• Share
  • Email
  • Print

Agnieszka Suchecka-Tarnacka

Counsel
+48.22.653.4217
Fax +48.22.653.4250

Agnieszka Suchecka-Tarnacka pracuje na stanowisku Counsel w warszawskim biurze kancelarii. Praktykuje we wszystkich obszarach polskiego prawa i posiada szczególnie bogate doświadczenie w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, zwłaszcza w dużych sporach z zakresu prawa budowlanego i sporach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji: m.in. w roku 2015 uzyskała korzystne wyroki na łączną kwotę ponad 5 mln zł (bez odsetek) w sprawach dotyczących zwrotu pobranych tzw. opłat półkowych.

Reprezentuje fundacje oraz klientów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu we Francji.

Agnieszka reprezentowała klientów w zakresie licencji dotyczących żywności, leków i kosmetyków. W imieniu grup producenckich doradzała w sprawie reform w dziedzinie regulacji dotyczących żywności i leków. Zajmuje się problemami zgodności polskich przepisów prawnych dotyczących żywności ze standardami Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementów diety. Posiada także bogate doświadczenie w regulacjach dotyczących badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Doświadczenie zawodowe

W ramach szkolenia zawodowego odbyła praktykę w dużej firmie międzynarodowej w Londynie oraz w Biurze Obrońców Publicznych Chicago.

Agnieszka Suchecka-Tarnacka kierowała zespołem prawników wyróżnionym nagrodą pro-bono przez dziennik Rzeczpospolita (Ranking Kancelarii Prawniczych 2008)

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

  • Legal 500 EMEA, Rozstrzyganie sporów, 2013, Tier 2

Działalność Zawodowa/Społeczna

  • Członek Zespołu Wizytatorów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
  • Fundator Fundacji Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej
  • Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji „Prawo do pomocy”