę odcinków A i C autostrady A2 w Polsce, w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (wartość obu umów wynosiła ok. 323 mln USD). Spory dotyczyły kar umownych z tytułu rozwiązania umów i roszczeń odszkodowawczych za ich naruszenie. Wartość przedmiotu sporu, w tym roszczeń odszkodowawczych, przekraczała 202,5 mln USD.
 • Reprezentowanie europejskiej spółki budowlanej (będącej członkiem konsorcjum -głównego wykonawcy) w postępowaniach sądowych w Polsce związanych z budową odcinka autostrady A4 od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia oraz wspieranie tej spółki w postępowaniu restrukturyzacyjnym w kraju jej pochodzenia w związku ze zgłaszanymi wierzytelnościami przez polskie podmioty, w tym Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Reprezentowanie holenderskiej spółki, jako wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko polskiej spółce, powstałej w celu budowy i prowadzania parku rozrywki w Polsce.
 • Reprezentowanie amerykańskiej spółki zależnej specjalizującej się w produkcji systemów kontroli paliwa w silnikach odrzutowych, systemach hydraulicznych i innych produktach wykorzystywanych w samolotach i helikopterach, jako nabywcy nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym polskiej spółki.

Reprezentowanie dłużników

 • Reprezentowanie europejskiej spółki budowlanej w negocjacjach dotyczących umów typu standstill z polskimi wierzycielami w związku z budową odcinka autostrady A4 w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz dużej polskiej spółki z sektora metalurgicznego w związku z pozasądową restrukturyzacją zadłużenia w wysokości ok. 2 mld EUR z udziałem dwudziestu trzech banków.
 • Doradztwo na rzecz wiodącego w Europie wielobranżowego producenta urządzeń sanitarnych i ceramiki łazienkowej – Sanitec Oy, w związku z pozasądową restrukturyzacją jego polskich spółek zależnych.
 • Doradztwo na rzecz brytyjskiego dłużnika w związku ze złożeniem wniosku o ogłoszenie głównej upadłości w Polsce na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z 29 maja 2000 roku (obecnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku).
 • Doradztwo na rzecz grupy Belvedere/Sobieski w związku z postępowaniem naprawczym wszczętym we Francji oraz wnioskami o wszczęcie wtórnych postępowań upadłościowych w Polsce.

Reprezentowanie wierzycieli

 • Reprezentowanie spółki zajmującej się projektowaniem, budowaniem i serwisowaniem nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie całej Polski, jako wierzyciela w postępowaniu sanacyjnym polskiej spółki specjalizującej się w świadczeniu usług telekomunikacyjnych w oparciu o własną sieć światłowodową dla innych operatorów.
 • Reprezentowanie banku europejskiego w przyspieszonym postępowaniu układowym polskiej spółki z sektora farm wiatrowych.
 • Doradztwo na rzecz polskiego wierzyciela (obligatariusza) w związku z restrukturyzacją zadłużenia dotyczącą emisji obligacji przez jedną z największych polskich spółek górniczych w Polsce.
 • Reprezentowanie banku europejskiego, którego wierzytelność zabezpieczona była hipoteką morską na statku w budowie w sporze pomiędzy wierzycielami dotyczącym prawa własności statku będącego w posiadaniu włoskiego kredytobiorcy.
 • Reprezentowanie dużego funduszu hedgingowego w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu (według przepisów przed nowelizacją prawa upadłościowego, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku) polskiego dłużnika działającego w branży logistycznej na Śląsku.
 • Doradztwo na rzecz kredytodawców uprzywilejowanych w związku z restrukturyzacją finansową zadłużenia polskich spółek logistycznych w transporcie kolejowym wynoszącego 330 mln EUR.
 • Reprezentowanie Lehman Brothers w postępowaniu upadłościowym dwóch polskich spółek magazynowo-dystrybucyjnych, tj. Warszawskiego Centrum Dystrybucji sp. z o.o. oraz Centrum Biznesu Ożarów sp. z o.o., współpraca z amerykańskim doradcą Lehman Brothers w związku z upadłością spółki matki dłużników w Kalifornii, w tym koordynowanie prac związanych z ujawnianiem polskich dokumentów w postępowaniu przed sądem upadłościowym w USA dla Północnego Dystryktu Kalifornii.
 • Reprezentowanie wierzycieli grupy Gazimport sp. z o.o. w związku postępowaniem upadłościowym Gazimport sp. z o.o. - polskiej spółki importującej gaz i ropę naftową z rynków wschodnich i związanymi z tym sporami sądowymi.
 • Reprezentowanie największego wierzyciela Maflow sp. z o.o. w związku z otwarciem w Polsce wtórnego postępowania upadłościowego wobec tej spółki w oparciu o Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z 29 maja 2000 roku (obecnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku).
 • Reprezentowanie największego wierzyciela Christianapol Fabryka Mebli Tapicerowanych sp. z o.o. w związku z prowadzonym we Francji postępowaniem naprawczym (sauvegarde) wobec tej spółki, a także w związku z postępowaniem o otwarcie w Polsce wtórnego postępowania upadłościowego wobec Christianapol.
 • Reprezentowanie austriackiego banku jako wierzyciela w związku z postępowaniem upadłościowym polskiej spółki zajmującej się produkcją rur i profili.

Bankowość i finanse

 • Reprezentowanie spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w związku z programami emisji obligacji w wysokości 300.000.000 PLN i 600.000.000 utworzonymi na podstawie umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
 • Reprezentowanie wierzycieli i polskich dłużników w licznych transakcjach finansowych polegających na udzielaniu kredytów syndykacyjnych, pożyczek oraz finansowaniu nabycia spółek, dotyczących m.in. niemieckich spółek zależnych produkujących materiały biurowe, spółki zajmującej się produkcją pian i materiałów izolacyjnych, a także w związku z refinansowaniem inwestycji Wola Park oraz polskiej spółki zależnej szwedzkiej spółki Thule produkującej różnego rodzaju bagażniki i relingi samochodowe, a także CSS Corp, światowego lidera w dziedzinie wsparcia technologicznego.
 •  Reprezentowanie Cintra Concesionex DE Infraestructuras DE Transporte SA, jednej z największych w Europie spółek budowlanych w związku z negocjacjami umowy budowlanej o wartości 1.4 mld złotych na budowę i eksploatację płatnej autostrady A1 odcinek Stryków – Pyrzowice i autostrady A2 odcinek Stryków- Konotopa).