• Share
 • Email
 • Print

Oskar Waluśkiewicz

Counsel
+48226534316
Fax +48.22.653.4250

Oskar Waluśkiewicz specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw energetycznych w zakresie transakcji, zagadnień regulacyjnych, a także projektów inwestycyjnych. Doradza również organizacjom branżowym w procesach legislacyjnych, a także przy rozwiązywaniu problemów prawnych i wypracowywaniu stanowisk branżowych w wybranych obszarach.

Jest ekspertem w obszarze elektroenergetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej (w tym odnawialnych źródeł energii oraz energetyki jądrowej), ciepłownictwa oraz gazownictwa rekomendowanym przez prestiżowe rankingi prawnicze takie jak Chambers & Partners, Legal 500 oraz IFLR 1000.

Działalność zawodowa/społeczna

 • Doradca Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w zakresie zagadnień regulacyjnych i legislacyjnych
 • Doradca Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w zakresie zagadnień regulacyjnych i legislacyjnych
Publikacje
Jest autorem licznych artykułów i opracowań z zakresu ciepłownictwa, odnawialnych źródeł energii, gazownictwa i elektroenergetyki publikowanych w prasie i na portalach branżowych (głównie cire.pl).

Prelekcje na konferencjach
Prelegent wielu konferencji branżowych z zakresu ciepłownictwa, odnawialnych źródeł energii, gazownictwa i elektroenergetyki. Wielokrotnie prowadził warsztaty i szkolenia dla klientów.

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

 • Chambers & Partners: rekomendowany prawnik energetyczny w Polsce [2012-2015]

Oskar Waluśkiewicz jest aktywny w segmencie związanym z obrotem towarami giełdowymi i kwestiami regulacyjnymi. Klienci wychwalają go za "dużą wiedzę i świetne zdolności komunikacyjne.” (Chambers Europe 2015: Energetyka i zasoby naturalne)

„Oskar Waluśkiewicz jest chwalony za pracę w sektorze energii odnawialnej oraz za innowacyjne podejście.” (Chambers Europe 2014: Energetyka i zasoby naturalne)

„Oskar Waluśkiewicz uzyskuje „bardzo wysokie oceny za poziom swojej pracy,” oraz cieszy się uznaniem ze względu na znajomość zagadnień regulacyjnych. Klienci doceniają jego inicjatywę i zaangażowanie w realizację projektów.” (Chambers Europe 2013: Energetyka i zasoby naturalne)

„Klienci potwierdzają, że Oskar Waluśkiewicz jest „pracowity i doskonale zna sektor.” (Chambers Europe 2012: Energetyka i zasoby naturalne)

 • Legal 500: rekomendowany prawnik energetyczny w Polsce [2013-2015]

“Bardzo responsywny i profesjonalny” (Legal 500 EMEA 2015: Energetyka i zasoby naturalne)

„Oskar Waluśkiewicz reprezentuje praktyczne i biznesowe podejście”. (Legal 500 EMEA 2014: Energetyka i zasoby naturalne)

„Oskar Waluśkiewicz to „bardzo doświadczony i inteligentny prawnik“. (Legal 500 EMEA 2013: Energetyka i zasoby naturalne)

 • IFLR 1000 Leading Lawyers: jeden z wiodących prawników w Polsce w zakresie energy, oil&gas, m&a i projektów [2014-2015]
Akwizycje/prywatyzacje w obszarze konwencjonalnym
 • Jedna z największych grup energetycznych w kraju - kompleksowa obsługa prawna w związku z prywatyzacją PKP Energetyka S.A.
 • Międzynarodowy fundusz private equity - kompleksowa obsługa prawna w procesie sprzedaży Vattenfall Heat Poland S.A. (Elektrociepłownie Warszawskie).
 • Międzynarodowy fundusz private equity – kompleksowa obsługa prawna w procesie akwizycji mniejszościowego pakietu udziałów w spółce specjalizującej się w świadczeniu usług dla sektora naftowo – gazowego.
Budowa i obsługa jednostek wytwórczych
 • Jedno z największych przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju – kompleksowa obsługa prawna projektu budowy elektrociepłowni opalanej paliwem gazowym o planowanej mocy zainstalowanej 400 MWe.
 • Fundusz Private Equity – doradztwo w zakresie projektu budowy elektrowni opalanej węglem, zlokalizowanej poza granicami Polski, oraz linii bezpośredniej łączącej jednostkę wytwórczą z krajowym systemem elektroenergetycznym.
 • Jedna z elektrociepłowni gazowych zlokalizowanych w Polsce - kompleksowa obsługa prawna zagadnień bieżących związanych z funkcjonowaniem elektrociepłowni (obowiązki regulacyjne, sprawozdawczość, kwestie KDT, obowiązki względem podmiotów finansujących, zmiany prawa, projekty inwestycyjne, obrót certyfikatami, kwestie koncesyjne, taryfowe, kontraktowe).
Projekty inwestycyjne/optymalizacyjne
 • Jedna z największych grup energetycznych w kraju – kompleksowa obsługa prawna w ramach projektu wyodrębnienia linii biznesowej wydobywczo-wytwórczej.
 • Jedna z największych grup energetycznych w kraju – kompleksowa obsługa prawna w projekcie budowy modelu przepływu energii w ramach grupy kapitałowej.
 • Jeden z największych wytwórców stali na świecie – doradztwo w zakresie projektowanego procesu technologicznego z odzyskiem energii cieplnej.
Ciepłownictwo
 • Jedna z największych spółek ciepłowniczych w kraju - kompleksowa obsługa prawna w związku z planowaną akwizycją spółki zajmującej się działalnością ciepłowniczą w ramach jednej z większych aglomeracji w Polsce, w tym w zakresie badania prawnego projektu,
 • Jedno z największych przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju – bieżąca obsługa prawna w zakresie kwestii regulacyjnych, kontraktowych.
 • IGCP - przygotowywanie opinii prawnych nt. kluczowych zagadnień regulacyjnych dla członków izby (zrzeszającej największe przedsiębiorstwa ciepłownicze w kraju), reprezentowanie Izby podczas konsultacji społecznych kluczowych regulacji ciepłowniczych, m.in. zmian do Prawa energetycznego, ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Odnawialne źródła energii
 • Deweloper projektów wiatrowych – obsługa w procesie akwizycji aktywów wiatrowych DONG, a także w zakresie budowy, rozwoju i sprzedaży innych projektów wiatrowych.
 • Fundusz zainteresowany aktywami energetycznymi – obsługa w zakresie akwizycji kilku projektów wiatrowych o łącznej mocy przekraczającej 200 MW.
 • PSEW - doradztwo w zakresie konsultacji społecznych projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym przygotowanie szeregu opinii prawnych i uczestnictwo w spotkaniach z Ministerstwem Gospodarki.
Sektor naftowo-gazowy
 • Jedna z największych grup energetycznych w kraju – kompleksowa obsługa prawna w zakresie kwestii regulacyjnych, kontraktowych oraz w zakresie działalności na rynku międzynarodowym.
 • Właściciel sieci przesyłowej– doradztwo w zakresie kwestii regulacyjnych związanych ze stosowaniem Rozporządzenia REMIT.
 • Międzynarodowe przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem gazem – kompleksowa obsługa postępowania w zakresie wejścia na polski rynek gazu (uzyskanie koncesji, decyzji administracyjnych, zawieranie umów)
Trading
 • Podmiot zajmujący się obrotem energią elektryczną, wchodzący w skład jednego z największych banków inwestycyjnych na świecie – obsługa w zakresie wejście na polski rynek energii elektrycznej i wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, w tym uzyskanie stosownych koncesji i innych decyzji, przygotowanie, negocjowanie i wykonywanie umów handlowych.
 • Jedno z największych przedsiębiorstw energetycznych z Norwegii – przygotowanie wzorów umów sprzedaży praw majątkowych i wsparcie w negocjacjach z kontrahentami.
 • Przedsiębiorstwo oil&gas – doradztwo w zakresie wejście na polski rynek gazu, negocjacji umów sprzedaży gazu do odbiorców przemysłowych.