• Share
 • Email
 • Print

Dr Michał Ziółkowski

Senior Associate
+48.22.653.4291
Fax +48.22.653.4250

Dr Michał Ziółkowski pracuje na stanowisku Senior Associate w warszawskim biurze kancelarii. Jest rzecznikiem patentowym praktykującym w dziale własności intelektualnej. Michał Ziółkowski zajmuje się zgłaszaniem znaków towarowych i wzorów przemysłowych w celu uzyskania ochrony oraz prowadzi postępowania przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO oraz WIPO, a także reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych z zakresu ochrony praw własności przemysłowej.

Dr Michał Ziółkowski doradza klientom we wszystkich aspektach prawa patentowego, prawa znaków towarowych i prawa autorskiego. Koncentruje się w swojej praktyce na globalnym rozwoju portfolio znaków towarowych i wzorów przemysłowych klientów. Współpracuje z wieloma biurami K&L Gates i reprezentuje międzynarodowych klientów kancelarii zainteresowanych międzynarodową ochroną znaków towarowych.

Doświadczenie dr. Michała Ziółkowskiego obejmuje kwestie dotyczące: naruszeń praw własności przemysłowej, prawa autorskiego, antypiractwa, badania prawnego spółek (due diligence), analizy zdolności patentowej, zarządzania portfolio znaków towarowych, a także sporządzania opinii, umów licencyjnych i innych umów dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich, tajemnicy handlowej oraz domen internetowych.

Doświadczenie zawodowe

Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią K&L Gates, dr Michał Ziółkowski praktykował w warszawskim biurze innej międzynarodowej kancelarii prawnej z siedzibą w Waszyngtonie, koncentrując się na zagadnieniach związanych z własnością intelektualną. Wcześniej pracował również dla innej międzynarodowej kancelarii zajmując się głównie kwestiami własności intelektualnej w związku z badaniami prawnymi spółek i przygotowywaniem prospektów emisyjnych. W czasie studiów, dr Michał Ziółkowski zdobywał doświadczenie w kilku innych międzynarodowych kancelariach prawnych.

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

 • Nagroda Ministra Gospodarki za najlepszą pracę magisterską na temat ochrony praw własności przemysłowej w piątej edycji konkursu organizowanego przez Prezesa Urzędu Patentowego RP (2007)
 • ECTA AWARD 2016 - nagroda za najlepszy artykuł dotyczący własności przemysłowej

Działalność Zawodowa/Społeczna

 • Dr Michał Ziółkowski jest członkiem forum ekspertów biura prawnego INTERPOLU – Office of Legal Affairs (OLA)
 • Członkostwo w ECTA oraz MARQUES

Wystąpienia/Prezentacje

 • Prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu budowy, rozwoju oraz ochrony marki
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony praw własności przemysłowej dla celników i organów ścigania.
Publikacje
 • „Kod koloru ułatwi przedstawienie barwnego znaku”, Rzeczpospolita, 27.01.2017 r.
 • „Zmiany w zakresie wymogu przedstawialności znaku towarowego w dyrektywie 2015/2436”, Przegląd Prawa Handlowego nr 12/2016
 • „Tańsza ochrona znaków i wzorów”, Rzeczpospolita, 2.11.2016 r.
 • „Jak chronić zagraniczną ekspansję produktów”, Rzeczpospolita, 21.10.2016 r.
 • „Oznaczenie musi się różnić od innych”, Rzeczpospolita, 23.09.2016 r.
 • „Wtórna zdolność odróżniająca jako przesłanka udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy”, Przegląd Prawa Handlowego nr 6/2016
 • „Ruchome znaki dobrze promują markę”, Rzeczpospolita, 2.03.2016 r.
 • „Rejestrowalność wzoru przemysłowego stanowiącego część składową wytworu złożonego”, Przegląd Prawa Handlowego nr 12/2015
 • „Wymóg graficznej przedstawialności jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym - aktualne koncepcje oraz planowane zmiany”, Białostockie Studia Prawnicze Zeszyt 19, 11.2015 r.
 • „Łatwiejszy podpis elektroniczny, zmniejszone opłaty, nowe definicje”, Rzeczpospolita, 23.10.2015 r.
 • „Jaka ochrona dla niekonwencjonalnych znaków”, Rzeczpospolita, 12.06.2015 r.
 • „Znaki Towarowe i Nieuczciwa Konkurencja” Biuletyn Kwartalny, K&L Gates Jamka Sp. k., 05.2015 r.
 • „Ekspresowa procedura rejestracji znaku w UE”, Rzeczpospolita, 11.03.2015 r.
 • „Rodzaje znaków towarowych ze względu na ich percepcję zmysłami oraz przedstawialność w rejestrze”, opis publikacji Przegląd Prawa Handlowego nr 1/2015
 • Reprezentowanie klientów w sprawach związanych ze zgłaszaniem i rejestracją znaków towarowych, rozwojem portfolio znaków towarowych, a także postępowaniami spornymi przed EUIPO - działanie w tym zakresie m.in. na rzecz (i) amerykańskiej spółki zajmującej się wynajmowaniem urządzeń przemysłowych; (ii) włoskich i amerykańskich spółek wytwarzających produkty chemiczne dla budownictwa; (iii) australijskiego producenta materiałów hydraulicznych i pokryć dachowych; (iv) amerykańskiej spółki zajmującej się doradztwem inwestycyjnym; (v) spółek z branży odzieżowej; (vi) australijskiej spółki zajmującej się produkcją napojów; (viii) amerykańskiego producenta przyrządów medycznych; (ix) producentów gier komputerowych.
 • Reprezentowanie klientów w związku z rejestracją znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP, w tym m.in.: (i) polskiej spółki z branży rozrywkowej, (ii) polskiego dystrybutora urządzeń medycznych, (iii) producenta wyrobów tytoniowych, (iv) gabinetu odnowy biologicznej, (v) amerykańskiego producenta odzieży.
 • Doradztwo na rzecz znanego producenta żywności w związku z postepowaniem o stwierdzenie nieważności praw ochronnych na znaki towarowe toczącym się przez Urzędem Patentowym RP i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
 • Reprezentowanie znanego amerykańskiego producenta sprzętu audio przed Urzędem Patentowym RP w związku z postępowaniami spornymi dotyczącymi znaków towarowych konkurenta.
 • Reprezentowanie producenta biżuterii przed Urzędem Patentowym RP w związku z postępowaniem o unieważnienie wzoru przemysłowego.
 • Doradztwo na rzecz włoskiej spółki zajmującej się wytwarzaniem produktów chemicznych dla budownictwa w związku ze sporem dotyczącym znaków towarowych.
 • Doradztwo na rzecz polskiej spółki budowlanej w postępowaniu o unieważnienie patentu toczącym się przed Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi.
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowego producenta napojów spirytusowych w sprawie wprowadzania nowych produktów, ochrony etykiet oraz rozwoju marki.
 • Opracowanie umów przeniesienia praw na znaki towarowe i koordynowanie procesu cesji tych praw na zlecenie: (i) znanego polskiego producenta kosmetyków, (ii) producenta wody mineralnej, (iii) producenta napojów alkoholowych, (iv) szwedzkiego banku.
 • Praca nad kwestiami związanymi z prawem własności intelektualnej w trakcie badania prawnego due diligence na zlecenie: (i) amerykańskiego producenta samolotów, (ii) wielu spółek z sektora energetycznego, (iii) niemieckiego koncernu medialnego.
 • Przygotowywanie krajowych i wspólnotowych wniosków o ochronę celną znaków towarowych dla klientów kancelarii.
 • Doradztwo na rzecz klientów z sektora rozrywkowego, sektora gier komputerowych oraz sektora odzieżowego w związku z kwestiami zwalczania piractwa.
 • Współpraca z organami celnymi i innymi organami zajmującymi się ochroną praw własności intelektualnej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w związku z działaniami podejmowanymi w odniesieniu do towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi.