• Share
 • Email
 • Print

Piotr Kunicki, Ph.D.

Counsel
+48.22.653.4266
Fax +48.22.653.4250
Piotr Kunicki pracuje na stanowisku Counsel w warszawskim biurze kancelarii w departamencie Zamówień Publicznych. Jego praktyka obejmuje doradztwo z zakresu zamówień publicznych, prawa budowlanego, projektów infrastrukturalnych oraz prawa nieruchomości. Doświadczenie Piotra Kunickiego obejmuje sektory branży medycznej i farmaceutycznej, IT, TMT, energetyki oraz infrastruktury, a także sektor obronny i bezpieczeństwa.

Piotr Kunicki stale doradza klientom w tworzeniu konsorcjów, przygotowywaniu ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tworzeniu struktur udziału w postępowaniu poprzez SPV oraz reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi. Piotr Kunicki doradza również zamawiającym przygotowując postępowania o udzielenie zamówienia, w tym umowy budowlane, na dostawy i usługi oraz SIWZ, doradza w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz reprezentuje zamawiających w postępowaniach spornych z zakresu zamówień publicznych. Jego praktyka obejmuje tworzenie i negocjowanie umów budowlanych dla klientów z sektora energetycznego, drogowego oraz kolejowego. Z sukcesem pomaga także klientom finansującym inwestycje z funduszy unijnych w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanych środków finansowych oraz odwoływania się od nałożonych korekt finansowych (POIiŚ, POIG). Piotr Kunicki doradza klientom w aspektach prawa zamówień publicznych związanych z zarzutami zmów przetargowych – zarówno przed KIO i sądami okręgowymi, jak i w toku postępowań karnych i prowadzonych przez UOKiK.

Doświadczenie zawodowe

Przed dołączeniem do K&L Gates Piotr Kunicki zdobywał doświadczenie w międzynarodowych firmach prawniczych. Pracował również jako in-house lawyer u wiodącego dystrybutora wyrobów medycznych.

Publikacje

 • Umowa deweloperska, C.H. Beck, Warszawa 2007 r., wyd. 1, 2011 r. wyd. 2
 • Umowa deweloperska, charakter prawny i zastosowanie praktyczne, C.H. Beck, Warszawa 2014 r., wyd. 1

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)


 • Chambers Europe, Zamówienia Publiczne, 2014-2016, Associate to Watch
 • Doradztwo na rzecz Emerson PMP WS w sprawie wynegocjowania umowy podwykonawstwa z RAFAKO S.A. na wykonanie AKPiA oraz części elektrycznej z przeznaczeniem dla bloku energetycznego o mocy 910MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II, a następnie umowy podwykonawczej na wykonanie części elektrycznej.
 • Doradztwo na rzecz EDF Polska CUW w zakresie wyboru wykonawcy robót dotyczących zaprojektowania, wykonania i uruchomienia instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii wapienno-gipsowej w spółkach Grupy EDF Polska.
 • Doradztwo dla Polskiego LNG S.A. w ramach realizacji grupy zamówień dotyczących zaprojektowania i budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu dla Polskiego LNG S.A. (wybór projektanta, doradcy technicznego, GRI, ubezpieczyciela), a także doradztwo przy wykonywaniu tych umów.
 • Doradztwo i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą Rafako S.A. w postępowaniach o udzielenie zamówień na dostawę Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) oraz na budowę bloków energetycznych (Turów, Opole).
 • Doradztwo dla GDDKiA dotyczące wykonywania umowy na zaprojektowanie, wybudowanie i utrzymywanie systemu ViaTOLL.
 • Doradztwo dla Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. (skarga do sądu na orzeczenie KIO).
 • Koordynacja przeprowadzenia pod prawem brytyjskim (w zakresie kontraktowym) grupy zamówień przez Ambasadę RP w Londynie dotyczących zaprojektowania i przebudowy nowej siedziby Ambasady RP w Londynie – Bravura House, w tym reprezentacja przed KIO (m.in. projektant, doradca techniczny, kosztorysant, wykonawca prac rozbiórkowych, wykonawca głównych prac budowlanych).
 • Doradztwo na rzecz Gminy Wrocław przy wyborze z wolnej ręki wykonawcy Nowego Stadionu we Wrocławiu.
 • Doradztwo na rzecz MPK w Poznaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów.
 • Doradztwo na rzecz Aquanet S.A. w Poznaniu przy wyborze Inżyniera Kontraktu dla 7 zadań inwestycyjnych.
 • Doradztwo dla jednego z wykonawców w postępowaniu na dostawę dla Polski systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej o wartości ponad 10 miliardów złotych.