• Share
 • Email
 • Print

Małgorzata Lesiak-Ćwikowska

Senior Associate
+48.22.653.4238
Fax +48.22.653.4250
Małgorzata Lesiak-Ćwikowska praktykuje w zakresie prawa nieruchomości, a także prawa cywilnego i handlowego. Jej doradztwo skupia się na różnorodnych transakcjach na rynku nieruchomości, w tym dotyczących sprzedaży i nabywania nieruchomości i spółek będących właścicielami nieruchomości , przygotowaniu i negocjowaniu umów najmu powierzchni komercyjnych, przemysłowych i biurowych, umów dzierżawy, służebności przesyłu i innych umów dotyczących nieruchomości wykorzystywanych w szczególności na potrzeby farm wiatrowych, i elektrowni fotowoltaicznych, umów dotyczących procesu budowlanego, takich jak umowy o prace projektowe czyumowy o roboty budowlane i prace wykończeniowe . Praktyka Małgorzaty Lesiak-Ćwikowskiej obejmuje również prawno-nieruchomościowe aspekty transakcji finansowania inwestycji budowlanych i innych projektów dotyczących nieruchomości. Posiada ona również doświadczenie w prowadzeniu na różnych szczeblach postępowań administracyjnych związanych z procesem budowlanym o. Małgorzata Lesiak-Ćwikowska doradza ponadto klientom w procesach fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji spółek, projektach nabycia akcji/udziałów oraz w innych kwestiach dotyczących w inwestycji zagranicznych w Polsce, a także prowadzi analizy prawne nabywanych spółek i nieruchomości.

Doświadczenie zawodowe

Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią K&L Gates, Małgorzata Lesiak-Ćwikowska zdobyła kilkuletnie doświadczenie zawodowe jako aplikant radcowski oraz radca prawny w warszawskim biurze innej wiodącej kancelarii prawnej wywodzącej się z Waszyngtonu. Wcześniej odbywała praktyki zawodowe w kilku innych uznanych kancelariach międzynarodowych, koncentrując się w szczególności na zagadnieniach prawa gospodarczego.

Wystąpienia/Prezentacje

 • Lex developer. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność - szkolenie w ramach cyklu spotkań Śniadania z Infrastrukturą i Budownictwem, K&L Gates, Warszawa, 23.10.2018
 • Formy i tryby nabywania nieruchomości - warsztat na konferencji Praktyk nabywania nieruchomości i gruntów na potrzeby przedsiębiorstw, ProAbility, Millennium Plaza, Warszawa, 27.04.2017
 • Samowola budowlana. Nowe konsekwencje popełnienia - prelekcja na konferencji Nowe Prawo Budowlane - wyzwania dla branży i praktyki rynku, MMConferences, Hotel Westin, Warszawa, 10.12.2015
 • Zasady prawnej odpowiedzialności za zanieczyszczenie nieruchomości oraz sposoby jej ograniczenia w aspekcie transakcyjnym - wystąpienie w ramach wspólnej prezentacji z Arcadis pt. Nieruchomość z zanieczyszczeniem historycznym, RICS, Deloitte House, Warszawa, 26.11.2015
 • Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie po nowelizacji - prelekcja na konferencji Przebieg procesu budowlanego po nowelizacji prawa budowlanego, MMConferences, Hotel Sheraton Warsaw, 15.09.2015
Wybrane Publikacje
 • Od czego zależą losy umowy najmu w przypadku upadłości najemcy, Rzeczpospolita, 15.12.2017 (wraz z Joanną Gąsowski)
 • Jakie są skutki upadłości wynajmującego, Rzeczpospolita, 8.12.2017 (wraz z Joanną Gąsowski)
 • Lokalu na sklep jeszcze nie ma, ale kontrakt już zawarty, Rzeczpospolita - Pomocnik, 25.09.2015
 • Gdy przedsiębiorca traci zainteresowanie dotychczasowym lokalem, Rzeczpospolita - Pomocnik, 25.09.2015
 • Reprezentowanie dwóch funduszy nieruchomościowych działających na rynkach światowych w procesie nabycia portfela dziewięciu centrów handlowych w Polsce, w tym analiza tytułów własności i umów najmu, a także pomoc w opracowaniu struktury transakcji i negocjowaniu dokumentacji transakcyjnej.
 • Reprezentowanie dwóch ambasad w związku ze sprzedażą i nabyciem domów mieszkalnych i apartamentów dla personelu dyplomatycznego w Warszawie.
 • Koordynacja prac zespołu, przeprowadzenie i nadzór merytoryczny nad procesami due diligence oraz doradztwo transakcyjne w związku z umowami nabycia udziałów, sprzedaży aktywów i umowami finansowania dotyczącymi licznych farm wiatrowych i elektrowni fotowoltaicznych, z uwzględnieniem aspektu ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi.
 • Doradztwo na rzecz inwestorów OZE oraz deweloperów obiektów produkcyjnych i handlowych w postępowaniach administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym, w tym w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji lokalizacyjnych, pozwoleń wodnoprawnych, wyłączenia z produkcji rolnej, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie itp.
 • Kompleksowe doradztwo na rzecz amerykańskiego banku inwestycyjnego w związku z podpisaniem, zmianami i wykonywaniem umów najmu dotyczących rozpoczęcia działalności i późniejszego rozwoju centrum usług biznesowych klienta w kilku prestiżowych budynkach biurowych we Wrocławiu (łącznie ok. 20 000 m2 powierzchni biurowej), w szczególności w następujących kwestiach: przedłużenie okresu najmu, rozwiązanie umowy, powiększenie powierzchni najmu, BHP, zabezpieczenie wykonania umowy, rozliczenie czynszu itp.
 • Doradztwo na rzecz dużego polskiego dewelopera w związku z projektem inwestycyjnym, w tym przeprowadzenie kompleksowego prawnego badania due diligence dotyczącego kilkunastu inwestycji mieszkaniowych w jednym z największych miast w Polsce, obejmującego analizę tytułu prawnego do nieruchomości, na których zlokalizowane są inwestycje, decyzji wydanych w procesie inwestycyjnym oraz wzorów umów deweloperskich.
 • Przeprowadzanie badań due diligence w odniesieniu do podmiotów prowadzących sieci handlowe (z sektora spożywczego i farmaceutycznego), w tym analiza tytułu prawnego do nieruchomości, umów najmu i podnajmu (od kilkudziesięciu do prawie 200 lokalizacji) oraz związanych z ich działalnością zagadnień regulacyjnych i korporacyjnych.
 • Negocjacje i doradztwo transakcyjne dla klientów z branży produkcyjnej w wieloetapowych procesach sprzedaży należących do nich nieruchomości.
 • Doradztwo w związku ze sprzedażą kilku działek w dużym mieście w centralnej Polsce przeznaczonych pod zabudowę o mieszanym przeznaczeniu, w tym negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, doradztwo dotyczące obniżenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz innych bieżących kwestii.
 • Udział w przygotowaniu na rzecz jednej z agend rządowych opracowania dotyczącego wymogów prawnoadministracyjnych regulujących działania związane z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych.
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych operatorów kin wielosalowych w różnych kwestiach prawno-nieruchomościowych, w tym w zakresie: renegocjacji i rozwiązania umów najmu, reprezentowanie klienta w negocjacjach i sporach z wynajmującymi, w sprawach budowlanych i innych związanych z tym kwestiach.
 • Doradztwo na rzecz oddziału włoskiej spółki, członka konsorcjum LNG, w negocjacjach i renegocjacjach dotyczących umów najmu i innych kwestiach związanych z najmem blisko 50 lokali mieszkalnych w północno-zachodniej Polsce, wynajmowanych przez klienta dla pracowników.
 • Reprezentowanie jednego z większych banków w Polsce w badaniu prawnym due diligence dotyczącym blisko 30 nieruchomości oraz ok. 100 umów najmu i dzierżawy, w związku z transakcją refinansowania na rzecz jednego z większych polskich podmiotów prowadzących działalność na rynku hotelowym.
 • Doradztwo na rzecz wiodącego zakładu ubezpieczeń w projekcie dotyczącym usługi kolokacji i najmu powierzchni na cele ośrodka przetwarzania danych.
 • DReprezentowanie międzynarodowej sieci oferującej ubrania i sprzęt sportowy w negocjacjach umów najmu powierzchni w centrach handlowych w różnych miastach w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego operatora parkingów w przejęciu polskich spółek prowadzących parkingi w kluczowych lokalizacjach w Warszawie i innych miastach w Polsce.
 • Reprezentowanie studia architektonicznego w negocjowaniu umowy o prace projektowe dotyczące siedziby dużego banku oraz czołowego koncernu paliwowego.
 • Doradztwo na rzecz amerykańskiej korporacji o zasięgu globalnym w związku z przejęciem państwowych producentów z sektora lotniczego, oraz w związku z jej kolejnymi inwestycjami w Polsce, w tym opracowywanie i negocjowanie umów o prace projektowe, umów najmu dotyczących hal produkcyjnych oraz centrum badawczo-rozwojowego, zwolnienie obciążeń na nieruchomościach, sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w tym tytułu prawnego do nieruchomości), itp.
 • DReprezentowanie podmiotu powiązanego z wiodącym międzynarodowym funduszem nieruchomościowym w związku z negocjowaniem i zmianą umów najmu w centrum handlowo-rozrywkowym w Gdyni.
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowej sieci hoteli w związku z przejęciem m.in. spółki będącej właścicielem pięciogwiazdkowego hotelu w Warszawie oraz następnie reprezentowanie hotelu w związku z opracowywaniem projektów i negocjowaniem umów najmu powierzchni biurowej i komercyjnej, a także w związku z finansowaniem, kwestiami korporacyjnymi i innymi kwestiami dotyczącymi funkcjonowania hotelu; doradztwo w związku z późniejszą sprzedażą portfela hoteli klienta w Europie.
 • Reprezentowanie europejskiego funduszu nieruchomościowego w związku z licznymi projektami joint venture mającymi na celu budowę, eksploatację i wynajem obiektów magazynowych w największych miastach Polski.
 • Doradztwo na rzecz spółki deweloperskiej w związku z opracowaniem standardowego pakietu dokumentacji dotyczącej najmu kompleksu biurowego w Warszawie.
 • Doradztwo na rzecz polskiego inwestora prywatnego w związku z umową o prace projektowe dotyczące projektu nowoczesnej willi autorstwa Zaha Hadid Architects oraz o projekt dekoracji wnętrz autorstwa Armani.