• Share
 • Email
 • Print

dr Piotr Moskała

Associate
+48.22.653.4305
Fax +48.22.653.4250
Dr Piotr Moskała jest prawnikiem w warszawskim biurze K&L Gates w zespole Rynków Kapitałowych. Współpracuje przy transakcjach fuzji i przejęć, transakcji na rynku kapitałowym oraz finansowania, a także w ramach bieżącego doradztwa na rzecz spółek publicznych i prywatnych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej (umowy nabycia udziałów lub akcji, dokumentacja w zakresie transakcji venture capital, dokumenty z zakresu corporate governance, umowy kredytu, warunki emisji obligacji) oraz dotyczącej bieżącej działalności spółek handlowych, a także prowadzenia transakcji, w tym reprezentowania klientów w negocjacjach. Uczestniczył w projektach dotyczących przekształceń spółek i reorganizacji grup kapitałowych, a także w przeprowadzaniu badań prawnych due diligence.

Doświadczenie zawodowe

Przed dołączeniem do K&L Gates Piotr Moskała zdobywał doświadczenie podczas staży w warszawskich biurach kilku międzynarodowych kancelarii, odbywanych w departamentach prawa korporacyjnego, private equity oraz bankowości i finansów, jak i praktyk w organizacji non profit.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe Wykształcenie
 • LLP Erasmus na Wydziale Prawa, Uniwersytet w Padwie, 2013
 • Szkoła Prawa Włoskiego i Europejskiego, Uniwersytet Warszawski, 2012
Praktyka prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych
 • Doradztwo na rzecz Banku Pekao S.A. w związku z nabyciem pakietu akcji w tym banku przez PZU S.A. oraz PFR.
 • Doradztwo na rzecz Banku Pekao S.A. w związku z nabyciem pakietu akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A., Pioneer Pekao TFI S.A., Pekao Pioneer PTE S.A. oraz Xelion sp. z o.o.
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych banków w Polsce w zakresie transakcji przejęcia innego banku (planowanie struktury transakcji w obszarze korporacyjnym i regulacyjnym oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej), a także uczestniczenie w badaniu prawnym due diligence nabywanego banku.
 • Doradztwo na rzecz jednej z największych grup kapitałowych w Polsce w zakresie wdrożenia umów o współpracy dotyczących zarządzania finansami wewnątrz grupy.
 • Doradztwo na rzecz spółek z sektora energetycznego oraz finansowego w zakresie zmian w organizacji ich grup kapitałowych oraz kwestii regulacyjnych.
 • Doradztwo na rzecz spółki publicznej w zakresie potencjalnego przekształcenia w spółkę europejską.
 • Doradztwo na rzecz instytucji kredytowych w zakresie restrukturyzacji aktywów i przekształceń w ich grupach kapitałowych w celach podatkowych i rachunkowych.
 • Doradztwo na rzecz wspólników i spółek w odniesieniu do sporów korporacyjnych (doradztwo z zakresu korporacyjnego).
 • Doradztwo na rzecz spółek publicznych z zakresu corporate governance (zmiany modelu zarządzania, przygotowywanie dokumentacji na walne zgromadzenie).
 • Doradztwo na rzecz spółki publicznej w zakresie postępowania prywatyzacyjnego dotyczącego spółki z branży hotelarskiej.
 • Doradztwo na rzecz spółki publicznej w zakresie wymogów z zakresu corporate governance wynikających z wymogów regulacyjnych rynku lotniczego.
 • Bieżąca obsługa spółek publicznych oraz prywatnych w obszarze kwestii korporacyjnych oraz z zakresu rynku kapitałowego.
 • Uczestnictwo w badaniach prawnych due diligence w projektach fuzji i przejęć dotyczących spółek z branży farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, finansowej, energetycznej, infrastrukturalnej oraz meblarskiej (w obszarach korporacyjnych i regulacyjnych).
Praktyka private equity i venture capital
 • Doradztwo na rzecz TDJ-Pitango Ventures w zakresie inwestycji rundy seed w Neptune Labs sp. z o.o.
 • Doradztwo na rzecz Innovation Nest w zakresie inwestycji rundy A w CallPage sp. z o.o.
 • Doradztwo na rzecz Alfabeat w zakresie inwestycji w spółkę utworzoną w Polsce we współpracy z Andiamo Ltd.
 • Doradztwo na rzecz Innovation Nest w zakresie inwestycji w HCM Deck sp. z o.o.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego funduszu venture capital w zakresie utworzenia wspólnego funduszu działającego w Polsce.
Praktyka bankowości, finansów i restrukturyzacji
 • Doradztwo na rzecz banku krajowego w związku z finansowaniem przebudowy i rozbudowy budynku hotelowego w Warszawie.
 • Doradztwo na rzecz banku krajowego w projekcie refinansowania oraz w transakcji project finance.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego banku w projekcie finansowania nabycia nieruchomości.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego banku w zakresie transgranicznego finansowania polskiej spółdzielni.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego banku w zakresie transakcji transgranicznego nabycia pakietu wierzytelności i obligacji w projekcie sekurytyzacyjnym, w tym uczestnictwo w badaniu prawnym due diligence nabywanego portfela wierzytelności.
 • Doradztwo na rzecz instytucji finansowej w zakresie restrukturyzacji nabytych przez nią obligacji.
 • Doradztwo na rzecz krajowego banku w projekcie dotyczącym restrukturyzacji zagrożonego finansowania.
 • Uczestnictwo w badaniach prawnych due diligence w projektach z zakresu fuzji i przejęć, w tym badanie dokumentów finansowych (np. umów kredytowych, dokumentacji dotyczącej zabezpieczeń).