• Share
 • Email
 • Print

Dr. Rafał Woźniak

Counsel
+48.22.653.4294
Fax +48.22.653.4250
Rafał Woźniak specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym, prawem handlowym, jak również w kwestiach korporacyjnych oraz prawie papierów wartościowych. Wspiera klientów w transakcjach obejmujących fuzje i przejęcia, oferty publiczne i prywatne akcji, jak również emisje obligacji. Rafał reprezentował m.in. Banco Santander w transakcjach na polskim rynku finansowym, obejmujących nabycie notowanego na GPW Banku Zachodniego WBK S.A. sfinalizowane w kwietniu 2011 roku (o wartości ponad 4 mld EUR), jak również połączenie Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A., zarejestrowane w styczniu 2013 roku (o wartości ponad 5 mld EUR). Doradzał również w licznych pierwotnych i wtórnych ofertach publicznych akcji, w tym w pierwotnej ofercie publicznej spółek Wittchen S.A., InPost S.A., Agroton plc., Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A oraz Enter Air S.A., jak również w emisjach obligacji w tym ofercie publicznej obligacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Doświadczenie zawodowe

Przed dołączeniem do K&L Gates, Rafał Woźniak zdobywał doświadczenie w międzynarodowych kancelariach prawnych w Polsce.

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

 • Chambers Global, Europe, Poland, Equity Capital Markets, 2015 - 2017 - Up-and-coming: „prawnik, przywiązujący wagę do detali i świadczący wysokiej klasy usługi”. Według Chambers Europe Rafał Woźniak „posiada szeroką wiedzę oraz wykazuje duże zrozumienie potrzeb klienta”.
 • Legal500 Equity - Poland 2017 - rekomendacja indywidualna
 • IFLR 1000 2016: Equity Capital Markets, Debt Capital Markets - Rafał Woźniak (rising star)

Działalność Zawodowa/Społeczna

 • Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dodatkowe informacje

Publikacje
 • Rafał jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów poświęconych tematyce rynków kapitałowych, prawa handlowego oraz papierów wartościowych w tym m.in. autorem komentarzy do nowej ustawy o obligacjach oraz ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.
Pierwotne i Wtórne Oferty Publiczne
 • Maxcom S.A. | Doradztwo w związku z pierwotną ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji spółki. Doradztwo obejmuje m.in. wsparcie spółki w wykonywaniu obowiązków informacyjnych, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance.
 • Fundusz venture capital | Doradztwo w związku z pierwotną ofetą publiczną i dopuszczeniem do obrotu na rynku równoległym GPW akcji spółki. Doradztwo obejmuje m.in. wsparcie spółki w wykonywaniu obowiązków informacyjnych jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance (projekt w toku).
 • Dom Maklerski X-Trade Brokers S.A. | Doradztwo w związku z pierwotną ofertą publiczną akcji Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW, obejmujące m.in. due diligence spółek zależnych emitenta w kilku jurysdykcjach.
 • i2 Development S.A. | Doradztwo w związku z pierwotną ofertą publiczną akcji na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW, obejmujące m.in. due diligence emitenta oraz przygotowanie prospektu emisyjnego, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance.
 • IPOPEMA Securities S.A., WOOD & Company Financial Services a.s., S.A., Oddział w Polsce i Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. | Doradztwo w związku z pierwotną ofertą publiczną akcji InPost S.A. na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW o wartości ok. 125 mln PLN, obejmujące m.in. due diligence emitenta oraz przygotowanie prospektu emisyjnego, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance.
 • IPOPEMA Securities S.A., Bank Zachodni WBK S.A.. | Doradztwo w związku z  ofertą publiczną akcji Enter Air S.A. na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW o wartości 98 mln PLN, obejmujące m.in. due diligence emitenta oraz przygotowanie prospektu emisyjnego, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance.
 • Wittchen S.A. | Doradztwo w związku z pierwotną ofertą publiczną akcji na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW o wartości ok. 60 mln PLN, obejmujące m.in. due diligence emitenta oraz przygotowanie prospektu emisyjnego, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance.
 • Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. | Doradztwo w związku z pierwotną ofertą publiczną akcji na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW o wartości 74 mln PLN, m.in., obejmujące m.in. due diligence emitenta oraz przygotowanie prospektu emisyjnego, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance.
 • Warimpex A.G., jedna z wiodących austriackich spółek z sektora nieruchomości:
  • doradztwo w związku z wtórną ofertą publiczną akcji w 2010 roku oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW oraz na Giełdzie w Wiedniu, wartości kilkunastu milionów euro (dual listing), jak również w zakresie regulacji corporate governance;
  • doradztwo w zakresie strukturyzacji transakcji związanej z emisją akcji o wartości ok. 30 mln EUR i ich dopuszczeniem do obrotu na GPW oraz na Giełdzie w Wiedniu, w tym doradztwo regulacyjne w zakresie wymogów prospektowych.
 • Polnord S.A. | Doradztwo w związku z wtórną ofertą publiczną akcji na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW o planowanej wartości około 50 milionów złotych, obejmujące m.in. due diligence emitenta, analizę dotychczasowych zasad regulacji corporate governance oraz wsparcie w wykonywaniu obowiązków informacyjnych.
 • Dom Maklerski BZ WBK S.A. | Doradztwo na rzecz Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. krajowego menadżera oferty i oferującego oraz Banku Zachodniego WBK S.A. - doradcy finansowego w zakresie pierwotnej oferty publicznej i wprowadzenia do obrotu akcji Agroton Public Limited, czwartego co do wielkości ukraińskiego producenta artykułów rolniczych, na rynek podstawowy GPW (o wartości ponad 50 mln USD).
Fuzje i przejęcia
 • Grupa Integer | Doradztwo w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Integer.pl S.A. ogłoszonego przez AI Prime (Luxembourg) Bidco S.à r.l. oraz Pana Rafała Brzoskę w dniu 24 lutego 2017 r. oraz w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji InPost S.A. ogłoszonego przez AI Prime (Luxembourg) Bidco S.à r.l. oraz Pana Rafała Brzoskę w dniu 24 lutego 2017 r.
 • Banco Santander | Doradztwo w związku z nabyciem 70,36% akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (BZ WBK) od Allied Irish Banks (AIB) za ok. 2,9 mld EUR (11,67 mld PLN). Transakcja została zrealizowana w ramach wezwania na sprzedaż 100% akcji BZ WBK. Banco Santander nabył także 50% akcji w należących do AIB Asset Management za kwotę 150 mln EUR. BZ WBK było właścicielem pozostałych 50% akcji.
 • Banco Santander | Doradztwo w negocjacjach z KBC (większościowego udziałowca Kredyt Bank S.A.) w związku z połączeniem Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. Zakres doradztwa obejmował przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, przeprowadzenie badania prawnego due diligence oraz negocjacje dotyczące wspomnianej dokumentacji zakończone wykonaniem umowy inwestycyjnej z dnia 27 lutego 2012 r. Połączenie zostało zarejestrowane 4 stycznia 2013 r. Łączna wartość pro forma banku wniosła 20.8 miliardów PLN (5 miliardów EUR)
 • PZU SA | Doradztwo w związku z nabyciem (za pośrednictwem zamkniętego funduszu inwestycyjnego) 100% akcji spółki Armatura Kraków S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. (w drodze wezwania na wszystkie akcje spółki) oraz delistingu spółki.
 • Wola Info, spółka z branży IT notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie | Doradztwo w związku z wielomilionową inwestycją strategiczną Devoteam. Doradztwo obejmowało przygotowanie i negocjacje umów inwestycyjnych, doradztwo związane z wymogami rynku kapitałowego, przeprowadzenie wezwania na sprzedaż akcji oraz wycofanie spółki z obrotu giełdowego.
Emisja obligacji
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Doradztwo w związku z publiczną emisją obligacji o wartości 120 mln PLN i dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym GPW.
 • Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Doradztwo w związku z emisją obligacji przez gminną spółkę celową powołaną w celu wykonania zadań własnych gminy. Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji o wartości 20 mln. PLN.
 • Spółka działająca na ryku pożyczek pozabankowych | Doradztwo w związku z publiczną emisją obligacji o wartości do 100 mln PLN
 • Bank Gospodarstwa Krajowego | Doradztwo w związku z procesem emisji obligacji przez polską spółkę należącą do Skarbu Państwa. Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji o wartości 300 mln PLN.
 • MARS FIZ | Doradztwo w związku z emisją prywatną obligacji na rynku polskim w wysokości 50 mln PLN, zakończoną sukcesem w grudniu 2015 r.