• Share
 • Email
 • Print

Aleksandra Jeska

Senior Associate
+48226534256
Fax +48.22.653.4250
Aleksandra Jeska jest radcą prawnym i pracuje na stanowisku Associate w warszawskim biurze kancelarii. Zajmuje się szeroko pojętym prawem własności intelektualnej, w tym prawem autorskim i prawem znaków towarowych. Posiada również doświadczenie w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie postępowań dotyczących pobierania innych niż marża handlowa opłat, podobieństwa produktów i reklamy porównawczej.

Doradza klientom w zakresie bieżącej działalności związanej z ochroną praw własności intelektualnej, praw autorskich i ochrony danych osobowych. Jej praktyka obejmuje stałe doradztwo ma rzecz wielu klientów w związku z nabywaniem treści chronionych prawem autorskim, zawieraniem umów licencyjnych, umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności.

Doświadczenie zawodowe

Aleksandra Jeska dołączyła do K&L Gates w listopadzie 2015 roku. Wcześniej praktykowała w działach własności intelektualnej zarówno polskich, jak i międzynawowych kancelarii prawnych.

 • Doradztwo w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym w postępowaniach dotyczących zwrotu innych niż marża handlowa opłat z tytułu przyjęcia towaru do sprzedaży.
 • Prowadzenie postępowań przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), a także reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych z zakresu ochrony praw własności przemysłowej.
 • Doradztwo we wszystkich aspektach prawa znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych.
 • Sporządzanie opinii, umów licencyjnych i innych umów dotyczących znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich, tajemnicy handlowej oraz domen internetowych.
 • Doradztwo w zakresie tematyki ochrony danych osobowych i dóbr osobistych.
 • Doradztwo w zakresie problematyki prawnej ochrony wizerunku.
 • Doradztwo w zakresie ochrony domen internetowych, w tym prowadzenie postępowań przed sądami polubownymi d/s domen internetowych.
 • Doradztwo i pomoc klientowi z branży kosmetycznej w zakresie ochrony praw autorskich.
 • Doradztwo w zakresie reklamy porównawczej.
 • Doradztwo i pomoc klientowi z branży spożywczej w zakresie przeprowadzania konkursów dla konsumentów.
 • Doradztwo i pomoc klientowi z branży spożywczej (FMGC) w zakresie stosowania na opakowaniach produktów nieprawdziwych oznaczeń, oznaczeń wprowadzających w błąd, a także nieuczciwej reklamy.
 • Opiniowanie umów dystrybucyjnych, w szczególności pod względem ich zgodności w zakresie z prawa konkurencji oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.
 • Praktyka dotycząca ochrony praw konsumentów, w tym zagadnień związanych z organizacją konkursów konsumenckich.