• Share
 • Email
 • Print

dr Rafał Morek

Partner
+48.22.653.4288
Fax +48.22.653.4250
Dr Rafał Morek, adwokat, jest partnerem w warszawskim biurze biurze K&L Gates oraz członkiem globalnej praktyki sporów budowlanych oraz arbitrażu międzynarodowego kancelarii.

Jego praktyka koncentruje się na doradztwie w zakresie międzynarodowych i krajowych projektów infrastrukturalnych i sporów. Reprezentował wykonawców, zamawiających, projektantów oraz konsultantów w wielu różnych projektach. Ma bogate doświadczenie w negocjowaniu umów oraz doradzaniu w zakresie ich wykonywania lub rozliczania. Obecnie jest członkiem Grupy Zadaniowej FIDIC nr 15, która opracowuje „Złote Zasady FIDIC” dla potrzeb Warunków Kontraktowych FIDIC.

Jako arbiter lub pełnomocnik reprezentujący klientów w arbitrażach, brał udział w ponad 60 postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadami ICC, ICSID, UNCITRAL, CAS w Lozannie, PCC, Lewiatan i innymi. Rafał Morek jest certyfikowanym mediatorem oraz trenerem mediacji, często występuje w roli negocjatora lub członka DAB.

Jest nominowany w rankingach Best Lawyers (Arbitraż i Mediacja), Chambers Global i Chambers Europe (Rozwiązywanie Sporów, Most in Demand Arbitrators oraz w Real Estate & Construction), Legal 500, oraz Who’s Who Legal (Arbitraż: Prawnicy i Przyszli Liderzy).

Dr Morek równolegle pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz autorem wielu publikacji dotyczących rozstrzygania sporów, prawa prywatnego i porównawczego.

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

 • Who's Who Legal Arbitration: Prawnicy i Przyszli Liderzy
 • Best Lawyers, Arbitraż i Mediacja
 • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa, Rozwiązywanie Sporów – Polska: 2017; 2009
 • Chambers Europe, Rozwiązywanie sporów – Polska: 2017-2012
 • Chambers Europe, Rozwiązywanie sporów – Most in Demand Arbitrators: 2017-2014
 • Chambers Europe, Real Estate including: Construction – Poland: 2016-2014
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Stypendium
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa, Nagroda Dziekana dla najlepszego doktoranta
 • Edward Barry McDougall Memorial Scholarship, 2004-2005

Działalność Zawodowa/Społeczna

 • Wykładowca odwiedzający na Uniwersytecie w Ottawie, Kanada (2010), Akademii Mohylanian w Kijowie na Ukrainie (2013), Akademii Prawa Europejskiego (ERA) w Trewirze, Niemcy (2013, 2015)
 • Adiunkt w niepełnym wymiarze czasu pracy, współdyrektor i mediator, Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (od 2006)
 • Trener i opiekun studentów na Uniwersytecie Warszawskim w międzynarodowych konkursach arbitrażowycg - Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition oraz Foreign Direct Investment Moot Competition
 • Członek Zarządu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (od 2015)
 • Członek Zespołu przy Ministrze Gospodarki ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej (od 2013 r.)
 • Członek Zespołu ds. Mediacji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (2012-2013) pracujący nad zmianami prawa postępowania cywilnego
 • Arbiter wpisany na listę rekomendowanych arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
 • Mediator wpisany na listę rekomendowanych mediatorów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
 • Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Gospodarczej w Paryżu (ICC)
 • Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Arbitrażu (Association for International Arbitration)

Wystąpienia/Prezentacje

 • Instytut Arbitrażu Izb Szwajcarskich, Konferencja Innowacyjna: „Wyprawa i jej ograniczenia”, 2 lutego 2017 r., Genewa (Szwajcaria)
 •  Konferencja Międzynarodowych Użytkowników Umów FIDIC, 5-8 grudnia 2016 r., Warsztat: Radzenie sobie ze zmodyfikowanymi kontraktami według nowych zasad FIDIC, Londyn, (Wielka Brytania)
 • Konferencja Regionalna FIDIC-SIDIR-EFCA, Warunki kontraktu pomocnych we wdrożaniu Europejskich Inwestycji Publicznych, 7-8 marca 2016 r., Kraków (Polska)
 • Rozwiązywanie Sporów w M&A / Międzynarodowa Konferencja Transakcji Joint Venture, 28-29 Maja 2015 r., Warszawa (Polska)
 • Konferencja ICC YAF, Środki tymczasowe, 28 marca 2015 r., Wiedeń (Austria)
 • Doroczna Konferencja Europejskiego Prawa Konsumenckiego 2015, Trewir (Niemcy)
 • Konferencja „Wyrok arbitrażowy”, 8 listopada 2013 r., Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
 • 4th CCTC International ADR Conference, 15 października 2013 r., Zagrzeb (Chorwacja)
 • Konferencja Akademii Prawa Europejskiego (ERA), 24-25 kwietnia 2013 r., Trewir (Niemcy)
 • Doroczna Konferencja Arbitrażowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Adwokatów (AIJA), 8 marca 2013 r., Bazylea (Szwajcaria)
 • Alternatywne Metody Rozstrzygania Sporów w Europie Środkowo-Wschodniej, 23 listopada 2012 r., Wilno (Litwa)
 • Mediacje transgraniczne w UE, 16-19 kwietnia 2012 r., Institut de Formation Judiciaire, Bruksela (Belgia)
 • The World Jurist Association’s 24th Biennial Congress on the Law of the World, 24 października 2011 r., Praga (Czechy)
 • The Future of Multiparty Arbitration – Mass Claims or a Mass of Problems?, 14 października 2011 r., Warszawa (Polska)
 • Warsztaty Pulsu Biznesu, Umowa o roboty budowlane, 27-28 października 2011 r., Warszawa (Polska)

Dodatkowe informacje

Wybrane Publikacje

 • Współautor komentarza do Polskiego Kodeksu Cywilnego red. K.Osajda), C.H. Beck (różne części dotyczące prawa umów i innych kwestii).
 • Współautor komentarza do Polskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego (red. E. Marszałkowska-Krześ), C.H. Beck (części dotyczące zasad mediacji i arbitrażu).
 • “Nihil silentio utilius: confidentiality in mediation and its legal safeguards in the EU Member States”, ERA Forum (2013), no. 14, p. 421–435 (artykuł).
 • “Mediation in Poland“ [w:] G. De Palo i M. B. Trevor (red.), “EU Mediation Law and Practice“, Oxford 2012, s. 256-272 (rozdział).
 • „Uznawanie i wykonalność orzeczeń arbitrażowych w Polsce”, [w:] “Arbitraż w Polsce”, Warszawa 2011, s. 125-140 (rozdział).
 • „Mediacja: teoria i praktyka”, Wolters Kluwer 2009, (książka, redaktor, wspólnie z E. Gmurzyńską).
 • “Interim Measures in Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe: The Need for Further Harmonization”, Maklu Publishers, Antwerp-Apeldoorn 2007.
 • “The Regulatory Framework for Online Dispute Resolution: A Critical View”), The University of Toledo Law Review, Tom 38, Nr 1, Jesień 2006.
 • „Mediacja i arbitraż. Art. 183[1]-183[15], 1154-1217 KPC. Komentarz”. Artykuł 183[1]-183[15], 1154-1217 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Komentarz”), C.H. Beck 2006 (książka).
 • Regularne publikacje na www.kluwermediationblog.com.

FIDIC Oraz Prawo Budowlane

 • Członek Grupy Zadaniowej FIDIC nr 15, która opracowuje „Złote Zasady FIDIC” dla potrzeb Warunków Kontraktowych FIDIC (od 2016 r.), częsty prelegent na konferencjach i seminariach organizowanych przez FIDIC, np. London FIDIC International Contract Users' Conference (grudzień 2016) oraz FIDIC-SIDIR-EFCA Regional Conference (marzec 2016)
 • Pełnomocnik spółki paliwowej w sporze dotyczącym międzynarodowego projektu morskiego obejmującego poszukiwanie i wydobywanie ropy naftowej na Morzu Północnym, który zakończył się ugodą o wartości 470 mln USD.
 • Pełnomocnik włoskiej spółki budowlanej w projekcie dotyczącym budowy terminala ciekłego gazu ziemnego (LNG) w Europie Środkowej.
 • Doradztwo jednej z największych spółek paliwowych w Europie Środkowej w odniesieniu do projektu budowy nowej elektrowni.
 • Doradztwo jednemu z największych deweloperów farm wiatrowych w zakresie negocjacji umowy pod klucz.
 • Pełnomocnik konsorcjum dwóch spółek portugalskich i spółki francuskiej w sporach dotyczących opóźnień, wydłużonego czasu zakończenia prac, wydłużenie czasu - związane z roszczeniami finansowymi, koszty zakłóceń i przyspieszenia, błędy w projektowaniu, oraz korekta ceny zamówienia, w wyniku wyjątkowego wzrostu kosztów materiałów i pracy.
 • Pełnomocnik wykonawcy w sporze z publicznym zamawiającym dotyczącym modernizacji odcinka drogi E-30 oraz linii kolejowej.
 • Pełnomocnik producenta samolotów i helikopterów w sporze powstałym na tle kontraktu budowlanego dotyczącego nowego hangaru.
 • Doradztwo hiszpańskiej spółce w odniesieniu do dwóch projektów dotyczących modernizacji sieci elektrycznych w państwie Europy Środkowo-Wschodniej (wartości ok. 100 mln EUR każdy).
 • Doradztwo hiszpańskiej spółce budowlanej z jej sporami przeciwko niemieckim i polskim podwykonawcom w związku z wadami złożonych konstrukcji mostowych.
 • Pełnomocnik spółki francuskiej w odniesieniu do wieloaspektowych ustaleń umownych w trybie umów partnerstwa publiczno-prywatnego, dotyczących rozwoju i działalności sieci światłowodowych.
 • Pełnomocnik spółki polskiej w arbitrażu UNCITRAL dotyczącym wypłacenia premii za wcześniej ukończenie odcinka autostrady zgodnie z kontraktem EPC.
 • Pełnomocnik spółki budowlanej w dwóch postępowaniach arbitrażowych ICC związanych
  z wewnętrznymi rozliczeniami Joint Venture pomiędzy byłymi partnerami Joint Venture w dużym kontrakcie na budowę autostrady.
 • Pełnomocnik litewskiej spółki budowlanej w sporze z partnerem Joint Venture, dotyczącym restrukturyzacji JV w następstwie upadłości jego lidera.
 • Pełnomocnik konsorcjum dwóch spółek portugalskich w sporze przeciwko zamawiającemu komunalnemu wg Czerwonej Książki FIDIC.
 • Doradztwo zamawiającemu komunalnemu przeciwko skandynawskiemu wykonawcy w związku z roszczeniami wg Żółtej Książki FIDIC.
 • Doradztwo irlandzkiej spółce budowlanej w związku z konsekwencjami wcześniejszego rozwiązania umowy o budowę autostrady o wartości ponad 300 mln EUR.
 • Doradztwo konsultantom pełniącym rolę inżyniera kontraktu w związku z codziennym administrowaniem projektami infrastrukturalnymi.

Arbitraż Inwestycyjny

 • Pełnomocnik Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Vincent J. Ryan, Schooner Capital LLC i Atlantic Investments Partners LLC przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (sprawa ICSID Nr ARB(AF)/11/3), dotyczącej inwestycji w przemyśle spożywczym i działań organów podatkowych decyzją orzeczenia arbitrażowego z dnia 24 listopada 2015 r. (dostępnego publicznie).
 • Pełnomocnik polskiej firmy przeciwko państwu Europy Południowo-Wschodniej dotyczące pośredniego wywłaszczenia oraz naruszenia zasad sprawiedliwego i równego traktowania.
 • Pełnomocnik zagranicznego inwestora z sektora energii odnawialnej przeciwko jednemu z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Arbitraż Handlowy 

 • Wyłączny arbiter w postępowaniu arbitrażowym ICC pomiędzy trzema spółkami, francuską, niemiecką i czeską, dotyczącym zakończenia ich długoterminowej współpracy w związku z zaopatrywaniem w komponenty samochodowe.
 • Pełnomocnik głównej skandynawskiej grupy finansowej w sporze dotyczącym sprzedaży udziałów w państwie Europy Środkowo-Wschodniej (jednej z największych transakcji M&A w sektorze bankowym regionu CEE w ostatnich latach).
 • Przewodniczący Sądu Arbitrażowego w sporze kar umownych za opóźnienie w projekcie rozbudowy oczyszczalni ścieków.
 • Przewodniczący Sądu Arbitrażowego w sporze potransakcyjnym wynikającym z podziału spółki, dotyczących również rozliczenia typu earn-out i inych ustaleń finansowych.
 • Przewodniczący Sądu Arbitrażowego w sporze pomiędzy dwoma spółkami o zapłacenie czynszu z tytułu umowy najmu nieruchomości komercyjnych.
 • Pełnomocnik spółki portugalskiej w postępowaniu arbitrażowym przeciwko jej byłemu partnerowi Joint Venture dotyczącym rozliczeń finansowych umowy o budowę autostrady, w tym z tytułu kosztów redystrybucji wspólnego ryzyka, odpowiedzialności za opóźnienia, alokacji kar nałożonych na Zamawiającego i inne kwestie.
 • Przewodniczący Sądu Arbitrażowego w sporze o roszczenia umowne w związku z projektem rekonstrukcji oczyszczalni ścieków.
 • Pełnomocnik francuskiej spółki budowlanej w sporze przeciwko jej byłemu partnerowi Joint Venture z siedzibą w Wielkiej Brytanii o umowę JVA zawartej na potrzeby rekonstrukcji głównej oczyszczalni ścieków na terenie dużego miasta Europy Środkowej.
 • Pełnomocnik byłego kapitana narodowej drużyny rugby w postępowaniu dyscyplinarnym na dwuletnią dyskwalifikacją z powodu domniemanego stosowania dopingu.
 • Reprezentowanie różnych klientów w postępowaniach sądowych związanych z arbitrażem, w szczególności dotyczących zarzutu braku właściwości sądów arbitrażowych, uchylania orzeczeń arbitrażowych, środków tymczasowych i nakazów, a także ich uznania i wykonalności.

Spory  Sądowe

 • Pełnomocnik spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii w postępowaniach sądowych dotyczących przetargu wojskowego na sprzedaż śmigłowców.
 • Reprezentowanie międzynarodowej spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii, świadczącej usługi projektowe i zarządcze dotyczące obiektów infrastrukturalnych i budynków, w sporze przeciwko polskiemu partnerowi handlowemu spółki w związku z projektem kolejowym.
 • Reprezentowanie szwajcarskiej spółki w sporze przeciwko byłemu dyrektorowi generalnemu i kluczowemu pracownikowi polskiej spółki zależnej.
 • Reprezentowanie grupy wspólników dużej polskiej instytucji finansowej w sporze dotyczącym ważności uchwał zgromadzenia wspólników i rady nadzorczej.
 •  Reprezentowanie profesjonalnej agencji sportowej przeciwko piłkarzowi w sprawie dotyczącej orzeczenia piłkarskiego sądu polubownego.
 •  Reprezentowanie spółki kolejowej cargo w sporze przeciwko operatorowi infrastruktury kolejowej, ubezpieczycielowi i innej spółce w zbiorze sporów dotyczących skutków wypadku kolejowego.
 • Reprezentowanie banku w sporze wniesionym przez publicznego zamawiającego w celu uzyskania zapłaty gwarancji wykonania.
 • Reprezentowanie francuskiej spółki telekomunikacyjnej w postępowaniu upadłościowym wobec byłego kontrahenta.
 • Reprezentowanie prezesa dużej spółki z branży zasobów naturalnych w postępowaniu sądowym w sprawie o zniesławienie w artykule prasowym.