• Share
 • Email
 • Print

Michał Pawłowski

Partner
+48.22.653.4277
Fax +48.22.653.4250

Michał Pawłowski jest adwokatem i partnerem w K&L Gates w Warszawie. Jest doświadczonym prawnikiem transakcyjnym specjalizującym się rynkach kapitałowych, prawie handlowym i papierów wartościowych. Zajmuje się także doradztwem z zakresu regulacji finansowych i ładu korporacyjnego. Doradza klientom w transakcjach obejmujących oferty publiczne akcji (pierwotne i wtórne), programy emisji obligacji, procesy wycofywania spółek z obrotu giełdowego (P2P) oraz fuzje i przejęcia. Michał doradzał w szeregu pionierskich transakcjach na polskim rynku. W ostatnim czasie doradzał w ofertach publicznych spółek Wittchen, X-Trade Brokers, InPost, Enter Air i Pekabex.

Michał Pawłowski doradzał w ramach największej transakcji na polskim rynku finansowym (o wartości ponad 4 mld EUR) - przejęcia BZ WBK, polskiego banku notowanego na GPW, przez Banco Santander, wiodącą hiszpańską grupę finansową oraz transakcji połączenia BZ WBK i Kredyt Banku. Doradzał także w szeregu ofert papierów wartościowych polskich i zagranicznych emitentów, w tym znaczących projektów transgranicznych.

Doświadczenie zawodowe

Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates, Michał Pawłowski był partnerem w międzynarodowej kancelarii w Londynie, w której zarządzał działem Rynków Kapitałowych w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Wcześniej, Michał zdobywał doświadczenie zawodowe w kancelariach międzynarodowych, gdzie współtworzył oraz koordynował zespół rynków kapitałowych.

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

 • Chambers & Partners Global 2017: Equity Capital Markets (Band 3); Corporate/M&A (Band 4)
 • Chambers & Partners Europe 2017: Equity Capital Markets (Band 3); Corporate/M&A (Band 4)
 • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa, Capital Markets, Equity - Poland: 2017 (Tier 2) 
 • IFLR 1000 2016: Equity Capital Markets, Debt Capital Markets (leading lawyer)

 • Spółka z branży turystycznej – doradztwo w związku z pierwotną ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji spółki. Doradztwo obejmuje m.in. wsparcie spółki w wykonywaniu obowiązków informacyjnych, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance. (projekt w toku).
 • Fundusz venture capital – doradztwo w związku z pierwotną ofetą publiczną i dopuszczeniem do obrotu na rynku równoległym GPW akcji spółki. Doradztwo obejmuje m.in. wsparcie spółki w wykonywaniu obowiązków informacyjnych jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance (projekt w toku).
 • Producent urządzeń telekomunikacyjnych – doradztwo w związku z pierwotną ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji spółki. Doradztwo obejmuje m.in. wsparcie spółki w wykonywaniu obowiązków informacyjnych, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance. (projekt w toku).
 • Wittchen S.A. w związku z pierwotną ofertą publiczną akcji na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW o wartości ok. 60 mln PLN, obejmujące m.in. due diligence emitenta oraz przygotowanie prospektu emisyjnego, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance.
 • IPOPEMA Securities S.A., Bank Zachodni WBK S.A.. w związku z ofertą publiczną akcji Enter Air S.A. na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW o wartości 98 mln PLN, obejmujące m.in. due diligence emitenta oraz przygotowanie prospektu emisyjnego, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance.
 • IPOPEMA Securities S.A., WOOD & Company Financial Services a.s., S.A., Oddział w Polsce i Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. w związku z pierwotną ofertą publiczną akcji InPost S.A. na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW o wartości ok. 125 mln PLN, obejmujące m.in. due diligence emitenta oraz przygotowanie prospektu emisyjnego, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance.
 • Firma wydobywcza – doradztwo w związku z pierwotną ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji spółki. Doradztwo obejmuje m.in. wsparcie spółki w wykonywaniu obowiązków informacyjnych, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance. (projekt zawieszony).
 • Producent kotłów - doradztwo w związku z pierwotną ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji spółki. Doradztwo obejmuje m.in. wsparcie spółki w wykonywaniu obowiązków informacyjnych, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance. (projekt zawieszony).
 • Dom Maklerski X-Trade Brokers S.A. – doradztwo w związku z pierwotną ofertą publiczną akcji Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW, obejmujące m.in. due diligence spółek zależnych emitenta w kilku jurysdykcjach.
 • i2 Development S.A. – w związku z pierwotną ofertą publiczną akcji na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW, obejmujące m.in. due diligence emitenta oraz przygotowanie prospektu emisyjnego, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance.
 • Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. – doradztwo w związku z pierwotną ofertą publiczną akcji na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW o wartości 74 mln PLN, m.in., obejmujące m.in. due diligence emitenta oraz przygotowanie prospektu emisyjnego, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance.
 • Grupa LOTOS S.A. – doradztwo na rzecz Grupy Lotos S.A. w związku z pierwotną ofertą publiczną i wprowadzeniem do obrotu na GPW.
 • PGE Energia Odnawialna S.A. – doradztwo w związku z objęciem akcji w bezprospektowym podwyższeniu kapitału zakładowego Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Doradztwo na rzecz Warimpex A.G., jednej z wiodących austriackich spółek z sektora nieruchomości, w związku z wtórną ofertą publiczną akcji w 2010 roku oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW oraz na Giełdzie w Wiedniu, wartości kilkunastu milionów euro (dual listing), jak również w zakresie regulacji corporate governance.
 • Doradztwo na rzecz Warimpex A.G., jednej z wiodących austriackich spółek z sektora nieruchomości, w zakresie strukturyzacji transakcji związanej z emisją akcji o wartości ok. 30 mln EUR i ich dopuszczeniem do obrotu na GPW oraz na Giełdzie w Wiedniu, w tym doradztwo regulacyjne w zakresie wymogów prospektowych.
 • Polnord S.A. – doradztwo w związku z wtórną ofertą publiczną akcji na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW o planowanej wartości około 50 milionów złotych, obejmujące m.in. due diligence emitenta, analizę dotychczasowych zasad regulacji corporate governance oraz wsparcie w wykonywaniu obowiązków informacyjnych.
 • Spółka deweloperska należąca do jednego z największych polskich banków – doradztwo w związku z pierwotną ofertą publiczną akcji na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW, obejmujące m.in. due diligence emitenta oraz przygotowanie prospektu emisyjnego, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance (projekt zawieszony).
 • Dom Maklerski BZ WBK S.A. – doradztwo na rzecz Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. krajowego menadżera oferty i oferującego oraz Banku Zachodniego WBK S.A. - doradcy finansowego w zakresie pierwotnej oferty publicznej i wprowadzenia do obrotu akcji Agroton Public Limited, czwartego co do wielkości ukraińskiego producenta artykułów rolniczych, na rynek podstawowy GPW (o wartości ponad 50 mln USD).
 • Doradztwo na rzecz jednego z wiodących polskich banków inwestycyjnych - menadżera oferty i oferującego w związku z pierwotną ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji spółki z sektora spożywczego. Doradztwo obejmowało m.in. wsparcie spółki w wykonywaniu obowiązków informacyjnych, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance. (projekt wstrzymany z przyczyn rynkowych).
 • Polska spółka działająca na rynku pożyczek pozabankowych – doradztwo na rzecz polskiej spółki działającej na rynku pożyczek pozabankowych w procesie przygotowania do pierwotnej oferty publicznej oraz emisji obligacji, obejmujące m.in. przegląd dokumentów korporacyjnych finansowych, przedstawienierekomendacji w zakresie regulacji corporate governance oraz przygotowanie tzw. feasibility study.
 • Interfoam Holding AS – doradztwo w zakresie pierwotnej oferty publicznej oraz wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji estońskiej spółki holdingowej Interfoam Holding AS, wiodącego ukraińskiego producenta pianki poliuretanowej. Prospekt emisyjny Interfoam Holding AS został zatwierdzony przez estoński organ nadzoru finansowego w listopadzie 2011 roku (projekt wstrzymany z przyczyn rynkowych).