• Share
 • Email
 • Print

Adrian Jonca

Partner
+48.22.653.4258
Fax +48.22.653.4250
Adrian Jonca kieruje Departamentem Prawa podatkowego w warszawskim biurze K&L Gates. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa podatkowego w kwestiach krajowego, jak i międzynarodowego prawa podatkowego. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w bieżących kwestiach podatkowych (przede wszystkim dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także podatku od nieruchomości) doradztwo transakcyjne, a także doradztwo w projektach dotyczących planowania podatkowego i restrukturyzacji. Ponadto, Adrian Jonca reprezentuje klientów przed organami podatkowymi oraz kontroli skarbowej, jak również w postępowaniach sądowo-administracyjnych przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wielokrotnie uzyskiwał dla swoich klientów korzystne rozstrzygnięcia w złożonych, często bezprecedensowych sprawach, których wartość przedmiotu sporu łącznie przekroczyła ponad 10 milionów euro.

Doświadczenie zawodowe

Adrian Jonca posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, w tym piętnastoletnie na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych kancelariach prawnych i podatkowych. Swoje doświadczenie zdobywał w Polsce i zagranicą. Przed dołączeniem do K&L Gates Adrian Jonca kierował praktyką prawa podatkowego w warszawskim biurze innej międzynarodowej kancelarii prawnej.

Wystąpienia/Prezentacje

 • Współautor wystąpienia “Jak chronić się przed zwiększeniem podatku od nieruchomości?” podczas seminarium “Nowelizacja Ustawy OZE – Nowe reguły gry”, 21.06.2016 r., K&L Gates.
 • “Polish developments in translation of BEPS guidelines into Polish legislation” (Implementacja wytycznych BEPS na gruncie prawa polskiego), konferencja, FIT, 19.05.2016 r., Amsterdam.
 • “Arbeitsrecht in Polen - Besteuerung von ausländischen Führungskräften in Polen” (Prawo Pracy w Polsce - Opodatkowanie personelu na stanowiskach kierowniczych, oddelegowanego do pracy w Polsce), konferencja, Management Circle, 6.04.2016 r. Monachium.
 • “Implementation of Current Judgements of the ECJ into Polish Tax Law” (Wdrażanie bieżących orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości (ECJ) do polskiego prawa podatkowego), konferencja, 1.10.2015 r., Wolf Theiss, Wiedeń.

Dodatkowe informacje

 • Członek kolegium redakcyjnego “Monitora Podatkowego”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 • Doradztwo na rzecz Raiffeisen Renewables w związku z aspektami podatkowymi dotyczącymi podatku od nieruchomości od farm wiatrowych.
 • Doradztwo na rzecz Klösters Group w związku z nabyciem gruntów rolnych na terytorium Polski, a także w kwestiach podatku od nieruchomości od gruntów zajętych przez farmy wiatrowe.
 • Doradztwo na rzecz Deutsche Anlagen Leasing w związku z aspektami podatkowymi dotyczącymi międzynarodowego leasingu nieruchomości w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz Kapsch TrafficCom w kwestiach podatkowych dotyczących realizacji systemu elektronicznego poboru myta „viaTOLL”.
 • Doradztwo na rzecz funduszy inwestycyjnych w zakresie właściwej implementacji prawa unijnego i wytycznych OECD do polskiego porządku prawnego.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego funduszu inwestycyjnego w zakresie podatku tonażowego w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowych grup kapitałowych w zakresie przygotowania dokumentacji cen transferowych.
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowych spółek leasingu nieruchomości i ruchomości w zakresie stosowania umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowych grup kapitałowych w przedmiocie opodatkowania dywidend, zysków przedsiębiorstw, odsetek i opłat licencyjnych w obrocie międzynarodowym, w oparciu o umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i dyrektyw OECD oraz UE.
 • Doradztwo na rzecz Alpine, w kwestiach podatkowych oddziału spółki w Polsce, związanych z transgranicznym postępowaniem upadłościowym.
 • Doradztwo na rzecz InterHealth Canada w kwestiach podatkowych dotyczących zaprojektowania, budowy, wyposażenia i finansowania Szpitala Powiatowego w Żywcu.