• Share
 • Email
 • Print

dr Jakub Pitera

Counsel
+48.22.6534223
Fax +48.22.653.4250
Dr Jakub Pitera pracuje na stanowisku counsel w warszawskim biurze kancelarii. Zajmuje się prawem spółek, fuzjami i przejęciami (w tym również instytucji finansowych i rynkami kapitałowymi) przygotowywaniem IPO oraz zagadnieniami związanymi z obrotem papierami wartościowymi i funduszami inwestycyjnymi). Ma znaczące doświadczenie w procesach restrukturyzacji kapitałowych polskich oraz zagranicznych holdingów. Jego doświadczenie obejmuje również postępowania przed organami administracji publicznej (Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Nadzoru Finansowego), w tym również związane z fuzjami oraz przejęciami.

Doświadczenie zawodowe

Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią, Jakub Pitera pracował w warszawskim biurze innej wiodącej kancelarii prawnej.

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

 • Nominowany w Konkursie Prawnik Pro Bono (Edycja XI, 2014)
 • Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej (Nowy Jork, USA) (2006)

Działalność Zawodowa/Społeczna

 • Członek-założyciel Stowarzyszenia „Klub Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej” (Warszawa)

Wystąpienia/Prezentacje

 • Panelista oraz prowadzący szeregu warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.
 • W latach 2001 - 2007 Jakub Pitera prowadził zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prawo publiczne gospodarcze) oraz Wydziale Prawa Akademii Koźmińskiego (prawo administracyjne, prawo konstytucyjne).
 • „Złota akcja a interes publiczny” referat wygłoszony w ramach seminarium naukowego „Złota akcja - równość w gospodarce?” (WPiA UW, Warszawa, 11 stycznia 2005 r.)

Dodatkowe informacje

Dr Pitera jest autorem kilkunastu publikacji w Kwartalniku Prawa Publicznego, Przeglądzie Prawa Gospodarczego – Glosa, Samorządzie Terytorialnym, Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej.

Staże Naukowe 
 • Staż badawczy (visiting scholar) w Columbus School of Law, The Catholic University of America (Washington DC, 2006-2007)
Prawo korporacyjne
 • Doradztwo oraz prowadzenie procesów restrukturyzacji korporacyjnych (w tym podziałów oraz połączeń) jednego z największych podmiotów zajmującego się przetwarzaniem informacji.
 • Doradztwo oraz prowadzenie procesów restrukturyzacji korporacyjnych (w tym podziałów oraz połączeń) jednego z największych producentów i dystrybutorów energii elektrycznej.
 • Doradztwo oraz prowadzenie procesów restrukturyzacji korporacyjnych (w tym przekształcenia formy prawnej) jednego z największych producentów żywności.
 • Doradztwo oraz prowadzenie procesów połączeń największych polskich zakładów ubezpieczeń.
 • Doradztwo na rzecz EBOiR w projekcie dotyczącym finansowania rozwoju infrastruktury przesyłowej przez jednego z największych polskich producentów i dostawców energii elektrycznej.
 • Doradztwo na rzecz EBOiR w zakresie sprzedaży pakietu akcji wiodącego polskiego producenta żywności.
 • Doradztwo prawne na rzecz i2 Development S.A. w związku z utworzeniem joint venture z YIT Polska.
 • Przygotowanie szeregu zgłoszeń dotyczących przeniesienia akcji oraz fuzji wewnątrzgrupowych instytucji finansowych.
Rynki kapitałowe
 • Doradztwo prawne na rzecz mCF w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji ORBIS S.A.
 • Doradztwo prawne na rzecz mCF w związku z połączeniem Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • Doradztwo prawne na rzecz akcjonariuszy Komputronik S.A. w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronik S.A.
 • Doradztwo na rzecz Banku Pekao S.A. w związku z nabyciem pakietu akcji w tym banku przez PZU SA oraz PFR.
 • Doradztwo na rzecz Banku Pekao S.A. w związku z nabyciem pakietu akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A., Pioneer Pekao TFI S.A., Pekao Pioneer PTE S.A. oraz Xelion sp. z o.o.
 • Doradztwo na rzecz Atlantia SpA w związku z kupnem pakietu kontrolnego akcji w spółce Stalexport Autostrady S.A od Autostrade per l’Italia SpA.
 • Doradztwo na rzecz Nordea Bank AB w związku ze sprzedażą akcji Nordea Bank Polska SA.
 • Doradztwo na rzecz Arctic Paper SA w związku z przejęciem spółki Rottneros AB oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji do obrotu na NASDAQ/OMX (Sztokholm).
 • Doradztwo na rzecz konsorcjum banków inwestycyjnych w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.
 • Doradztwo na rzecz sprzedawcy w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji ZE PAK S.A.
 • Doradztwo na rzecz konsorcjum banków inwestycyjnych w sprzedaży na podstawie „przyśpieszonej budowy księgi popytu” (accelerated book-building) pakietu akcji w PZU SA, o wartości 1,2 mld. USD w 2011 roku.
 • Doradztwo w związku z procesami IPO szeregu spółek oraz udział w przygotowywaniu prospektów emisyjnych.
Fuzje i przejęcia
 • Doradztwo na rzecz OT Logistics SA w związku z kupnem akcji w spółce Luka Rijeka dd.
 • Doradztwo na rzecz OT Logistics SA w związku ze sprzedażą akcji w spółce Luka Rijeka dd na rzecz PFR TFI SA.
 • Doradztwo na rzecz Nordea Bank AB w związku ze sprzedażą akcji Nordea TUnŻ SA.
 • Doradztwo na rzecz Nordea Bank AB w związku ze sprzedażą akcji Nordea Finance Polska SA.
 • Doradztwo na rzecz PGE w związku z nabyciem farm wiatrowych od Iberdrola oraz DONG Energy.
 • Doradztwo na rzecz nabywcy jednego z największych agentów transferowych w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowej instytucji finansowej w związku z nabyciem udziałów w spółkach celowych będących właścicielami budynków biurowych.
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowej instytucji finansowej z sektora ubezpieczeń w związku z nabyciem akcji polskiego zakładu ubezpieczeń.
 • Nabycie akcji zagranicznego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w formie spółki europejskiej (societas europea).
 • Doradztwo na rzecz nabywcy polskiego producenta słodyczy.
 • Szereg zgłoszeń zamiaru koncentracji oraz uzyskanie zgód na koncentrację.