• Share
 • Email
 • Print

dr Jan Markiewicz

Associate
+48.22.653.4229
Fax +48.22.653.4250

Dr Jan Markiewicz jest adwokatem, członkiem Zespołu Rozwiązywania Sporów w warszawskim biurze K&L Gates.

W swojej praktyce dr Jan Markiewicz specjalizuje się w reprezentowaniu przedsiębiorców w postępowaniach sądowych i arbitrażowych w sprawach na gruncie umów handlowych i w sprawach budowlanych, jak również w postępowaniach egzekucyjnych i upadłościowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów powstałych w związku z czynami nieuczciwej konkurencji. Reprezentował największe działające w Polsce sieci handlowe przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w wielu procesach z dostawcami na gruncie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Doświadczenie zawodowe

Przed dołączeniem do K&L Gates Dr Jan Markiewicz zdobywał doświadczenie w zespole rozwiązywania sporów jednej z największych polskich kancelarii prawnych. W 2014 r. odbył staż w londyńskim zespole arbitrażowym jednej z międzynarodowych firm prawniczych.

Publikacje

 • „Utrudnienie dostępu do rynku jako przesłanka czynu nieuczciwej konkurencji w postaci pobierania innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży,” Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, grudzień 2014.
 • „Znaczenie i rola pojęcia „marży handlowej” na tle art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,” Przegląd prawniczy ekonomiczny i społeczny, sierpień 2014.

 • Reprezentacja dwóch wiodących niemieckich sieci handlowych przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi w ponad 40 sprawach z powództwa dostawców o zwrot tzw. opłat półkowych, tj. zakazanych przez przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży”.
 • Reprezentacja międzynarodowego producenta pieców przemysłowych w sporach sądowych z zamawiającym odnośnie wzajemnych rozliczeń w związku z opóźnieniem dostawy sprzętu.
 • Reprezentacja wiodącego polskiego producenta kontenerów w sporze sądowym z byłym agentem handlowym na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii o wynagrodzenie prowizyjne.
 • Doradztwo przedprocesowe na rzecz południowokoreańskiej spółki telekomunikacyjnej
  w sporze z jednostką samorządu terytorialnego w Polsce, odnoszącym się do wzajemnych rozliczeń w ramach inwestycji polegającej na budowie szerokopasmowej sieci internetowej.
 • Reprezentacja niemieckiej sieci handlowej jako pokrzywdzonego w postępowaniach karnych przeciwko jej byłemu pracownikowi i pracownikom jej kontrahentów, oskarżonych o korupcję menedżerską.
 • Reprezentacja jednego z największych polskich banków w szeregu postępowań przeciwko nielojalnemu dłużnikowi - przemysłowcowi z branży spożywczej.
 • Reprezentacja wiodącego międzynarodowego producenta stali w sporze z włoskim deweloperem toczącym się przed Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w związku umową sprzedaży gruntów w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz duńskiego producenta piwa w sporze arbitrażowym przed Sądem Arbitrażowym przy Szwedzkiej Izbie Gospodarczej w Sztokholmie (SCC) powstałym na gruncie nabycia dwóch browarów na terenie Polski.
 • Doradztwo na rzecz niemieckiego dewelopera z branży energetycznej w sporze obejmującym postępowanie przed polskimi sądami powszechnymi i Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC), zaistniałym w związku z nieprawidłowościami przy realizacji elektrowni wiatrowej w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz południowoeuropejskiego państwa w postępowaniach przed polskimi sądami powszechnymi służących windykacji środków zainwestowanych w nieudane przedsięwzięcie gospodarcze w branży budowlanej (produkcja cementu).
 • Doradztwo na rzecz ośmiu międzynarodowych spółek farmaceutycznych w sporach sądowych z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczących marży realizowanej w związku z importem i sprzedażą leków refundowanych.