• Share
 • Email
 • Print

Dominika Jedrzejczyk

Associate
+48.22.653.4314
Fax +48.22.653.4250

Dominika Jędrzejczyk, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka, pracuje na stanowisku Junior Associate w warszawskim biurze K&L Gates. Zajmuje się sprawami spornymi prowadzonymi w postępowaniach przed sądami powszechnymi, jak i polubownymi. Jej praktyka obejmuje również spory dotyczące inwestycji zagranicznych rozstrzygane w drodze arbitrażu inwestycyjnego. Interesuje się prawem budowlanym, w szczególności odpowiedzialnością stron za opóźnienie w realizacji robót budowlanych, arbitrażem międzynarodowym oraz międzynarodowym prawem publicznym.

DODATKOWE WYKSZTAŁCENIE

 • Construction Law and Dispute Resolution, MSc, King’s College London (2017-2019)
 • Ropa naftowa i produkty naftowe, studia podyplomowe, Politechnika Warszawska (filia w Płocku)
 • ICC School of Arbitration, Uniwersytet Jagielloński (2015-2016)
 • University of Ottawa, wymiana studencka na wydziale prawa (Common Law section), 2015
 • Szkoła Prawa Niemieckiego i Europejskiego, Uniwersytet Warszawski (2013-2014)
 • Centrum Prawa Angielskiego, Uniwersytet Warszawski (2012-2015)

Doświadczenie zawodowe

Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates, Dominika Jedrzejczyk zdobywała doświadczenie w lokalnych i międzynarodowych kancelariach prawnych. Odbyła również staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Radzie Europy oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Departament Prawno-Traktatowy).

Wystąpienia/Prezentacje

 • Foreign Direct Investment Moot Court, Malibu, pierwsze miejsce w światowych finałach, nagroda Thomas Waelde Award for the Best Advocate, drugie miejsce w drużynowej klasyfikacji ogólnej, drugie najlepsze pismo Powoda (X 2014)     
 • Najlepszy mówca polskich finałów konkursu Philip C. Jessup moot court; drugie miejsce
  w klasyfikacji drużynowej (II 2014)            
 • Foreign Direct Investment Moot Court, Frankfurt, trzecie miejsce w światowych finałach, trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji drużynowej (X 2013)
 • Członek zespołu doradzającego firmie telekomunikacyjnej w zakresie inwestycji infrastrukturalnej oraz prowadzącego spory wynikłe na jej tle.
 • Członek zespołu doradzającego spółce energetycznej w zakresie inwestycji infrastrukturalnej.
 • Członek zespołu prowadzącego postępowania sądowe i arbitrażowe dla wykonawcy robót budowlanych, związane z rozliczeniem kontraktów infrastrukturalnych.
 • Członek zespołu prowadzącego postępowanie arbitrażowe przed ICC, wynikłe ze sporu kontraktowego między wykonawcami robót budowlanych.
 • Doradztwo w zakresie realizacji prac budowlanych w toku liniowej inwestycji infrastrukturalnej.
 • Doradztwo w zakresie odpowiedzialności za spowodowanie wypadku kolejowego.