• Share
  • Email
  • Print

Halina Więckowska

Partner
+48.22.653.4236
Fax +48.22.653.4250

Halina Więckowska praktykę zawodową prowadzi w warszawskim biurze K&L Gates w dziale nieruchomości. Ponadto praktykuje w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego.

Reprezentuje klientów w licznych transakcjach z zakresu nieruchomości. Posiada doświadczenie w projektach związanych z nabyciem i przejęciami nieruchomości, ich komercjalizacją, restrukturyzacją, leasingiem obiektów komercyjnych i powierzchni biurowych. Wielokrotnie reprezentowała klientów zagranicznych w transakcjach nabycia i zabudowy nieruchomości inwestycyjnych.

Halina Więckowska świadczyła doradztwo w licznych kwestiach związanych z tzw. „project finance” na rzecz znaczących instytucji międzynarodowych, funduszy inwestycyjnych oraz międzynarodowych banków inwestycyjnych. Uczestniczyła w licznych transakcjach fuzji i przejęć oraz w projekcie wprowadzenia spółki polskiej na NASDAQ.

Doświadczenie zawodowe

Przed dołączeniem do K&L Gates Halina Więckowska zdobywała doświadczenie w polskich i międzynarodowych firmach prawniczych. W latach 1998 - 2007 współpracowała z amerykańską kancelarią Hogan & Hartson.

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

  • The Legal 500 EMEA, Nieruchomości, 2013-2016, rekomendacja
  • Rekomendowana przez „Legal Experts Europe, Middle East and Africa” 2012 w zakresie prawa nieruchomości.

Działalność Zawodowa/Społeczna

  • Członek Warszawskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych
  • Wice-Przewodnicząca Komitetu ds. Nieruchomości przy Amerykańskiej Izbie Gospodarczej w Warszawie

Dodatkowe informacje

Halina Więckowska jest autorką licznych wykładów i artykułów prasowych z zakresu nieruchomości i kwestii gospodarczych.

Ponadto, ukończyła kursy prawa amerykańskiego oraz angielskiego jak równiesz szkolenie z zakresu prawa unijnego organizowane przez Komisję Europejską w Brukseli.
  • Reprezentowała podmioty stowarzyszone Apollo (grupy składającej się z ponad 10 spółek) w wielu inwestycjach w Polsce i za granicą, włączając zagospodarowanie nieruchomości, przygotowanie i wynegocjowanie umów najmu powierzchni komercyjnej, restrukturyzację, repozycjonowanie centrów handlowych, finansowanie, transakcje sprzedaży i kupna nieruchomości;
  • Reprezentowała amerykańską firmę globalną w wielu inwestycjach w Polsce, włączając nabywanie spółek, zwalnianie nieruchomości z obciążeń, dzierżawę gruntu pod centrum badawczo-rozwojowe. Doradzała korporacji włoskiej w związku z inwestycją w specjalnej strefie ekonomicznej.
  • Reprezentowała międzynarodowego operatora hotelowego w transakcji dotyczącej, między innymi, nabycia Hotelu Sheraton w Warszawie oraz w kwestiach związanych z najmem, zagadnieniami korporacyjnymi, jak też dotyczących czynności po nabyciu hotelu.
  • Reprezentowała międzynarodowe fundusze inwestycyjne inwestujące w nieruchomości w wielu inwestycjach dotyczących obiektów magazynowych oraz w sektorze komercyjnym.