• Share
 • Email
 • Print

Karolina Bak

Associate
+48226534244
Fax +48.22.653.4250
Karolina Bąk jest adwokatem, członkiem Departamentu Nieruchomości w warszawskim biurze K&L Gates. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w prawie nieruchomości, oraz prawie handlowym. Doradza polskim i międzynarodowym klientom działającym w sektorze nieruchomości, w szczególności w zakresie badania stanu prawnego nieruchomości - w tym centrów logistycznych, budynków biurowych oraz centrów handlowych, przygotowuje umowy najmu oraz umowy w procesie budowlano-inwestycyjnym, a także sporządza pisma w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowaniach spornych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Ponadto, uczestniczyła w projektach dotyczących przestępczości gospodarczej i wewnętrznych śledztw gospodarczych przeprowadzanych celem zidentyfikowania nadużyć, w tym w projektach związanych z sankcjami ekonomicznymi.

Doświadczenie zawodowe

Przed dołączeniem do K&L Gates Karolina Bąk zdobywała doświadczenie w warszawskich biurach międzynarodowych firm prawniczych wspierając zespoły nieruchomości oraz rozwiązywania sporów.

 • Doradztwo w zakresie nabywania oraz sprzedaży centrów logistycznych, nieruchomości biurowych i centrów handlowych w Polsce, w tym przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości oraz doradztwo w zakresie finansowania takich projektów inwestycyjnych.
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowych deweloperów w związku z realizowaniem inwestycji mieszkaniowych w Polsce.
 • Doradztwo w zakresie najmów centrów logistycznych, nieruchomości biurowych i centrów handlowych w Polsce.
 • Doradztwo inwestorom podczas procesu budowlanego.
 • Doradztwo na rzecz dużej sieci brytyjskich supermarketów w zakresie inwestycji nieruchomościowych w Polsce.
 • Reprezentowanie jednego z największych inwestorów z branży infrastrukturalnej w sporze z byłym doradcą - będącym jedną z wiodących firm audytorsko-doradczych obecnych na polskim rynku - dotyczącym przeprowadzenia audytu finansowego.
 • Reprezentowanie przedsiębiorcy z branży energii odnawialnej w sporach z odbiorcą energii dotyczących wykonywania długoterminowych umów sprzedaży energii oraz sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii.
 • Reprezentowanie przedsiębiorcy działającego w rejonie Bliskiego Wschodu - będącego producentem napojów bezalkoholowych - w sporze z dystrybutorem tych napojów na terenie Polski.
 • Reprezentowanie niemieckiego przedsiębiorcy świadczącego specjalistyczne usługi logistyczne w sporze z polskim przedsiębiorcą specjalizującym się w transporcie międzynarodowym.
 • Reprezentowanie hiszpańskich inwestorów w sporze arbitrażowym dotyczącym nabycia udziałów w spółce celowej odpowiedzialnej za realizację inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz przedsiębiorcy z branży obronnej w sporze arbitrażowym toczącym się przeciwko ministerstwu skarbu państwa.
 • Doradztwo w zakresie nabywania oraz zbywania udziałów.