• Share
  • Email
  • Print

Olga Wisniewska - Pietrzak

Associate
+48226534302
Fax +48.22.653.4250
Olga Wiśniewska pracuje na stanowisku Associate w Zespole Energetyki Innowacyjnej i Ochrony Środowiska warszawskiego biura kancelarii.

Doświadczenie zawodowe

Przed podjęciem współpracy z K&L Gates pracowała w renomowanej warszawskiej kancelarii prawnej specjalizującej się w zagadnieniach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej na rynku regulowanym w sektorach energii elektrycznej, paliw gazowych i płynnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała świadcząc usługi doradztwa prawnego oraz regulacyjnego na rzecz spółek z sektora energetycznego.

Dodatkowe informacje

  • Absolwentka Centrum Prawa Amerykańskiego (University of Florida, Levin College of Law), 2012
  • Doradztwo regulacyjne na rzecz polskich spółek energetycznych w zakresie m.in. wykonywania działalności koncesjonowanej, przyłączenia do sieci, systemu wsparcia energetyki odnawialnej, wysokosprawnej kogeneracji i efektywności energetycznej
  • Doradztwo na rzecz dużych odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych w zagadnieniach związanych z ich uczestnictwem w rynku energii
  • Przygotowywanie projektów legislacyjnych dotyczących sektora elektroenergetycznego oraz ciepłowniczego
  • Przygotowywanie szkoleń dla uczestników rynku energii dotyczących zagadnień z zakresu prawa Unii Europejskiej
  • Opiniowanie umów związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej na rynku energii elektrycznej, paliw gazowych i płynnych.
  • Doświadczenie w badaniach prawnych (due diligence) projektów farm wiatrowych.