• Share
  • Email
  • Print

Agnieszka Suchecka-Tarnacka

Counsel
+48.22.653.4217
Fax +48.22.653.4250
Agnieszka Suchecka-Tarnacka pracuje na stanowisku Counsel w warszawskim biurze kancelarii. Praktykuje we wszystkich obszarach polskiego prawa i posiada szczególnie bogate doświadczenie w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, zwłaszcza w dużych sporach
z zakresu prawa budowlanego i sporach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji: m.in. w sprawach dotyczących zwrotu pobranych tzw. opłat półkowych.

Reprezentuje strony przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Agnieszka reprezentowała klientów w zakresie licencji dotyczących żywności, leków i kosmetyków. W imieniu grup producenckich doradzała w sprawie reform w dziedzinie regulacji dotyczących żywności i leków. Zajmuje się problemami zgodności polskich przepisów prawnych dotyczących żywności ze standardami Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementów diety. Posiada także bogate doświadczenie w regulacjach dotyczących badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Agnieszka Suchecka-Tarnacka jest koordynatorem praktyki pro-bono w warszawskim biurze K&L Gates, która to Kancelaria zdobyła główną nagrodę w kategorii „Pro bono” za rok 2017 (doroczny Ranking Kancelarii Prawnych dziennika Rzeczpospolita.

Doświadczenie zawodowe

W ramach szkolenia zawodowego odbyła praktykę w dużej firmie międzynarodowej w Londynie oraz w Biurze Obrońców Publicznych Chicago oraz w Barrister Chamber Middle Temple pod patronatem John L. Powell’a Q.C. Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates, Agnieszka pracowała w warszawskim biurze dużej amerykańskiej kancelarii, gdzie kierowała zespołem prawników wyróżnionym nagrodą pro-bono przez dziennik Rzeczpospolita (Ranking Kancelarii Prawniczych 2008).

Wykształcenie Dodatkowe

  • Program szkoleniowy Biura Informacyjnego Rady Europy w Warszawie, 1996-1997; 2002-2003
  • Seminarium Akademii Prawa Europejskiego „Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości” – Trewir, wrzesień - październik 2004
  • Warsztaty SIDIR dotyczące kontraktów FIDIC, czerwiec 2007
  • Seminarium „Investigating and Prosecuting Trafficking Cases”, zorganizowane przez Departament Stanu U.S.A., maj 2018

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

  • Legal 500 EMEA, Rozstrzyganie sporów, 2013, Tier 2
  • Best Lawyers (2012-2018): Health Care Law, Biotechnology and Life Sciences Practice, Litigation

Działalność Zawodowa/Społeczna

  • Fundator Fundacji Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej
  • Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji „Prawo do pomocy”