• Share
 • Email
 • Print

Marta Janowska

Senior Associate
+48.22.653.4270
Fax +48.22.653.4250
Marta Janowska pracuje na stanowisku Associate w warszawskim biurze kancelarii w dziale korporacyjnym. Jej praktyka koncentruje się w zakresie prawa gospodarczego i prawa papierów wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji typu M&A.

Praktyka Marty Janowskiej skupia się na stosowaniu prawa cywilnego oraz gospodarczego w transakcjach, w szczególności Marta Janowska doradzała klientom, w tym grupom kapitałowym, w procesach fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji spółek, projektach nabycia akcji/udziałów, w inwestycjach zagranicznych w Polsce, jak również doradza zarówno polskim jak i zagranicznym klientom w bieżącej obsłudze korporacyjnej związanej z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej w Polsce.

Marta Janowska ma również doświadczenie w prowadzeniu procesów due diligence oraz przygotowaniu i współprowadzeniu procesów IPO, a także w przygotowaniu i negocjowaniu różnych umów, w tym umów inwestycyjnych czy umów zbycia akcji. Marta Janowska ma doświadczenie w zarządzaniu projektami z różnych obszarów prawa.

Ponadto Marta Janowska doradza klientom - wykonawcom biorącym udział w zamówieniach publicznych, w tym w szczególności doradzała klientom przy przygotowaniu ofert, czy składaniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym, składaniu wyjaśnień, przygotowywaniu pism procesowych w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, w tym także reprezentując wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Obecnie Marta Janowska rozszerza swoją praktykę o działalność doradczą w obszarze Compliance.

Doświadczenie zawodowe

Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią K&L Gates praktykowała w warszawskim biurze innej międzynarodowej kancelarii prawnej.

Ponadto Marta Janowska stara się poświęcać swój czas także na doradzanie klientom pro–bono w zakresie prawa cywilnego, w szczególności, gdy ostatecznym beneficjentem jej pracy są dzieci. Obecnie doradza warszawskiej Fundacji Wolna Szkoła, opartej na systemie Edukacji Demokratycznej oraz Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Dodatkowe informacje

 • Compliance w praktyce instytucji finansowych, Wolters Kluwer, 2013
 • "Wakacyjna Akademia Rachunkowości i Finansów dla Prawników", Fundacja Centrum Prawa Gospodarczego w Warszawie przy współudziale PKF Consult Sp. z o.o., lipiec – sierpień 2009
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka, warsztaty z zakresu praw człowieka
 • Doradztwo na rzecz jednej z największych grup kapitałowych w Polsce w zakresie przygotowania umów o współpracy dotyczących zarzadzania finansami wewnątrz grupy kapitałowej, w tam zarządzanie projektem.
 • Doradztwo na rzecz Nordea Bank AB w związku ze sprzedażą akcji Nordea Bank Polska SA, Nordea TUnŻ SA oraz Nordea Finance Polska SA.
 • Doradztwo na rzecz Arctic Paper SA w związku z przejęciem spółki Rottneros AB oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji do obrotu na NASDAQ/OMX (Sztokholm).
 • Doradztwo w związku z procesami IPO (RUCH, ZAT, ZEPAK, EKOPARK), w tym zarządzanie projektem.
 • Doradztwo na rzecz Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w związku z zakładaniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
 • W 2009 r. wchodziła w skład zespołu, który pracował nad treścią ostatecznej ugody pomiędzy RP a holenderskim ubezpieczycielem Eureko BV, która to ugoda zakończyła dziesięcioletni spór dotyczący kontroli nad PZU SA. Ugoda obejmowała zrzeczenie się największego w dziejach roszczenia wniesionego w arbitrażu BIT.
 • Doradztwo zarówno polskim jak i zagranicznym klientom w bieżących sprawach korporacyjnych.
 • Badanie prawne zagadnień korporacyjnych i nieruchomościowych na rzecz wiodącego zakładu ubezpieczeń w projekcie dotyczącym usługi kolokacji i najmu powierzchni na cele ośrodka przetwarzania danych.
 • Due diligence w zakresie kwestii korporacyjnych i nieruchomościowych w projekcie dla zagranicznego operatora parkingów w związku z przejęciem polskiej spółki prowadzącej parkingi w w największych centrach handlowych i hotelach w Warszawie.
 • Badanie prawne zagadnień nieruchomościowych w projekcie due diligence dotyczących farmy wiatrowej.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego oferenta w związku z przetargami organizowanymi przez Polskie Koleje Państwowe dotyczącymi modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych na świecie producentów bezzałogowych samolotów zwiadowczych (UAV) w związku z różnymi kwestiami prawnymi, w tym z zakresu zamówień publicznych w Polsce.
 • Reprezentowanie wiodącego brytyjskiego producenta technologii radionamiarowych w przetargu na dostawę urządzeń radionamiarowych dla Komendy Głównej Policji. 
 •  Doradztwo na rzecz zagranicznego oferenta firmy produkującej urządzenia do monitorowania wybrzeża, utrzymania bezpieczeństwa portowego, zarządzania flotą oraz ratownictwa morskiego, w przetargu na budowę krajowego systemu bezpieczeństwa morskiego.
 • Doradztwo na rzecz konsorcjum czterech podmiotów w przygotowaniu oferty w postępowaniu przetargowym, w tam zarządzanie projektem.