• Share
 • Email
 • Print

Piotr Wenski

Associate
+48.22.653.4246
Fax +48.22.653.4250

Piotr Wenski jest prawnikiem w warszawskim biurze kancelarii K&L Gates. Specjalizuje się w zakresie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności w zakresie prawa znaków towarowych, prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji, dóbr osobistych oraz ochrony danych osobowych. Piotr Wenski posiada praktyczne doświadczenie związane zarówno z bieżącym doradztwem korporacyjnym, jak i postępowaniami spornymi (cywilnymi, karnymi oraz sądowoadministracyjnymi). Ważną część praktyki Piotra Wenskiego stanowi zwalczanie piractwa, w tym piractwa internetowego, jak również współpraca z organami celnymi i organami ścigania. Piotr Wenski posiada także szeroką wiedzę z dziedziny sektora ochrony zdrowia (prawo medyczne i farmaceutyczne) oraz prawa sportowego. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego, prawa sportowego oraz prawa własności intelektualnej.

Wykształcenie

 • Magister Prawa, Uniwersytet Warszawski
 • Utrecht University, 2014-2015 (Stypendium Erasmus)
 • Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji UW, 2014

Doświadczenie zawodowe

Piotr Wenski dołączył do K&L Gates w marcu 2015 roku. Wcześniej zdobywał doświadczenie zawodowe współpracując z wiodącymi oraz lokalnymi kancelariami prawnymi, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz ośrodkiem bezpłatnej pomocy prawnej funkcjonującym przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wystąpienia/Prezentacje

 • „Spór o źródło praw organizatora wydarzenia sportowego w kontekście jego telewizyjnej transmisji”. Konferencja „Prawo. Sport. Finanse. Regulacje prawne jako instrument optymalizujący zarządzanie sportem”. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, marzec 2015.
 •  „Praktyki ograniczające konkurencję na rynku transmisji wydarzeń sportowych- uwagi na tle orzecznictwa polskiego i europejskiego”. Konferencja „Pomiędzy kulturą, biznesem, a potrzebą bezpieczeństwa”. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, marzec 2015.
 • „System ochrony znaków towarowych UEFA i jej partnerów na przykładzie turnieju EURO 2012”. Konferencja „Prawne aspekty funkcjonowania federacji sportowych”. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kwiecień 2013.

Dodatkowe informacje

Wybrane Publikacje
 • „Rozważania nad standardami opieki duszpasterskiej w polskich szpitalach. Uwagi na tle orzeczenia Sądu Najwyższego z 20 września 2013 r.", Prawo i Medycyna, nr 1/2015
 • „Odpowiedzialność deliktowa w prawie amerykańskim- wybrane zagadnienia”, ”Wybrane zagadnienia prawa cywilnego porównawczego”, 2013
 • Obsługa prawna międzynarodowych klientów z branży rozrywkowej, sektora medialnego, filmowego oraz wydawniczego, w tym prowadzenie spraw z zakresu prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji oraz e-commerce.
 • Doradztwo w zakresie tematyki ochrony danych osobowych i dóbr osobistych.
 • Członek zespołu przygotowującego wnioski o udzielenie koncesji na nadawanie programów telewizyjnych dla dużego koncernu medialnego.
 • Współpraca z sądami, prokuraturami, policją i organami celnymi w imieniu uprawnionych z tytułu praw autorskich oraz praw ochronnych na znaki towarowe.
 • Doradztwo w zakresie dozwolonego korzystania z prawa cytatu.
 • Doradztwo w zakresie problematyki prawnej ochrony wizerunku.
 • Praktyka dotycząca ochrony praw konsumentów, w tym zagadnień związanych z organizacją konkursów konsumenckich i reżimu ustawy o grach hazardowych.