• Share
 • Email
 • Print

Piotr Moskała

Associate
+48.22.653.4305
Fax +48.22.653.4250
Piotr Moskała jest prawnikiem w warszawskim biurze K&L Gates w zespole Rynków Kapitałowych. Współpracuje przy transakcjach fuzji i przejęć oraz finansowania. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej (M&A, umowy kredytu) oraz dotyczącej bieżącej działalności spółek handlowych. Uczestniczył w projektach dotyczących przekształceń spółek i reorganizacji grup kapitałowych, a także w przeprowadzaniu badań prawnych due diligence.

Doświadczenie zawodowe

Przed dołączeniem do K&L Gates Piotr Moskała zdobywał doświadczenie podczas staży w warszawskich biurach kilku międzynarodowych kancelarii, odbywanych w departamentach prawa korporacyjnego oraz bankowości i finansów, jak i praktyk w organizacji non profit.

Dodatkowe informacje

Piotr Moskała jest doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim. W 2012 roku ukończył kurs w Szkole Prawa Włoskiego i Europejskiego organizowany przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Katanii. W 2012 i 2013 roku uczestniczył w wymianie w ramach programu LLP Erasmus na Uniwersytecie w Padwie. Posiada również dyplom licencjacki z filologii włoskiej.
Praktyki prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć, rynku kapitałowego oraz private equity i venture capital
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych banków w Polsce w zakresie transakcji przejęcia innego banku (planowanie struktury transakcji w obszarze korporacyjnym i regulacyjnym oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej), a także uczestniczenie w badaniu prawnym due diligence nabywanego banku.
 • Doradztwo na rzecz jednej z największych grup kapitałowych w Polsce w zakresie wdrożenia umów o współpracy dotyczących zarządzania finansami wewnątrz grupy.
 • Doradztwo na rzecz spółek z sektora energetycznego oraz finansowego w zakresie zmianach w organizacji ich grup kapitałowych oraz kwestii regulacyjnych.
 • Doradztwo na rzecz spółki publicznej w zakresie potencjalnego przekształcenia w spółkę europejską.
 • Doradztwo na rzecz instytucji kredytowych w zakresie restrukturyzacji aktywów i przekształceń w ich grupach kapitałowych w celach podatkowych i rachunkowych.
 • Uczestnictwo w zespole reprezentującym wspólnika w sądowym sporze korporacyjnym (doradztwo z zakresu korporacyjnego).
 • Doradztwo na rzecz spółek publicznych z zakresu corporate governance (zmiany modelu zarządzania, przygotowywanie dokumentacji na walne zgromadzenie).
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego funduszu venture capital w zakresie projektu inwestycyjnego w polskie start-upy.
 • Doradztwo na rzecz spółki publicznej w zakresie postępowania prywatyzacyjnego dotyczącego spółki z branży hotelarskiej.
 • Bieżąca obsługa spółek publicznych oraz prywatnych w obszarze kwestii korporacyjnych oraz z zakresu rynku kapitałowego.
 • Uczestnictwo w badaniach prawnych due diligence w projektach fuzji i przejęć dotyczących spółek z branży farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, finansowej, energetycznej, infrastrukturalnej oraz meblarskiej (w obszarach korporacyjnych i regulacyjnych).

Praktyka bankowości, finansów i restrukturyzacji
 • Doradztwo na rzecz banku krajowego w związku z finansowaniem przebudowy i rozbudowy budynku hotelowego w Warszawie.
 • Doradztwo na rzecz banku krajowego w projekcie refinansowania oraz w transakcji project finance.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego banku w projekcie finansowania nabycia nieruchomości.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego banku w zakresie transgranicznego finansowania polskiej spółdzielni.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego banku w zakresie transakcji transgranicznego nabycia pakietu wierzytelności i obligacji w projekcie sekurytyzacyjnym, w tym uczestnictwo w badaniu prawnym due diligence nabywanego portfela wierzytelności.
 • Doradztwo na rzecz instytucji finansowej w zakresie restrukturyzacji nabytych przez nią obligacji.
 • Doradztwo na rzecz krajowego banku w projekcie dotyczącym restrukturyzacji zagrożonego finansowania.
 • Uczestnictwo w badaniach prawnych due diligence w projektach z zakresu fuzji i przejęć, w tym badanie dokumentów finansowych (np. umów kredytowych, dokumentacji dotyczącej zabezpieczeń).