• Share
 • Email
 • Print

Ewelina Madej

Senior Associate
+48.22.653.4237
Fax +48.22.653.4250

Ewelina Madej (radca prawny) pracuje na stanowisku Associate w warszawskim biurze kancelarii. Zajmuje się przede wszystkim:

 • prawem autorskim,
 • znakami towarowymi,
 • sprawami z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także
 • sprawami z zakresu ochrony danych osobowych.

Ewelina doradza klientom w transakcjach dotyczących nabywania praw własności intelektualnej, w tym licencjonowania. Uczestniczyła w procesach due dilligence spółek oraz w procesach związanych z audytem danych osobowych. Ewelina Madej posiada także doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach związanych ze zwalczeniem piractwa, w tym piractwa internetowego oraz w sporach o nazwy domen internetowych prowadzonych przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Ponadto, doradza klientom w kwestiach związanych z bieżącą obsługą korporacyjną.

Ewelina dołączyła do K& L Gates w marcu 2010 roku. Poprzednio, tj. od 2006 roku, pracowała dla innej międzynarodowej kancelarii prawnej w dziale własności intelektualnej. Wcześniej pracowała również w dziale prawnym portalu internetowego jednej z największych i najbardziej znanych grup medialnych w Polsce.

Doświadczenie zawodowe

Ewelina Madej dołączyła do K& L Gates w marcu 2010 roku. Poprzednio, tj. od 2006 roku, pracowała dla innej międzynarodowej kancelarii prawnej w dziale własności intelektualnej. Wcześniej pracowała również w dziale prawnym portalu internetowego jednej z największych i najbardziej znanych grup medialnych w Polsce. W 2004/2005 roku odbyła roczne studia realizowane w ramach program Socrates Erasmus na uniwersytecie w Bayreuth.

Wystąpienia/Prezentacje

 • Prezentacja pt. „Najnowsze zmiany w zakresie ochrony danych osobowych istotne dla HR obowiązujące od stycznia 2015 r.”; Konferencja Prawo Pracy i Wynagrodzenia 2015; 19 marca 2015 r., Warszawa.
 • Prezentacja pt. „Projekt rozporządzenia UE i obowiązek dostosowania krajowych przepisów o ochronie danych osobowych do jego wytycznych)” konferencja „Rozwój ochrony danych osobowych w praktyce", 10 marca 2015 r., Warszawa.
 • Prezentacja w ramach cyklu “Śniadanie K&L Gates z dokumentacją przetwarzania danych osobowych”, 17 lutego 2015 r., Warszawa.
 • Prezentacja pt. „Odpowiedzialność podmiotu działającego na rynku spożywczym w świetle rozporządzenia 1169/2011”; IV Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego, IGI Food Consulting we współorganizacji z K&L Gates, 28 maja 2014 r., Zdunowo.
 • Prezentacja pt. „Zarządzanie prawami własności intelektualnej”; Ochrona własności intelektualnej, Warsztaty, 21 marca 2014 r., Warszawa.
 • Prezentacja pt. „Budujemy popularną markę - perspektywa prawna - studium przypadku”; III Letnia szkoła Prawa Żywnościowego, IGI Food Consulting, 15-16.06.2013 r., Zdunowo
 • Prezentacja pt. "Chmura obliczeniowa, a prawo”, Konferencja Cloud Computing Studenckiego Koła Naukowego Informatyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 26.04.2013 r., Warszawa.
 • Prezentacja pt. „Budowanie i rozwój marki - 7 grzechów głównych”; II Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej wraz z Kanapą Forbesa, 23 października 2012 r., Opole.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony praw własności intelektualnej dla celników i organów ścigania.
 • „Prawa autorskie a fotografia” - prezentacja w Łódzkiej Szkole Filmowej.

Dodatkowe informacje

Praca Pro Bono
 • Regularne zaangażowanie w projekty pro bono prowadzone przez K&L Gates w odniesieniu do kwestii związanych z prawem autorskim i prawem cywilnym oraz ochroną danych osobowych
 • Doradztwo i pomoc jednej z największych giełdowych grup kapitałowych w Polsce w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 • Udział w procesach due diligence związanych z nabyciem popularnego portalu społecznościowego oraz serwisu rekomendującego filmy.
 • Udział w procesie due diligence związanym z nabyciem podmiotu z sektora bankowego (aspekty regulacyjne - ochrona danych osobowych).
 • Doradztwo i pomoc międzynarodowemu koncernowi farmaceutycznemu w przeprowadzeniu audytu danych osobowych.
 • Doradztwo w zakresie aspektów regulacyjnych związanych z importem produktów rolnych do Polski.
 • Doradztwo w zakresie aspektów regulacyjnych związanych z uruchomieniem zakładu produkującego żywność.
 • Doradztwo i pomoc klientom, w tym znaczącym klientom z branży finansowej, w przygotowaniu i składaniu dokumentacji związanej z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.
 • Doradztwo i pomoc spółkom w kwestiach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.
 • Doradztwo i pomoc istotnym międzynarodowych korporacjom w zakresie odzyskiwania domen internetowych.
 • Doradztwo wiodącej polskiej firmie ubezpieczeniowej w kwestiach dotyczących praw autorskich w umowie na usługi kolokacji i dzierżawy miejsca dla centrum danych.
 • Udział w procesach due diligence związanych z nieruchomościami.
 • Doradztwo i pomoc jednemu z klientów z branży lotniczej w kwestiach związanych z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce.
 • Doradztwo i pomoc polskim dystrybutorom filmowym w sprawach z zakresu prawa autorskiego oraz w sprawach korporacyjnych związanych z ich działalnością.
 • Doradztwo i pomoc jednemu z największych polskich producentów perfum w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.
 • Doradztwo i pomoc dużej firmie z branży rozrywkowej w bieżących sprawach korporacyjnych.
 • Doradztwo i pomoc klientom w codziennej pracy polegającej na walce z piractwem.
 • Przygotowanie wniosków o ochronę celną.
 • Współpraca z sądami, prokuraturami i policją w imieniu uprawnionych z tytułu praw autorskich oraz praw ochronnych na znaki towarowe.