• Share
 • Email
 • Print

Martyna Wurm

Associate
+48.22.653.4306
Fax +48.22.653.4250
Martyna Wurm jest prawnikiem w warszawskim biurze kancelarii K&L Gates w departamencie Prawa Konkurencji oraz w departamencie Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji. Zajmuje się polskim i europejskim prawem konkurencji, w tym doradztwem w zakresie porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, kontroli koncentracji oraz pomocy publicznej. Martyna Wurm specjalizuje się w prawie ochrony konsumentów, doradzając podmiotom gospodarczym w szczególności w kwestii zapewnienia przestrzegania przez nie praw konsumentów. W swojej praktyce wykorzystuje również wiedzę z zakresu finansów i ekonomii, co umożliwia jej skuteczne stosowanie prawa konkurencji w sektorze finansowym oraz przy transakcjach i postępowaniach antymonopolowych w zakresie zgłaszania zamiaru koncentracji. Posiada również doświadczenie w zakresie finansowania i strukturyzacji transakcji oraz kompleksowej obsłudze transakcji finansowania.

Doświadczenie zawodowe

Martyna Wurm dołączyła do K&L Gates w listopadzie 2013 roku. Wcześniej odbywała staż w warszawskim biurze innej międzynarodowej kancelarii, zajmując się głównie prawem gospodarczym, bankowym oraz finansowym. Odbywała również praktykę zawodową w kilku innych warszawskich kancelariach.

Działalność Zawodowa/Społeczna

 • Przygotowywanie w ramach strategicznej grupy do spraw karteli i leniency Komisji Konkurencji ICC publikacji „ICC Leniency Manual” zawierającej faktyczny i wizualny przegląd programów leniency w 20 różnych jurysdykcjach, wyjaśniającej przebieg postępowania leniency oraz zawierającej wskazówki dla przedsiębiorców dotyczące składania aplikacji w jednej lub wielu jurysdykcjach.
 • Przygotowanie stanowiska Komisji Konkurencji ICC Polska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (numer projektu UD213).

Wystąpienia/Prezentacje

 • Jak rzetelnie formułować regulaminy i wzorce umów w branży deweloperskiej, Warszawa, 17 maja 2016.
 • Problematyka relacji Deweloperzy-UOKiK w świetle aktualnych zmian prawnych i praktyk rynku – warsztaty dla deweloperów i spółek budowlanych, Warszawa, 23 listopada 2015.

Dodatkowe informacje

Studia na Wydziale Prawa Freie Universität Berlin, program Erasmus, 2012-2013.

Prawo konkurencji

 • Doradztwo wiodącej instytucji ubezpieczeniowej w Polsce w przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowego programu zgodności z prawem konkurencji i konsumentów.
 • Doradztwo na rzecz klienta w przygotowaniu i wdrożeniu programu lojalnościowego przeznaczonego dla spółek z sektora energetycznego, przewidującego jako jeden z benefitów pakiet ubezpieczeniowy.
 • Doradztwo na rzecz wiodącej instytucji pożyczkowej w zakresie wprowadzenia nowych form płatności odroczonej on-line na rynku polskim, w tym ich zgodności z prawem konsumenckim.
 • Doradztwo na rzecz wiodącego banku w Polsce w kwestii zgodności wzorców umów i regulaminów z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony konsumentów na rynku finansowym.
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowej grupy kapitałowej w postępowaniu antymonopolowym przed Prezesem UOKIK o uzyskanie zgody na przejęcie spółki z sektora sprzedaży i dystrybucji produktów stomatologicznych w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz wiodącego funduszu inwestycyjnego w postępowaniu antymonopolowym przed Prezesem UOKIK o uzyskanie zgody na dokonanie koncentracji.
 • Doradztwo na rzecz wiodącej spółki z sektora deweloperskiego w postępowaniu antymonopolowym przed Prezesem UOKIK o uzyskanie zgody na dokonanie koncentracji.
 • Doradztwo na rzecz francuskiej grupy kapitałowej w postępowaniu antymonopolowym przed Prezesem UOKIK o uzyskanie zgody na dokonanie koncentracji.
 • Doradztwo na rzecz wiodącej spółki z branży energetycznej w Polsce w sprawach dotyczących pomocy państwa w sektorze górnictwa w związku z planowaną inwestycją w wyniku politycznego planu restrukturyzacji polskiego górnictwa.
 • Doradztwo na rzecz spółki z branży telekomunikacyjnej w zakresie kwestii compliance w spółce, w szczególności poprzez przeprowadzenie przesłuchań pracowników spółki w celu wykrycia potencjalnych naruszeń prawa konkurencji.
 • Przeprowadzenie symulacji przeszukania organów antymonopolowych.

Bankowość i finanse

 • Doradztwo na rzecz Alior Bank S.A. przy zawarciu umowy kredytu z inwestorem i deweloperem na rynku nieruchomości komercyjnych.
 • Doradztwo na rzecz Nordea Bank Polska S.A. w transakcjach finansowania spółek deweloperskich.
 • Doradztwo na rzecz Nordea Bank Polska S.A. i przygotowanie dokumentacji kredytowej w transakcji optymalizacji podatkowej kredytobiorcy.
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowego producenta cementu włóknistego w zakresie dofinansowania udzielanego ze środków europejskich.
 • Prowadzenie analiz prawnych „due diligence” portfeli kredytowych.
 • Przygotowanie dokumentacji kredytowej oraz dokumentów zabezpieczeń w transakcji przelewu praw i przeniesienia obowiązków z umowy kredytowej.