• Share
 • Email
 • Print

Dawid Rapkiewicz

Senior Associate
+48.22.653.4265
Fax +48.22.653.4250
Dawid Rapkiewicz jest adwokatem, członkiem Departamentu Sporów Sądowych w warszawskim biurze K&L Gates. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów z zakresu inwestycji infrastrukturalnych. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, w szczególności przestępstwach tzw. białych kołnierzyków, zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi oraz problematyką compliance. Doradzał w postępowaniach związanych z przestępstwami popełnianymi przez pracowników oraz w postępowaniach przeciwko członkom kadry zarządzającej spółek handlowych.

Doświadczenie zawodowe

Przed dołączeniem do K&L Gates Dawid Rapkiewicz zdobywał doświadczenie w międzynarodowych oraz polskich firmach prawniczych w Warszawie.

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

 • Client Choice Award, Litigation, Poland, 2015
 • Doradztwo na rzecz klienta z branży budowlanej w licznych postępowaniach sądowych z udziałem Skarbu Państwa, podwykonawców oraz innych podmiotów w związku z budową autostrady.
 • Przygotowanie strategii procesowej oraz reprezentowanie klienta z branży budowlanej w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości wszczętym na skutek wniosku jego wierzyciela.
 • Bieżące doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz klientów z branży budowlanej, wyrobów medycznych, produktów farmaceutycznych oraz chemicznej.
 • Reprezentowanie klientów z branży produkcji odzieży sportowej oraz napojów w postępowaniach karnych skarbowych prowadzonych przez Urzędy Celne na terenie Polski dotyczących podrabiania znaków towarowych oraz prowadzenia gier losowych bez wymaganego zezwolenia.
 • Doradztwo i reprezentacja klientów z branży wyrobów medycznych i produktów farmaceutycznych w postępowaniach karnych dotyczących rzekomych czynów korupcyjnych, obejmujące prowadzenie postępowań wewnętrznych, przegląd i analizę dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej (w tym dokumentacji przetargowej), przygotowanie nowych procedur wewnętrznych, współpracę z prawnikami amerykańskimi w ramach postępowań prowadzonych przed amerykańską komisją papierów wartościowych i giełdy (SEC) oraz departamentem sprawiedliwości (DoJ) na podstawie ustawy The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
 • Analiza ryzyk oraz doradztwo dotyczące działań antykorupcyjnych, w tym prowadzenie badania due diligence i sporządzenie raportu z na potrzeby wymogów ustawy UK Bribery Act na rzecz klienta z branży FMCG.
 • Doradztwo oraz reprezentowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach karnych oraz karnych skarbowych klientów z branży wyrobów medycznych, produktów farmaceutycznych, hotelarskiej, inwestycji infrastrukturalnych oraz IT.
 • Reprezentowanie osób prawnych w postępowaniach karnych jako oskarżycieli posiłkowych – doradztwo na rzecz klientów z branży wyrobów medycznych.
 • Reprezentowanie klientów, członków zarządu spółek handlowych, jako obrońca w postępowaniach karnych (tzw. przestępstwa białych kołnierzyków).