• Share
 • Email
 • Print

Magdalena Trzepizur

Associate
+48.22.653.4249
Fax +48.22.653.4250
Magdalena koncentruje się na zagadnieniach obejmujących prawo handlowe, w szczególności prawo rynku kapitałowego, prawo spółek oraz prawo papierów wartościowych. Wspiera klientów w transakcjach ofert publicznych akcji (pierwotnych i wtórnych), fuzji i przejęć oraz pozostałych transakcjach z udziałem spółek publicznych. Uczestniczy w badaniach typu due diligence, a także przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej. W procesach IPO i SPO Magdalena doradza zarówno po stronie emitentów papierów wartościowych, jak również na rzecz domów maklerskich i banków inwestycyjnych. Magdalena uczestniczyła w procesie przygotowywania pierwotnych ofert publicznych akcji m.in. spółek Maxcom S.A., Venture Inc. S.A., Wittchen S.A., InPost S.A., Enter Air S.A. oraz Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. Doradzała również w procesie publicznej emisji obligacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz emisji obligacji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Ponadto, Magdalena uczestniczyła w procesie nabycia Novago przez China Everbright International Limited - największej chińskiej inwestycji w Polsce.

Doświadczenie zawodowe

Przed dołączeniem do K&L Gates, Magdalena Trzepizur zdobywała doświadczenie w międzynarodowych kancelariach prawnych w Polsce.

Dodatkowe informacje

 • Magdalena jest współautorką artykułów obejmujących zagadnienia z zakresu prawa handlowego oraz rynku kapitałowego.

Pierwotne i Wtórne Oferty Publiczne

 • Maxcom S.A. - doradztwo w związku z pierwotną ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji spółki. Doradztwo obejmuje m.in. wsparcie spółki w wykonywaniu obowiązków informacyjnych, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance.
 • Venture Inc S.A. - doradztwo w związku z pierwotną ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu na rynku równoległym GPW akcji spółki. Doradztwo obejmuje m.in. wsparcie spółki w wykonywaniu obowiązków informacyjnych jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance.
 • Dom Maklerski X-Trade Brokers S.A. - doradztwo w związku z pierwotną ofertą publiczną akcji Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW, obejmujące m.in. due diligence spółek zależnych emitenta w kilku jurysdykcjach.
 • i2 Development S.A. - doradztwo w związku z pierwotną ofertą publiczną akcji na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW, obejmujące m.in. due diligence emitenta oraz przygotowanie prospektu emisyjnego, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance.
 • IPOPEMA Securities S.A., WOOD & Company Financial Services a.s., S.A., Oddział w Polsce i Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. - doradztwo w związku z pierwotną ofertą publiczną akcji InPost S.A. na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW o wartości ok. 125 mln PLN, obejmujące m.in. due diligence emitenta oraz przygotowanie prospektu emisyjnego, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance.
 • IPOPEMA Securities S.A., Bank Zachodni WBK S.A. - doradztwo w związku z ofertą publiczną akcji Enter Air S.A. na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW o wartości 98 mln PLN, obejmujące m.in. due diligence emitenta oraz przygotowanie prospektu emisyjnego, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance.
 • Wittchen S.A. - doradztwo w związku z pierwotną ofertą publiczną akcji na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW o wartości ok. 60 mln PLN, obejmujące m.in. due diligence emitenta oraz przygotowanie prospektu emisyjnego, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance.
 • Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. - doradztwo w związku z pierwotną ofertą publiczną akcji na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW o wartości 74 mln PLN, m.in., obejmujące m.in. due diligence emitenta oraz przygotowanie prospektu emisyjnego, jak również doradztwo w zakresie regulacji corporate governance.
 • Polnord S.A. - doradztwo w związku z wtórną ofertą publiczną akcji na rynku polskim oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW o planowanej wartości około 50 milionów złotych, obejmujące m.in. due diligence emitenta, analizę dotychczasowych zasad regulacji corporate governance oraz wsparcie w wykonywaniu obowiązków informacyjnych.

Fuzje i przejęcia

 • China Everbright International Limited – doradztwo na rzecz chińskiej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hong Kongu, w transakcji nabycia Novago sp. z o.o., polskiego lidera w przetwórstwie odpadów i największego producenta paliwa alternatywnego w Polsce, od funduszu Abris Capital. Wartość transakcji wyniosła 123 mln EUR. Jest to największa jednorazowa chińska inwestycja zrealizowana w Polsce do tej pory i największa akwizycja w branży środowiskowej w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Grupa Integer - doradztwo w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Integer.pl S.A. ogłoszonego przez AI Prime (Luxembourg) Bidco S.à r.l. oraz Pana Rafała Brzoskę w dniu 24 lutego 2017 r. oraz w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji InPost S.A. ogłoszonego przez AI Prime (Luxembourg) Bidco S.à r.l. oraz Pana Rafała Brzoskę w dniu 24 lutego 2017 r.
 • PZU SA - doradztwo w związku z nabyciem (za pośrednictwem zamkniętego funduszu inwestycyjnego) 100% akcji spółki Armatura Kraków S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. (w drodze wezwania na wszystkie akcje spółki) oraz delistingu spółki.
 • McCambridge (Overseas) Limited - doradztwo w procesie sprzedaży polskiej spółki zależnej z sektora spożywczego. Zakres doradztwa obejmował sporządzenie dokumentacji transakcyjnej, przeprowadzenie badania due diligence oraz negocjowanie zapisów zawartych we wspomnianej dokumentacji. Wartość transakcji wyniosła ok. 30 mln GBP.
 • Berendsohn AG - doradztwo w procesie nabycia polskiej spółki będącej wiodącym producentem produktów promocyjnych. Nasze doradztwo obejmowało strukturyzację projektu, utworzenie spółki celowej na potrzeby transakcji, kompleksowe badanie due diligence dokumentów finansowych oraz zabezpieczeń ustanowionych na aktywach spółki-celu, jak również negocjacje ze sprzedającym.
 • KGHM I FIZAN (zarządzanego przez KGHM TFI S.A.) - doradztwo w procesie planowanej sprzedaży udziałów spółki zależnej - właściciela hotelu w Świnoujściu. Zakres doradztwa obejmował sporządzenie dokumentacji transakcyjnej, przeprowadzenie badania due diligence oraz negocjowanie zapisów zawartych we wspomnianej dokumentacji (projekt zawieszony).

Emisja obligacji

 •  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - doradztwo w związku z publiczną emisją obligacji o wartości 120 mln PLN i dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym GPW.
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - doradztwo w związku z emisją obligacji o wartości nominalnej 1,7 mld PLN. Zakres prac obejmował m.in. sporządzenie dokumentacji emisyjnej oraz przygotowanie odpowiednich wniosków do KNF i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego - doradztwo w związku z procesem emisji obligacji przez polską spółkę należącą do Skarbu Państwa. Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji o wartości 300 mln PLN.
 • MARS FIZ - doradztwo w związku z emisją prywatną obligacji na rynku polskim w wysokości 50 mln PLN, zakończoną sukcesem w grudniu 2015 r.