• Share
 • Email
 • Print

Artur Kloc

Senior Associate
+48.22.653.4328
Fax +48.22.653.4250
Artur Kloc jest adwokatem i pracuje na stanowisku senior associate w departamencie rynków kapitałowych w warszawskim biurze kancelarii K&L Gates, koncentrujac się w swojej praktyce na obsłudze transakcji gospodarczych. Artur specjalizuje się w doradzaniu prywatnym i publicznym spółkom w zakresie prawnych aspektów dotyczacych publicznych i prywatnych ofert na rynku akcji oraz instrumentów dłużnych, wezwań, fuzji i przejęć, jak również transakcji typu private equity i venture capital. Artur Kloc doradza także w zakresie prawa spółek oraz wymogów prawnych związanych z funkcjonowaniem na rynku kapitałowym i obrotem instrumentami finansowymi. Jako uzupełnienie głównego przedmiotu swojej praktyki, uczestniczył w szeregu transakcji z zakresu prawa bankowego oraz restrukturyzacji finansowej.

Doświadczenie zawodowe

Przed dołączeniem do K&L Gates Artur Kloc zdobywał doświadczenie pracując na stanowisku associate w uznanych krajowych i międzynarodowych firmach prawniczych w Polsce. W 2008 roku odbył studia realizowane w ramach program Socrates Erasmus na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie (Wydział Prawa).

Rynki kapitałowe

 • Doradztwo w procesie emisji, oferty oraz dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji o wartości do 50 mln PLN przez OT Logistics S.A., polską spółkę z branży logistycznej.
 • Doradztwo dotyczące aspektów prawnych związanych z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż, przymusowym wykupem oraz zniesieniem dematerializacji akcji notowanej na rynku regulowanym GPW spółki telekomunikacyjnej Telforceone S.A.
 • Doradztwo prawne w związku z ustanowieniem programu obligacji korporacyjnych
  o wartości 50 mln PLN spółki deweloperskiej Victoria Dom S.A. oraz z zamiarem przeprowadzenia ofert publicznych Obligacji w ramach programu i ich notowania na Catalyst.
 • Obsługa prawna oferty publicznej akcji spółki TXM S.A. - właściciela 400 sklepów dyskontowych zlokalizowanych na terenie kraju oraz za granicą, posiadających w ofercie odzież oraz inne artykuły tekstylne, oraz procesu dopuszczenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.
 • Doradztwo prawne w procesie obejmującym postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji spółki VIVID GAMES S.A. - producenta
  i wydawcy gier na telefony smartphone i tablety.
 • Obsługa prawna pierwszej oferty publicznej spółki Auto Partner S.A., dystrybutora części samochodowych, oraz procesu dopuszczenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.
 • Obsługa prawna procesu ustanowienia programu emisji obligacji korporacyjnych spółki Medicalgorithmics S.A., emisji w ramach programu obligacji o wartości nominalnej równej 50 mln PLN oraz wprowadzenia tych obligacji do obrotu na Catalyst.
 • Doradzanie menadżerom oferty w związku z postępowaniem prywatyzacyjnym oraz pierwszą ofertą publiczną o wartości 1,42 mld PLN akcji spółki PKP CARGO S.A.
 • Reprezentowanie ENERGA S.A. w związku z ustanowieniem programu obligacji krajowych o wartości 4 mld PLN, jak również przeprowadzeniem pierwszej emisji obligacji w ramach programu oraz ich wprowadzeniem do obrotu na Catalyst.
 • Reprezentowanie JSW S.A. – największego producenta węgla koksowego w Europie
  w związku z postępowaniem prywatyzacyjnym i pierwszą ofertą publiczną o wartości 5,37 mld PLN oraz dopuszczeniem akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.
 • Występowanie jako doradca transakcyjny w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji spółki Industrial Milk Company S.A., wchodzącej w skład grupy prowadzącej produkcję rolną na Ukrainie, oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym GPW jej akcji.

Fuzje i przejęcia, private equity i venture capital

 • Doradzanie TFI PZU w związku z inwestycją poprzez Fundusz Aktywów Niepublicznych Witelo w Evolution Equity Partners, podmiot typu venture capital działający w Nowym Jorku oraz Zurychu, inwestujący w znajdujące się w fazie rozwoju spółki technologiczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Europie oraz Izraelu, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem w sieci oraz oprogramowaniem korporacyjnym.
 • Przygotowanie oraz negocjowanie dokumentacji transakcyjnej w procesie sprzedaży części udziałów Industrial Division sp. z o.o. spółki będącej liderem wynajmu lokomotyw na polskim rynku na rzecz funduszu private equity zarządzanego przez Abris Capital Partners.
 • Doradzanie British United Provident Association Limited, międzynarodowej grupie świadczącej usługi medyczne przy nabyciu grupy LUX MED.
 • Doradzanie PGNiG Termika w związku z nabyciem przez JSW S.A. Spółki Energetycznej Jastrzębie - producenta energii elektrycznej i cieplnej.
 • Doradzanie Chinese Zhejiang Sanhua Co. Ltd. - wiodącemu globalnemu producentowi, m.in. komponentów do urządzeń chłodnicznych i klimatyzacyjnych, w zakresie polskich aspektów prawnych dotyczących nabycia grupy kapitałowej AWECO.

Prawo bankowe i restrukturyzacja

 • Doradzanie mBank S.A. w związku z negocjowaniem dokumentacji kredytowej dotyczącej finansowania publicznego wezwania do sprzedaży oraz przymusowego wykupu akcji spółki publicznej.
 • Doradztwo na rzecz Barlinek S.A. - producenta desek podłogowych, przy negocjowaniu dokumentacji kredytowej z konsorcjum banków.
 • Doradztwo na rzecz grupy kapitałowej COGNOR, polskiego dystrybutora półproduktów stalowych, w procesie restrukturyzacji uprzywilejowanych zabezpieczonych papierów dłużnych wyemitowanych pod prawem Nowego Jorku, które zostały wymienione w ramach angielskiej procedury Scheme of Arrangement na nowe uprzywilejowane zabezpieczone papiery dłużne oraz wymienne papiery dłużne.