• Share
  • Email
  • Print

Michał Szumbarski

Associate
+48.22.653.4333
Fax +48.22.653.4250
Michał Szumbarski, adwokat, pracuje na stanowisku Associate w warszawskim biurze kancelarii K&L Gates w Departamencie Sporów Sądowych. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych przed sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów z zakresu inwestycji infrastrukturalnych. Jego doświadczenie obejmuje także przygotowywanie analiz prawnych i dokumentacji transakcyjnej w ramach transakcji M&A oraz transakcji nieruchomościowych, doradztwo na rzecz klientów z różnych sektorów w zakresie prawa handlowego, cywilnego i gospodarczego, udział w badaniach prawnych due diligence a także bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego.

Doświadczenie zawodowe

Przed dołączeniem do kancelarii K&L Gates Michał Szumbarski zdobywał doświadczenie w międzynarodowej kancelarii prawniczej oraz w ramach szeregu staży i praktyk zawodowych w polskich i międzynarodowych kancelariach prawniczych oraz w Departamencie Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki.

Dodatkowe informacje

  • Autor wielu opracowań dotyczących orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych oraz aktualności i zmian w prawie, publikowanych na łamach Monitora Prawa Handlowego.
  • Doradztwo prawe na rzecz klienta z branży budowlanej w postępowaniach sądowych z udziałem Skarbu Państwa, podwykonawców oraz innych podmiotów w związku z budową autostrady. Przygotowywanie strategii procesowej oraz reprezentowanie klienta z branży budowlanej w postępowaniach sądowych związanych z budową autostrady.
  • Bieżące doradztwo prawne w zakresie różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz polskich i zagranicznych klientów z różnych sektorów, w szczególności z branży budowlanej, spożywczej, nieruchomościowej oraz kolejowej.
  • Analiza kontraktów oraz przygotowywanie umów handlowych na rzecz klienta z branży spożywczej.
  • Doradztwo w zakresie formułowania wzorców umów i procedury zawierania umów na rzecz producenta i dostawcy części do taboru kolejowego oraz na rzecz klienta z branży transportowej.