• Share
 • Email
 • Print

Małgorzata Judkiewicz, LL. M.

Associate
+48.22.653.4312
Fax +48.22.653.4250
Małgorzata Judkiewicz pracuje na stanowisku Associate w warszawskim biurze kancelarii w zespole rozwiązywania sporów. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim spory w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego oraz spory z zakresu arbitrażu inwestycyjnego.

Doświadczenie zawodowe

Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates Małgorzata Judkiewicz odbyła sześciomiesięczny staż w dziale arbitrażu międzynarodowego w wiodącej kancelarii prawnej w Genewie, a także praktyki w kancelariach w Warszawie. W trakcie studiów Małgorzata udzielała się w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UKSW.

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

 • Ukończenie studiów LL.M. z trzecim najlepszym wynikiem.
 • Reprezentowanie UKSW w międzynarodowych konkursach prawniczych (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, FDI International Arbitration Moot, Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot).
 • Członek zespołu reprezentującego amerykańskiego inwestora Corona Materials LLC w sprawie Corona Materials LLC przeciwko Republice Dominikańskiej (sprawa ICSID Nr ARB(AF)/14/3), dotyczącej inwestycji w branży wydobywczej.
 • Członek zespołu reprezentującego spółkę z branży telekomunikacyjnej w sporze wynikłym w związku z inwestycją infrastrukturalną.
 • Członek zespołu reprezentującego spółkę z sektora finansowego w sporze z bankiem.
 • Członek zespołu reprezentującego zamawiającego w sporze przeciwko wykonawcy w postępowaniu arbitrażowym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej  w Warszawie.
 • Członek zespołu reprezentującego inwestora w sporze przeciwko gwarantowi w postępowaniu arbitrażowym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
 • Asystentka trybunału arbitrażowego w sprawie z zakresu IT prowadzonej na podstawie Regulaminu ICC.
 • Asystentka trybunału arbitrażowego w sprawie budowlanej prowadzonej na podstawie Regulaminu ICC.
 • Członek zespołu reprezentującego inwestora w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym przeciwko państwu latynoamerykańskiemu na podstawie dwustronnego traktatu o wspieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji.
 • Członek zespołu reprezentującego pozwanego w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym przeciwko państwu na Bliskim Wschodzie na podstawie umowy o roboty budowlane.