• Share
 • Email
 • Print

Krzysztof Kropidlowski

Senior Associate
+48.22.653.4307
Fax +48.22.653.4250
Krzysztof Kropidłowski pracuje na stanowisku Senior Associate w departamencie Rynków Kapitałowych w warszawskim biurze K&L Gates. W swojej praktyce koncentruje się na prawie korporacyjnym oraz prawie papierów wartościowych, w tym na transakcjach na rynku kapitałowym oraz M&A. Krzysztof posiada również doświadczenie w zakresie przeprowadzania procesów due diligence oraz w przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej związanej z przeprowadzeniem ofert publicznych oraz transakcji fuzji i przejęć. Ponadto, Krzysztof Kropidłowski doradza klientom w sprawach związanych z wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne oraz w kwestiach bieżącej obsługi korporacyjnej.

Doświadczenie zawodowe

Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates, Krzysztof Kropidłowski zdobywał doświadczenie zawodowe w poznańskim biurze wiodącej polskiej kancelarii prawnej specjalizując się w zagadnieniach prawa handlowego oraz cywilnego.

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

 • II miejsce w Konkursie Ernst&Young Financial Challenger 2012

Staże Naukowe

 • London School of Economics and Political Science, Summer School - Financial Markets, 2012
 • Członek zespołu doradzającego funduszowi private equity Enterprise Investors w związku z pierwotną ofertą publiczną akcji spółki Novaturas na rynku polskim i litewskim oraz dopuszczeniem ich do obrotu na GPW i NASDAQ (dual listing).
 • Członek zespołu doradzającego Oncoarendi Therapeutics S.A. w związku z pierwotną ofertą publiczną akcji („IPO”) na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW. OAT jest innowacyjną firmą biotechnologiczną, specjalizującą się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych i nowotworowych.
 • Członek zespołu doradzającego GPW S.A. w procesie sprzedaży udziałów w Aquis Exchange w związku z IPO Aquis na giełdzie London Stock Exchange (AIM).
 • Doradztwo transakcyjne na rzecz MLP Group S.A., a wiodącego operatora parków logistycznych, oraz Banku Pekao S.A. i Pekao Investment S.A. w opracowywaniu programu emisji obligacji o wartość do 50 mln EURO.
 • Doradztwo na rzecz TFI PZU S.A. w procesie inwestycji w fundusz venture capital – Evolution Technology.
 • Doradztwo na rzecz TFI PZU S.A. w procesie inwestycji w fundusz venture capital – DN Capital.
 • Doradztwo na rzecz BankuPekao S.A. w związku z nabyciem pakietu akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A., Pioneer Pekao TFI S.A., Pekao Pioneer PTE S.A. oraz Xelion sp. z o.o.
 • Doradztwo na rzecz spółki z branży nowych technologii w związku z wejściem na rynek amerykański.
 • Doradztwo na rzecz underwritera w związku z ofertą publiczną akcji spółki MLP Group S.A. specjalizującej się w budowie centrów magazynowo-produkcyjnych.
 • Doradztwo na rzecz GPW S.A. w postępowaniu przed Financial Conduct Authority w Londynie w związku z nabyciem udziałów w spółce Aquis Exchange Limited.
 • Członek zespołu doradzającego Nordea Bank AB w związku ze sprzedażą akcji Nordea Bank Polska S.A., Nordea TUnŻ S.A. oraz Nordea Finance S.A.
 • Bieżąca obsługa spółek publicznych oraz prywatnych w obszarze kwestii korporacyjnych oraz z zakresu rynku kapitałowego.
 • Uczestnictwo w badaniach prawnych due diligence w projektach fuzji i przejęć dotyczących spółek z branży farmaceutycznej, finansowej, energetycznej, infrastrukturalnej (w obszarach korporacyjnych, finansowych i regulacyjnych).