• Share
 • Email
 • Print

Gregor Ordon

Partner
+48226534269
Fax +48.22.653.4250
Gregor Ordon jest partnerem w warszawskim biurze kancelarii. Jego praktyka koncentruje się wokół zagadnień związanych z bankowością i finansami, prawem ubezpieczeniowym, rynkami kapitałowymi oraz transakcjami w regionie Europy środkowo-wschodniej. Posiada on także bogate doświadczenie w zakresie prawa regulacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych transakcji bankowych i brokerskich, a także kompleksowych transakcji M&A. W zakresie prawa niemieckiego, Gregor Ordon świadczy wszechstronne doradztwo w języku niemieckim, utrzymując doskonale stosunki z podmiotami działającymi niemieckimi, austriackimi i szwajcarskimi działającymi na rynku polskim oraz w Europie środkowo-wschodniej (w tym arbitrami, kancelariami prawnymi i syndykami).

Doświadczenie zawodowe

Przed dołączeniem do K&L Gates Dr. Ordon był Partnerem kierującym praktyką bankowości i finansów w innej międzynarodowej kancelarii prawnej w Warszawie. Wcześniej pracował z dużej międzynarodowej kancelarii prawnej we Frankfurcie w Niemczech. Zdobył również cenne doświadczenie, jako prawnik w dziale prawnym w okresie oddelegowania do UBS Warburg w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork, Stamford, CT).Doradzał bankom inwestycyjnym, komercyjnym oraz uniwersalnym, jak również domom maklerskim z sektorów regulowanych we wszystkich aspektach krajowego, europejskiego i międzynarodowego prawa papierów wartościowych i rynków kapitałowych. Ponadto, jego praktyka obejmuje skomplikowane transakcje M&A. W ciągu ostatnich kilku lat Gregor koncentruje się również na dużych projektach infrastrukturalnych, gdzie świadczy kompleksowe doradztwo we wszystkich aspektach prawnych, w tym prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym oraz kwestiach compliance.

Dodatkowe informacje

 • Członek IBA
 • Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz światowego lidera oraz jego polskiej spółki zależnej z sektora wbudowanych technologii komputerowych, obejmujące prawie wszystkie dziedziny prawa, w tym spory sądowe, prawo karne, prawo handlowe, fuzje i przejęcia, IT/Własność Intelektualną, zatrudnienie, zamówienia publiczne, finansowanie, podatki i przepisy specyficzne dla tego sektora w związku z restrukturyzacją spółki.
 • Świadczenie pełnego zakresu usług prawnych na rzecz międzynarodowego dostawcy i integratora systemu ITS w związku z krajowym systemem poboru opłat. Doradztwo na rzecz konsorcjum, które zaprojektowało, wykonało i obsługiwało elektroniczny system poboru opłat, największy i najbardziej technologicznie zaawansowany inteligentny projekt systemu transportowego w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz globalnej grupy bankowej w związku z kwestiami niewypłacalności i restrukturyzacji dotyczącymi pożyczek NPL i określonych wierzytelności. Doradztwo obejmuje due diligence dotyczące roszczeń z tytułu niewypłacalności i restrukturyzacji w związku z nabyciem pożyczek zagrożonych (NLP).
 • Doradztwo na rzecz grupy spółek jednego z największych dostawców produktów drewnianych w związku z restrukturyzacją pożyczek zagrożonych. Doradztwo prawne świadczone na rzecz polskiej grupy spółek obejmowało kompleksowe porozumienia finansowe, prowadzenie negocjacji , z siedmioma instytucjami finansującymi oraz organami państwowymi w związku z restrukturyzacją.
 • Doradztwo na rzecz niemieckiego producenta i usługodawcy w dziedzinie energii odnawialnej w związku z nabyciem udziałów dwóch polskich spółek i działalnością w sektorze energii odnawialnej. Doradztwo obejmowało opracowanie struktury transakcji, a także restrukturyzację finansową spółki przejmowanej.
 • Bieżące doradztwo na rzecz światowego lidera w dziedzinie projektowania, produkcji i dystrybucji urządzeń elektrycznych i usług posprzedażnych, w związku z przystąpieniem polskiego oddziału spółki do Umowy Głównej Sprzedaży Wierzytelności z dużym bankiem francuskim. Doradztwo w zakresie złożonych kwestii dotyczących umów cesji pomiędzy polskim oddziałem, zawieranych zgodnie z prawem amerykańskim oraz roszczeń podlegających przepisom prawa szwedzkiego.
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych banków austriackich w związku z restrukturyzacją finansowania dla właściciela kilku centrów handlowych w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz dużego banku austriackiego w związku z finansowaniem nabycia udziałów w spółce celowej, będącej właścicielem dużego szpitala prywatnego w Polsce. Transakcja obejmowała kredyt inwestycyjny na nabycie szpitala oraz rozbudowaną restrukturyzację (w tym likwidację step-up).