• Share
 • Email
 • Print

Katarzyna Urbanska

Senior Associate
+48.22.653.4275
Fax +48.22.653.4250
Katarzyna Urbańska praktykuje w departamencie Prawa Korporacyjnego, Fuzji i Przejęć w warszawskim biurze kancelarii. W swojej praktyce koncentruje się na kompleksowych zagadnieniach związanych z transakcjami gospodarczymi i handlowymi, obejmujących doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, prawa offsetowego, prawa zamówień publicznych, a także wspieranie polskich i zagranicznych spółek w prowadzeniu działalności w Polsce. Katarzyna Urbańska posiada również doświadczenie w opracowywaniu analiz due diligence oraz przy negocjowaniu oraz zawieraniu umów najmu, nabycia lub sprzedaży nieruchomości. Regularnie doradza także klientom w zakresie ogólnych kwestii korporacyjnych.

Doświadczenie zawodowe

Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates Katarzyna Urbańska praktykowała w średniej wielkości polskiej kancelarii prawnej specjalizując się w postępowaniach sądowych dotyczących sporów handlowych oraz ich rozstrzyganiu, a także w ogólnych zagadnieniach prawa handlowego.

Działalność Zawodowa/Społeczna

 • Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie
 • Długoterminowe doradztwo prawne wykonywane w formie oddelegowania u klienta na rzecz jednej z największych światowych firm budowlano-inżynieryjnych w procesie budowy pierwszego terminalu gazu płynnego (LNG) w Świnoujściu w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz wiodącego europejskiego koncernu wydawniczego przy nabyciu udziałów spółki obsługującej największy polski serwis społecznościowy, w tym udział w przeprowadzaniu due diligence oraz opracowywanie projektu
  i negocjowanie umowy sprzedaży udziałów.
 • Doradztwo na rzecz wiodącego europejskiego operatora parkingów przy nabyciu przedsiębiorstwa prowadzącego liczne parkingi w całej Polsce, w tym udział w przeprowadzaniu due diligence oraz opracowywaniu projektu
  i negocjowaniu umowy sprzedaży udziałów.
 • Doradztwo spółkom zagranicznym w negocjowaniu umów offsetowych z polskim rządem oraz doradztwo w procesie wykonania umów offsetowych.
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych na świecie producentów pojazdów powietrznych w związku z przetargiem na dostawę śmigłowców dla Polskich Sił Zbrojnych.
 • Reprezentowanie wiodącej europejskiej firmy specjalizującej się w projektowaniu, budowie oraz zarządzaniu oczyszczalni ścieków w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą w związku z kontraktem na budowę oczyszczalni ścieków w Krakowie.
 • Doradztwo międzynarodowej spółce oferującej usługi w zakresie zarządzania projektem, doradztwa oraz inżynierii przy projektach infrastrukturalnych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 • Przeprowadzenie analizy due diligence postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przez wiodącą polską firmę ubezpieczeniową.
 • Przeprowadzanie analiz due diligence działalności przedsiębiorstw, stanu prawnego nieruchomości, w tym prawnej analizy due diligence projektu farmy wiatrowej.
 • Bieżące doradztwo na rzecz polskich oraz zagranicznych spółek w zakresie spraw korporacyjnych.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego banku przy negocjowaniu oraz zawieraniu umów najmu nieruchomości w Polsce, w tym opracowywanie projektów umów najmu.
 • Doradztwo zagranicznemu podmiotowi w procesie n zawarcia umowy najmu oraz nabycia nieruchomości na siedzibę szkoły, w tym udział w odpracowywaniu i negocjowaniu projektów umów.
 • Doradztwo zagranicznemu przedsiębiorcy z branży medycznej w zakresie planowanego wejścia na rynek polski.