• Share
 • Email
 • Print

Filip Urbaniak

Partner
+48.22.653.4212
Fax +48.22.653.4250
Filip Urbaniak jest Partnerem w warszawskim biurze kancelarii. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, w szczególności w transakcjach rynków kapitałowych. Doradza przy ofertach publicznych akcji, fuzjach i przejęciach oraz prywatnych ofertach dłużnych papierów wartościowych. Występuje w charakterze doradcy emitentów, subemitentów i menedżerów emisji. Doradza również w związku z kwestiami regulacyjnymi dotyczącymi prawa papierów wartościowych, nadzoru właścicielskiego oraz aspektów prawnych relacji inwestorskich.

Doświadczenie zawodowe

Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates, Filip Urbaniak był partnerem w warszawskim biurze jednej z największych w Europie kancelarii, w której kierował także działem transakcji. Wcześniej, przez ponad 10 lat pracował dla warszawskich biur wiodących kancelarii amerykańskich.

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

 • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa, Capital Markets - Poland: 2014 (Tier 3)
 • Udział w przygotowaniu oferty publicznej największego holdingu medialnego w Polsce.
 • Udział w przygotowaniu pierwszej oferty publicznej jednej z największych w Europie Wschodniej stacji telewizyjnej.
 • Doradztwo w pierwszej ofercie publicznej prywatnej spółki zajmującej się produkcją płytek ceramicznych.
 • Reprezentowanie akcjonariusza większościowego wiodącej polskiej spółki naftowej w jej prywatyzacji w drodze pierwszej oferty publicznej.
 • Udział w pierwszej ofercie publicznej jednego z największych dostawców usług medialnych i telekomunikacyjnych w Polsce, zrealizowanej poprzez globalna ofertę adresowaną do polskich inwestorów, a także prywatną międzynarodową ofertę dla inwestorów instytucjonalnych poza Polską (największa pod względem wartości oferta na GPW w roku 2006).
 • Doradztwo w pierwszej ofercie publicznej LW Bogdanka S.A, pierwsza oferta polskiej kopalni węgla kamiennego na GPW, o wartości 528 mln zł.
 • Udział w przygotowaniu pierwszej oferty publicznej międzynarodowej spółki zajmującej się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej w charakterze doradcy subemitentów emisji. Wartość transakcji 315 mln zł.
 • Udział w przygotowywaniu emisji z prawem poboru w drodze oferty publicznej jednych z największych banków w Polsce w charakterze doradcy menedżerów emisji. Wartość transakcji odpowiednio 1 mld i 2 mld zł.
 • Reprezentowanie wiodącej hiszpańskiej grupy budowlanej w przejęciu polskiej spółki publicznej.