• Share
 • Email
 • Print

Oskar Tułodziecki

Partner
+48.22.653.4211
Fax +48.22.653.4250
Oskar Tułodziecki praktykuje głównie w sprawach związanych z własnością intelektualną i mediami, a także z prawem cywilnym i gospodarczym. Doradza licznym klientom w zakresie ochrony praw własności intelektualnej oraz związanych z tym umów oraz innych spraw.

Doświadczenie zawodowe

Wcześniej Oskar Tułodziecki pracował w dziale prawnym ITI Poland S.A., gdzie zajmował się prawem autorskim oraz zapoznał się z problematyką wewnętrznej obsługi dużej spółki holdingowej. Podczas pracy w ITI Poland S.A. odbył trzymiesięczny staż w Wielkiej Brytanii, zorganizowany i sponsorowany przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz kancelarię Clifford Chance. Przez kilka lat współpracował z jedną z największych polskich kancelarii. Od kilkunastu lat pracuje w międzynarodowych kancelariach prawniczych.

W 1995 r. Oskar Tułodziecki zdał egzamin radcowski, a w 1998 r. ukończył podyplomowe studia z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od roku 2001 jest arbitrem Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2003 –2007 Oskar Tułodziecki współpracował z Instytutem Badań Literackich PAN oraz Polską Fundacją Upowszechniania Nauki, wykładając prawo mediów w ramach Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów.

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

 • Managing Intellectual Property, IP Star 2016
 • Best Lawyers, Intellectual Property, Prawnik Roku 2015, 2014 i 2013 w Polsce w kategorii Własności Intelektualnej
 • The Legal 500 Europe, Intellectual Property – Poland:  2016-2013 - Tier 2;
 • Chambers Global, Intellectual Property – Poland: 2016-2014 – Oskar Tułodziecki (Band 2); 2013 – Oskar Tułodziecki (Band 2); 2012 - Oskar Tułodziecki (Band 2), Foreign Experts
 • Chambers Europe, Intellectual Property – Poland: 2016-2014 (Band 2);
 • Managing Intellectual Property, Trade Mark/Copyright Contentious 2014 - Tier 3
 • European Legal Experts, Intellectual Property, Information Technology and Telecoms – Poland: 2008 - 2010
 • Legal Experts 2012 – Europe, Middle East & Africa, Intellectual Property, IT and telecoms– Oskar Tułodziecki
 • Best Lawyers, Intellectual Property – Poland: 2009
 • Ranking Kancelarii Prawniczych (Rzeczpospolita), Własność Intelektualna: 2008-2013

Działalność Zawodowa/Społeczna

 • Członek czterech ostatnich kadencji Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2001 – 2013)
 • Ekspert powołany w ramach Kongresu Wolności w Internecie w trakcie prac nad reformą prawa autorskiego z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (2012)
 • Członek podgrupy prawnej „EU Observatory on Counterfeiting and Piracy” przy Komisji Europejskiej (2010 – 2012)
 • Członek Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce
 • Członek Brytyjskiej Izby Handlowej w Polsce
 • Członek Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Piłki Nożnej (2007 – 2008)

Dodatkowe informacje

Konferencje i Seminaria
 • Konferencja ZAiKS „O potrzebie zmian art. 70 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, 20 września 2013 r., Warszawa, wystąpienie na temat: „Art. 70 - uwagi prawnika praktyka. Historia. Stan obecny. Perspektywy zmian”
 • Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego, IGI Food Consulting, 15-16 czerwca 2013 r., Zdunowo, wystąpienie zespołowe na temat: „Budujemy popularną markę - perspektywa prawna - studium przypadku”
 • II Forum branżowe, 28 lutego 2013 r., Warszawa, wystąpienie zespołowe na temat: „Prawne strategie rozwoju marki”
 • II Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej wraz z Kanapą Forbes-a, 23 października 2012 r., Opole, wystąpienie zespołowe na temat: „Budowanie i rozwój marki - 7 grzechów głównych”
 • XXIII edycja konferencji w cyklu Informatyka Korporacyjna „Polityka zarządzania oprogramowaniem (PZO) – aspekty praktyczne, organizacyjne i prawne”, 8 listopada, 2012 r., Warszawa, wystąpienie na temat: „Nowe strategie i narzędzia w przeciwdziałaniu stosowania nielegalnego oprogramowania”
 • Konferencja „Znaczenie umowy handlowej ACTA dla polskiego przemysłu rozrywkowego”, 6 lutego 2012 r., Warszawa
 • Konferencja Priorytety Ochrony Własności Intelektualnej, 7-9 września 2011 r., Kraków, wystąpienie na temat: „Nowe strategie i narzędzia w walce z piractwem”
 • Panel dyskusyjny: „Prawo autorskie: nowa ustawa - stare problemy”, 24 maja 2011 r., Warszawa
 • Konferencja „Nowelizacja ustawy o telewizji i radiofonii”, 18-19 maja 2011 r., Warszawa
 • „XI Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów”, 23-24 marca 2011 r., Warszawa
 • Konferencja „Nowelizacja ustawy o prawie autorskim w zakresie organizacji zbiorowego zarządzania”, 8-9 grudnia 2010 r., wystąpienie na temat: „Porozumienia organizacji zbiorowego zarządzania w świetle nowelizacji prawa autorskiego z dnia 8 lipca 2010 r.”
 • Konferencja „American common law, czyli wprowadzenie do systemu prawa Stanów Zjednoczonych”, 27 października 2010 r., Warszawa
 • Konferencja „Issues faced by IPR coordinators working for the Polish Customs”, 22 czerwca 2010 r., Warszawa
 • Konferencja „Internet - pole rozwoju gospodarki czy przestrzeń poza prawem?”, 9 czerwca 2010 r., Warszawa
 • „Forum Corporate Legal Counsel 2010”, 11-12 maja 2010 r., Warszawa
 • „X Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów”, 24-25 marca 2010 r., Warszawa
 • Konferencja „Prawo autorskie i prawa pokrewne w ramach nowelizacji ustawy”, 16-17 marca 2010 r.
 • „Konferencja Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego”, wystąpienie na temat: „IP a Prawo Konkurencji”, 12 stycznia 2010 r., Warszawa
 • „Konferencja Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego”, wystąpienie na temat: „Umowy filmowe”, 10 sierpnia 2009 r., Warszawa
 • Konferencja Digital TV, 23 czerwca 2009 r., Kraków, wystąpienie na temat: „Combating Piracy in the Digital World”
 • Konferencja Celna w Krakowie, 21 maja 2009 r., Kraków
 • Konferencja „Nowelizacja prawa autorskiego”, 3-4 lutego 2009 r., Warszawa