• Share
 • Email
 • Print

Klaudia Lorent

Associate
+48.22.653.4319
Fax +48.22.653.4250
Klaudia Lorent jest prawnikiem w warszawskim biurze K&L Gates w zespole Rynków Kapitałowych oraz departamencie Podatkowym. Współpracuje przy transakcjach fuzji i przejęć, przekształceń korporacyjnych oraz w zakresie bieżącej obsługi spółek i zagranicznych klientów, związanej z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej w Polsce. Klaudia Lorent posiada również doświadczenie w zakresie postępowań podatkowych i kontrolnych przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej i sądami administracyjnymi. Uczestniczyła w projektach dotyczących przekształceń spółek oraz w przeprowadzaniu badań prawnych due diligence.

Doświadczenie zawodowe

Przed dołączeniem do K&L Gates Klaudia Lorent zdobywała doświadczenie w kancelarii specjalizującej się w obsłudze spółek z sektora usług płatniczych, w szczególności w zakresie uzyskiwania zezwolenia KNF na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej oraz uzyskiwania wpisu do rejestru biur usług płatniczych prowadzonego przez KNF.

 • Badanie prawne due diligence nabywanego banku w ramach planowanej transakcji przejęcia (w szczególności w zakresie usług płatniczych).
 • Doradztwo na rzecz amerykańskiego koncernu farmaceutycznego w zakresie nabycia polskiej hurtowni farmaceutycznej (w szczególności w zakresie wymogów regulacyjnych) oraz udział w badaniu prawnym due diligence nabywanej hurtowni farmaceutycznej.
 • Doradztwo na rzecz spółki informatycznej w zakresie transakcji zbycia części aktywów (opracowywanie umowy o zachowaniu poufności, zakazie konkurencji).
 • Doradztwo na rzecz Pratt&Whitney przy zawarciu umowy sprzedaży wyposażenia wojskowego dla jednostki wojskowej Wojska Polskiego.
 • Doradztwo na rzecz banku krajowego w związku z finansowaniem przebudowy
  i rozbudowy budynku hotelowego w Warszawie.
 • Opracowywanie dokumentacji kredytowej przy transakcjach finansowania spółek (przygotowywanie umów zabezpieczenia kredytowego).
 • Doradztwo na rzecz zagranicznej spółki w zakresie transakcji nabycia udziałów w polskiej spółce oraz udział w badaniu prawnym due diligence nabywanej spółki.
 • Doradztwo w zakresie prawa podatkowego na rzecz farm wiatrowych dotyczące podatku od nieruchomości w związku z nowelizacją ustawy o podatkach lokalnych, w tym w trakcie postepowania przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Bieżące doradztwo na rzecz przedsiębiorców w trakcie postepowania podatkowego przed organami podatkowymi w zakresie VAT i PIT.
 • Bieżąca obsługa spółek publicznych oraz prywatnych w obszarze kwestii korporacyjnych oraz z zakresu rynku kapitałowego.
 • Doradztwo i bieżąca obsługa spółek w trakcie procesu likwidacji.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznych klientów w zakresie rozpoczęcia działalności w Polsce.
 • Uczestnictwo w badaniach prawnych due diligence w projektach fuzji i przejęć dotyczących spółek z branży farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, finansowej, energetycznej oraz infrastrukturalnej (w obszarach korporacyjnych i regulacyjnych).
 • Doradztwo na rzecz spółki publicznej w związku z uzyskaniem licencji krajowej instytucji płatniczej oraz reprezentowanie w postępowaniu przed KNF.
 • Doradztwo na rzecz spółek z sektora usług płatniczych w związku z rejestracją biura usług płatniczych.