• Share
 • Email
 • Print

Maciej Antoniak

Senior Associate
+48.22.653.4268
Fax +48.22.653.4250
Maciej Antoniak jest adwokatem, członkiem Departamentu Sporów Sądowych w warszawskim biurze K&L Gates. Specjalizuje się w postępowaniach spornych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi z zakresu prawa spółek, prawa umów handlowych, odpowiedzialności odszkodowawczej, prawa własności intelektualnej (w tym znaków towarowych), prawa nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy jak też w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych. Doradza Klientom w negocjacjach ugodowych i przedprocesowych.

Doradza przedsiębiorcom w postępowaniach dotyczących przestępczości gospodarczej. Reprezentuje w szczególności managerów i członków organów spółek kapitałowych na wszystkich etapach postępowań karnych, działając zarówno jako obrońca, jak też jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych i prywatnych. Opracowuje strategie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. Doradza w przygotowaniu regulaminów wewnętrznych, zasad postępowania i procedur zgodności dla firm i organizacji.

Doświadczenie zawodowe

Przed dołączeniem do K&L Gates Maciej Antoniak zdobywał doświadczenie w międzynarodowych oraz lokalnych firmach prawniczych w Polsce i we Włoszech.

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

 • 2013 - I miejsce w II edycji ogólnopolskiego Konkursu Arbitrażowego Lewiatan adresowanego do aplikantów adwokackich i radcowskich organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan oraz Young Arbitration Practitioners in Poland.

Dodatkowe informacje

 • Studia podyplomowe, „Akademia Spółek” Szkoła Główna Handlowa (2015)
 • Międzynarodowy Arbitraż Handlowy, International Chamber of Commerce, Uniwersytet Jagielloński (2015)
 • Szkoła prawa amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim przy współpracy z University of Florida Levin College of Law (2011)
 • Szkoła prawa włoskiego przy Uniwersytecie Warszawskim przy współpracy z Universita degli Studi di Catania (2007)

Postępowania sądowe i arbitrażowe

 • Reprezentowanie i doradztwo na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy z branży energetycznej w licznych sporach korporacyjnych.
 • Reprezentowanie jednego z największych przedsiębiorców z branży FMCG działających na polskim rynku w kilkudziesięciu postępowaniach dotyczących roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji.
 • Reprezentowanie zagranicznego przedsiębiorcy działającego na polskim rynku w wielomilionowym sporze na tle umowy dystrybucyjnej.
 • Reprezentowanie zagranicznego inwestora z branży samochodowej w sporze arbitrażowym dotyczącym niewykonania umowy inwestycyjnej.
 • Reprezentowanie przedsiębiorcy z branży spożywczej w wielomilionowym sporze dotyczącym roszczeń z gwarancji bankowej.
 • Reprezentowanie pracodawcy w licznych postępowaniach spornych dotyczących roszczeń byłych pracowników w związku ze zwolnieniami grupowymi.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy ubezpieczeniowego w transgranicznym sporze o właściwość jurysdykcyjną.

Prawo karne gospodarcze

 • Doradztwo i reprezentowanie członków zarządu spółek z sektora finansowego w postępowaniach dotyczących rzekomego nadużycia zaufania wobec spółki.
 • Doradztwo i reprezentowanie członków zarządu przedsiębiorstwa z branży spożywczej w postępowaniu karnym prowadzonym przez Centralne Biuro Śledcze.
 • Doradztwo i reprezentowanie zagranicznego przedsiębiorcy w postępowaniu prowadzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczących rzekomych nadużyć i sprzeniewierzenia majątku spółki.
 • Reprezentowanie polskiego przedsiębiorcy ubezpieczeniowego w postępowaniu karnym dotyczącym jego zniesławienia w artykule prasowym.
 • Reprezentowanie członków zarządów spółek kapitałowych w postępowaniach dotyczących rzekomych nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej przez spółki.
 • Doradztwo na rzecz przedsiębiorcy z branży energetycznej w zakresie przygotowania regulaminów wewnętrznych, wewnętrznych zasad postępowania i procedur zgodności oraz procedur zapobiegania nadużyciom i sprzeniewierzaniu majątku Spółki przez pracowników.
 • Doradztwo i reprezentowanie członków zarządu przedsiębiorstwa z branży budowlanej w postępowaniu karnym dotyczącym rzekomej zmowy przetargowej.