• Share
 • Email
 • Print

Katarzyna Stec

Senior Associate
+48226534336
Fax +48.22.653.4250
Katarzyna Stec jest doradcą podatkowym w warszawskim biurze kancelarii. Na co dzień zajmuje się krajowym jak i międzynarodowym prawem podatkowym, w szczególności podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podatkiem VAT oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Katarzyna doradza nie tylko w bieżących kwestiach podatkowych, ale również zajmuje się doradztwem transakcyjnym (wybór optymalnej formy transakcji, zabezpieczanie transakcji przed ryzykiem podatkowym, procesy due diligence, kształtowanie umów między stronami pod kątem eliminacji ryzyk podatkowych, kwestie potransakcyjne) oraz projektami dotyczącymi planowania podatkowego i restrukturyzacji. Częścią codziennej pracy Katarzyny jest reprezentowanie klientów w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i egzekucyjnych w administracji oraz we wszelkiego rodzaju sporach przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Doświadczenie zawodowe

Przed dołączeniem do K&L Gates, Katarzyna Stec zajmowała stanowisko doradcy podatkowego w warszawskim biurze innej międzynarodowej kancelarii prawnej, a wcześniej konsultanta podatkowego w jednej z firm należącej do tzw. Wielkiej Czwórki.

 • Doradztwo i reprezentowanie C&A Polska sp. z o.o., spółkę należącą do międzynarodowej odzieżowej sieci handlowej, w postępowaniach przed polskimi organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących zwrotu nadpłaty podatku.
 • Doradztwo i reprezentowanie Kontron East Europe sp. z o.o., spółki należącej do Kontron AG, notowanej na niemieckiej giełdzie papierów wartościowych, w postępowaniach przed polskimi sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących VAT i podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Członek zespołu doradzającego Erste Group Immorent AG (grupa kapitałowa ERSTE Bank) w kwestiach podatkowych dotyczących procesu restrukturyzacyjnego.
 • Członek zespołu doradzającego syndykowi Alpine Bau GmbH w kwestiach podatkowych oddziału spółki w Polsce, związanych z transgranicznym postępowaniem upadłościowym.
 • Członek zespołu doradzającego spółkom grupy kapitałowej Klösters w kwestiach podatkowych związanych z nabyciem gruntów rolnych na terytorium Polski.
 • Członek zespołu doradzającego polskiej spółce z branży metalurgicznej (będącej spółką-córką amerykańskiej spółki notowanej na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych NYSE) w kwestiach podatkowych planowanej międzynarodowej restrukturyzacji grupy kapitałowej.
 • Członek zespołu doradzającego IKB Leasing Polska sp. z o.o. (spółki należącej do największej spółki leasingowej w Niemczech - IKB Leasing GmbH) w kwestiach podatkowych, dotyczących finansowania w grupie kapitałowej.
 • Członek zespołu doradzającego i reprezentującego amerykański fundusz inwestycyjny przed polskimi organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawie dotyczącej zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych, pobranego przez płatnika w Polsce.
 • Członek zespołu świadczącego niemieckiemu funduszowi inwestycyjnemu usługi due diligence w związku z planowanym nabyciem budynku biurowego w Warszawie.
 • Członek zespołu doradzającego podmiotowi z branży lotniczej w kwestiach podatkowych związanych zakupem pakietu kontrolnego spółek z siedzibami na terenie krajów EMEA.
 • Członek zespołu doradzającego niemieckiemu funduszowi inwestycyjnemu w kwestiach podatkowych związanych ze sprzedażą budynku biurowego w Warszawie.