• Share
 • Email
 • Print

Andrzej Mikosz

Partner
+48.22.653.4218
Fax +48.22.653.4250
Andrzej Mikosz jest partnerem w warszawskim biurze K&L Gates. Jego praktyka koncentruje się na obsłudze transakcji na rynku kapitałowym oraz fuzjach i przejęciach. Andrzej Mikosz jest również uznanym specjalistą w sprawach władztwa korporacyjnego (corporate governance).

Doświadczenie zawodowe

Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates, Andrzej Mikosz pełnił funkcję Ministra Skarbu Państwa, którego kompetencje w Polsce obejmują prywatyzację i zarządzanie aktywami państwowymi. Wcześniej pracował w warszawskich biurach innych znanych międzynarodowych kancelarii prawnych. W latach 1998-2000 był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz specjalnym doradcą Ministra Rolnictwa, odpowiedzialnym za strategię prywatyzacji przemysłu cukrowniczego, rozwój giełd towarowych oraz reformę systemu przechowywania i finansowania artykułów rolnych.

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

 • Chambers Global, Rynki kapitałowe – Polska: 2014-2016 (Band 4)
 • Chambers Europe, Rynki kapitałowe – Polska: 2016 (Band 4); 2015 (Band 4); 2014 (Band 4); 2013 (Band 4); 2012 (Band 4); 2009 (Band 3)
 • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa, Rynki kapitałowe – Polska: 2016 (Rekomendacja); 2015 (Tier 3); 2014 (Tier 3); 2010-2013 (Tier 3); 2009 (Tier 4)
 • European Legal Experts, Bankowość i Finanse, Polska: 2012; 2009-2010
 • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa, Prawo spółek, fuzje i przejęcia – Polska, 2008

Działalność Zawodowa/Społeczna

 • Członek Rady Założycieli Fundacji Św. Benedykta w Poznaniu
  • wydawcy kwartalnika tradycji katolickiej „Christiantas” oraz albumów i książek poświęconych kulturze chrześcijańskiej
  • fundatora i opiekuna Domu Rekolekcyjnego Św.Benedykta w Starym Krakowie (Pomorze Środkowe, Polska)
 • Fundacja „Fabryka Sztuki” – mecenas cyklu „Speaking Concerts” (projekt popularyzujący rozumienie języka muzyki)

Dodatkowe informacje

Mecenas Mikosz opublikował wiele artykułów dotyczących prawa papierów wartościowych, prawa spółek handlowych, a także kwestii związanych z nadzorem właścicielskim. Wprowadził do polskiego prawa koncepcję warrantów subskrypcyjnych w jej obecnym znaczeniu.
 • Doradztwo na rzecz Arctic Paper SA w związku z przejęciem spółki Rottneros AB oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji do obrotu na NASDAQ/OMX (Sztokholm).
 • Doradztwo na rzecz Nordea Bank AB w związku ze sprzedażą akcji Nordea Bank Polska SA, Nordea TUnŻ SA oraz Nordea Finance Polska SA.
 • Doradztwo w związku z procesami IPO (ZE PAK, PHN).
 • Występował w charakterze doradcy emisji w kilku pierwszych i wtórnych ofertach publicznych (w tym ofercie GDR i podwójnych notowaniach) a także jako wiodący prawnik w przejęciach spółek giełdowych. 
 • Reprezentacja sprzedawcy w ofertach publicznych akcji, obejmujących także ofertę amerykańską w rozumieniu Regulacji „S” na podstawie Rule 144A amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych PZU SA oraz BGŻ SA (2010, 2011). 
 • Reprezentowanie konsorcjum banków inwestycyjnych w sprzedaży na podstawie „przyśpieszonej budowy księgi popytu” (accelerated book-building) pakietu akcji w PZU SA, o wartości 1,2 mld. USD w 2011. 
 • W 2008 i 2009 r. był leaderem zespołu specjalistów z zakresu bankowości inwestycyjnej oraz prawników, który opracował strukturę ostatecznej ugody pomiędzy RP a holenderskim ubezpieczycielem Eureko BV, która to ugoda zakończyła dziesięcioletni spór dotyczący kontroli nad PZU SA. Ugoda obejmowała zrzeczenie się największego w dziejach roszczenia wniesionego w arbitrażu BIT. 
 • Występował jako przedstawiciel wspólników mniejszościowych w sporach ze wspólnikami większościowymi między innymi w STOMIL Olsztyn SA (spółka giełdowa kontrolowana przez MICHELIN) oraz „Wirtualna Polska SA” kontrolowanej przez TPSA (grupa France Telecom), prowadzącej najstarszy polski portal internetowy. 
 • Reprezentował największego w Polsce alternatywnego operatora telekomunikacyjnego w pierwszej emisji warrantów subskrypcyjnych na warszawskiej GPW. W następstwie tej transakcji do prawa polskiego wprowadzono warranty subskrypcyjne oparte na koncepcji wypracowanej przez Mec. Mikosza.
 • Reprezentował polską spółkę giełdową w transgranicznym przejęciu grupy spółek w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Francji, największej polskiej inwestycji bezpośredniej przeprowadzonej kiedykolwiek na terytorium Zjednoczonego Królestwa.