• Share
  • Email
  • Print

prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz

Of Counsel, K&L Gates Jamka
+48.22.653.4206
Fax +48.22.653.4250

Profesor Bogudar Kordasiewicz, Of Counsel w warszawskim biurze K&L Gates, specjalizuje się w doradztwie na rzecz klientów w zakresie cywilnoprawnych aspektów międzynarodowych transakcji dokonywanych w Polsce oraz w doradztwie z zakresu prawa handlowego, prawa spółek oraz kwestii finansowania i restrukturyzacji zadłużenia. Posiada również bogatą wiedzę dotyczącą prawa mediów; doradza spółkom farmaceutycznym w związku z ich działalnością na terenie Polski. Wielokrotnie pełnił też funkcje arbitra.


Of Counsel, K&L Gates Jamka. K&L Gates Jamka działa na podstawie umowy o współpracy z K&L Gates LLP.

Doświadczenie zawodowe

Bogudar Kordasiewicz tytuł profesorski otrzymał w 2011 r. Pracuje w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika Studia Prawa Prywatnego, jak też redaktorem prestiżowego wielotomowego Systemu Prawa Prywatnego. Wykładał również gościnnie na kilku Uniwersytetach zagranicznych (Belgrad, Hamburg, Regensburg), a także prowadził badania z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego w Niemczech, w Instytucie Maxa Plancka. Jego publikacje obejmują kilka pozycji książkowych i przeszło 50 artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach prawniczych. Wiedza i doświadczenie Profesora Kordasiewicza jest w szerokim zakresie wykorzystywana w toku prac legislacyjnych i eksperckich. Profesor stale współpracuje z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego. Jest też autorem szeregu ekspertyz legislacyjnych. Uczestniczy także, w zależności od potrzeb, w licznych ciałach o charakterze doradczym, m.in. przy Prezydencie RP, Ministrze Spraw Zagranicznych, Ministrze Sprawiedliwości. Stale współpracuje również z Fundacją Helsińską w Polsce. Posiada bogate doświadczenie we współpracy z firmami z sektora farmaceutycznego w zakresie refundacji leków, marż, klasyfikacji celnej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.