• Share
 • Email
 • Print

Patrycja Treder

Associate
+48.22.653.4301
Fax +48.22.653.4250
Patrycja Treder jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i pracuje na stanowisku Junior Associate w warszawskim biurze kancelarii. Dołączyła do zespołu w sierpniu 2013 r. Patrycja Treder zajmuje się sprawami spornymi prowadzonymi w postępowaniach przed sądami powszechnymi, jak i sądami polubownymi. Jej praktyka obejmuje w przeważającej mierze spory dotyczące inwestycji zagranicznych rozstrzygane w drodze arbitrażu inwestycyjnego. Jednak zajmuje się również sporami o charakterze handlowym oraz posiada pewne doświadczenie w sprawach z zakresu prawa konkurencji oraz z zakresu prawa podatkowego. Jej zainteresowania ukierunkowane są na arbitraż międzynarodowy zarówno w sporach inwestycyjnych, jak i handlowych oraz na prawo Unii Europejskiej.

Doświadczenie zawodowe

Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią, Patrycja Treder pracowała w międzynarodowej firmie specjalizującej się w doradztwie podatkowym.

Działalność Zawodowa/Społeczna

 • Członek Zarządu Komisji ADR ICC Polska.
 • Członek Young ICCA oraz YIAG.
 • Przewodniczący Komitetu przygotowującego problem prawny na potrzeby edycji z 2016 r. konkursu Foreign Direct Investment International Arbitration Moot.
 • Trener drużyny Uniwersytetu Warszawskiego w przygotowaniach do 24., 23., 22. oraz 21. edycji międzynarodowego konkursu Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot poświęconego tematyce międzynarodowego arbitrażu handlowego. W 22. Edycji drużyna Uniwersytetu Warszawskiego zakwalifikowała się do Rundy 32 (grupa 32 najlepszych drużyn).

Wystąpienia/Prezentacje

 • 2013 - Mówca oraz członek drużyny UW, która zajęła 3. miejsce w klasyfikacji generalnej podczas VI finału FDI Investment Moot Competition, we Frankfurcie nad Menem
 • 2013 - Mówca oraz członek drużyny UW, która zajęła 3. miejsce w ramach kategorii wystąpienia ustne (symulacje rozpraw arbitrażowych) podczas VI finału FDI Investment Moot Competition, we Frankfurcie nad Menem
 • 2013 - Mówca oraz członek drużyny UW, Patrycja Treder została wymieniona wśród Top 50 Advocates podczas VI finału FDI Investment Moot Competition, we Frankfurcie nad Menem
 • Członek zespołu reprezentującego państwo środkowoeuropejskie w sporze z powództwa holenderskich inwestorów dotyczącym zmian regulacji sektorowych w branży rozrywkowej.
 • Członek zespołu reprezentującego państwo środkowoeuropejskiego w postępowaniu arbitrażowym z powództwa luksemburskich inwestorów dotyczącym inwestycji w spółki z branży nieruchomościowej.
 • Członek zespołu reprezentującego Corona Materials LLC w sprawie Corona Materials LLC p. Republice Dominikańskiej (ICSID Case No. ARB(AF)/14/3) dotyczącej sektora górniczego.
 • Członek zespołu doradzającego kanadyjskim inwestorom w sporze z państwem z Europy Środkowo-Wschodniej wynikającym z inwestycji w branży górniczej.
 • Członek zespołu reprezentującego Zamawiającego (spółkę polską) w postępowaniu arbitrażowym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wynikłego ze sporu z Generalnym Wykonawcą (spółką hiszpańską) powstałego na gruncie umowy o roboty budowlane.
 • Członek zespołu reprezentującego Zamawiającego w postępowaniu arbitrażowym wynikłym ze sporu z Wykonawcą na gruncie umowy o roboty budowlane skonstruowanej na podstawie „Żółtej Książki” FIDIC.
 • Członek zespołu reprezentującego zawodnika przeciwko związkowi sportowemu w arbitrażu sportowym.
 • Członek zespołu doradzającego wiodącej instytucji ubezpieczeniowej w Polsce w przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowego programu zgodności z prawem konkurencji.