• Share
 • Email
 • Print

Aleksandra Jeska

Senior Associate
+48226534256
Fax +48.22.653.4250
Aleksandra Jeska jest radcą prawnym i pracuje na stanowisku Senior Associate w warszawskim biurze kancelarii. Zajmuje się szeroko pojętym prawem własności intelektualnej, w tym prawem autorskim i prawem znaków towarowych. Posiada również doświadczenie w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie postępowań dotyczących pobierania innych niż marża handlowa opłat, podobieństwa produktów i reklamy porównawczej.

Doradza klientom w zakresie bieżącej działalności związanej z ochroną praw własności intelektualnej, praw autorskich i ochrony danych osobowych. Jej praktyka obejmuje stałe doradztwo ma rzecz wielu klientów w związku z nabywaniem treści chronionych prawem autorskim, zawieraniem umów licencyjnych, umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności.

Doświadczenie zawodowe

Aleksandra Jeska dołączyła do K&L Gates w listopadzie 2015 roku. Wcześniej praktykowała w działach własności intelektualnej zarówno polskich, jak i międzynawowych kancelarii prawnych.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe Wykształcenie
 • Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa, 2017
 • WIPO Summer School on Designs and Intellectual Property w Waszyngtonie, USA, 2015
 • The International Business and Trade 2009 Summer Program, Uniwersytet Jagielloński (Kraków) we współpracy z Columbus School of Law (Waszyngton), 2009 
 • Intensive Program - General Problems of Transnational Law and its Implications for the Companies, Uniwersytet w Bilbao, Hiszpania, 2009
 • Erasmus - Uniwersytet w Salzburgu, Wydział Prawa, 2007-2008
 • Doradztwo w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym w postępowaniach dotyczących zwrotu innych niż marża handlowa opłat z tytułu przyjęcia towaru do sprzedaży.
 • Prowadzenie postępowań przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), a także reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych z zakresu ochrony praw własności przemysłowej.
 • Doradztwo w zakresie problematyki prawnej ochrony wizerunku.
 • Doradztwo we wszystkich aspektach prawnych związanych z nowymi produktami/usługami, informacjami poufnymi, know-how, projektami i prawami autorskimi.
 • Doradztwo w zakresie reklamy porównawczej.
 • Doradztwo i pomoc klientowi z branży kosmetycznej w zakresie ochrony praw autorskich, know-how i zagadnień dotyczącycj ochrony znaków towarowych.
 • Doradztwo na rzecz producenta napojów energetycznych w zakresie ochrony danych osobowych i umów dystrybucyjnych.
 • Doradztwo i pomoc dużym klientom w związku z bieżącą działalnością w zakresie zwalczania fałszerstw w oparciu o prawo autorskie i prawo znaków towarowych.
 • Praktyka dotycząca ochrony praw konsumentów, w tym zagadnień związanych z organizacją konkursów konsumenckich.
 • Doradztwo na rzecz dużej firmy z sektora rozrywkowego w sprawach korporacyjnych.
 • Doradztwo na rzecz polskich dystrybutorów filmowych w związku z różnymi kwestiami związanymi z prawem autorskim i prawem spółek.
 • Weryfikacja umów wdrożeniowych, licencyjnych i serwisowych dotyczących systemu informatycznego.