• Share
 • Email
 • Print

Wiktor Lewczuk

Counsel
+48.22.653.4262
Fax +48.22.653.4250
Wiktor Lewczuk pracuje na stanowisku Counsel w warszawskim biurze kancelarii w departamencie Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji. Jego praktyka obejmuje przede wszystkim doradztwo przy transakcjach finansowania kredytami bankowymi (w szczególności typu real estate finance, project finance oraz acquisition finance), sprzedaży wierzytelności, restrukturyzacji finansowej oraz postępowaniach upadłościowych, w tym dotyczących upadłości transgranicznej.

Doświadczenie zawodowe

Przed dołączeniem do K&L Gates Wiktor Lewczuk zdobywał doświadczenie w międzynarodowych firmach prawniczych. Przez 6 miesięcy pracował również w Londynie, w departamencie prawa bankowego międzynarodowej firmy prawniczej. W 2005 roku odbył studia realizowane w ramach program Socrates Erasmus na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie (Wydział Prawa).

 • Reprezentowanie ING Banku Śląskiego S.A. w zakresie przygotowania i negocjowania dokumentacji kredytowej na refinansowanie budowy centrum dystrybucyjnego w centralnej Polsce.
 • Reprezentowanie spółki z Grupy Lotos w zakresie negocjowania dokumentacji kredytowej na nabycie platformy wiertniczej.
 • Reprezentowanie Bank of China w zakresie przygotowania i negocjowania dokumentacji kredytowej na budowę farmy wiatrowej.
 • Reprezentowanie Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie przygotowania i negocjowania dokumentacji kredytowej na budowę farmy wiatrowej.
 • Doradztwo na rzecz szwajcarskiego Banku dotyczące międzynarodowej transakcji nabycia i restrukturyzacji wierzytelności bankowych względem spółek z branży metalurgicznej.
 • Reprezentowanie Bank Polska Kasa Opieki S.A. w zakresie przygotowania i negocjowania dokumentacji kredytowej na nabycie hotelu Sheraton w Krakowie.
 • Reprezentowanie ING Banku Śląskiego S.A. w zakresie przygotowania i negocjowania dokumentacji kredytowej na refinansowanie budowy budynku biurowego w Warszawie.
 • Reprezentowanie Banku Zachodni WBK S.A. w zakresie przygotowania i negocjowania dokumentacji kredytowej na refinansowanie nabycia budynku biurowego w Warszawie.
 • Reprezentowanie spółek z Grupy Hines w zakresie negocjowania dokumentacji kredytowej na refinansowanie budowy budynków magazynowych.