• Share
 • Email
 • Print

Karol Lasocki

Partner
+48.22.653.4219
Fax +48.22.653.4250
Dr Karol Lasocki jest członkiem globalnej praktyki Energetycznej i Ochrony Środowiska oraz praktyki Ochrony Konkurencji. Kieruje zespołem Energetyki Innowacyjnej i Ochrony Środowiska w Warszawie. Reprezentuje inwestorów, deweloperów oraz przedsiębiorstwa energetyczne na każdym etapie procesu inwestycyjnego w zakresie źródeł energii oraz sieci, a także innych aktywów infrastrukturalnych (huty, cementownie). Jego szczególną specjalizacją jest sektor odnawialnych źródeł energii, czystych konwencjonalnych technologii energetycznych, sieci przesyłowych (dostęp i budowa) oraz ochrony konkurencji (karteli i nadużywania pozycji dominującej), gdzie był pełnomocnikiem w sprawach precedensowych na rynku. Ważnymi obszarami aktywności Karola Lasockiego są także spory z zakresu prawa ochrony środowiska, administracyjnego i planowania przestrzennego.

Doświadczenie zawodowe

Karol Lasocki jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society).

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

 • Legal 500 EMEA, Energetyka i surowce naturalne, 2013-2016, Tier 2, Leading Individuals
 • Chambers Europe, Energetyka i surowce naturalne: 2016 (Band 2); 2015 (Band 2); 2014 (Band 2); 2013 (Band 3)
 • Wyróżniony przez Chambers Europe - Europe's Leading Lawyers for Business (2012 i 2011) w zakresie prawa energetycznego i surowców naturalnych
 • Stypendysta Shell Centenary Scholarship, Uniwersytet Oxfordzki, 2005-2006
 • Forbes, Rising Stars, Prawnicy – liderzy jutra 2012, ranking młodych ludzi sukcesu, do których należy przyszłość w branży prawniczej, miejsce 3

Działalność Zawodowa/Społeczna

 • Członek Rady Programowej IX Konferencji i Targów PSEW, 27-28 maja 2014 r., Serock
 • Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich w Polsce (British Alumni Society), 2011-obecnie
 • Wykładowca prawa energetycznego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Kierunek: Technologie Energii Odnawialnej Wydziału Inżynierii Produkcji, 2010-obecnie
 • Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich w Polsce (British Alumni Society), 2009-2011
 • Członek Zarządu do Spraw Członkowskich, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich w Polsce (British Alumni Society), 2007-2009

Wystąpienia/Prezentacje

 • Konferencja „Rozwój odnawialnych źródeł energii szansą dla Polski”, 27 listopada 2013 r., Warszawa, Ministerstwo Gospodarki. Wystąpienie w panelu „Szanse i bariery rozwoju energetyki odnawialnej”.
 • Konferencja i Targi Offshore 2013 Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, 2-3 października 2013 r., Sopot. Wystąpienie w panelu “Wspólnie naprzeciw morskiej energetyce wiatrowej w Polsce?”.
 • EWEA Annual Event, prelekcja "New Support System for RES in Poland. How Will It Affect Investment Opportunities?", Wiedeń, 5.02.2013 r.
 • “Co w praktyce zmienia ustawa o OZE?”, seminarium “Ustawa o OZE - analiza nowych regulacji", Warszawa, 13 listopada 2012 r.
 • K&L Gates Druga Doroczna Konferencja “Nafta i Gaz” we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA: Gaz Łupkowy 2012 – Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem i produkcją gazu łupkowego w Europie Środkowo-Wschodniej; wystąpienie w panelu środowiskowym: “Ograniczenia środowiskowe mogą się jeszcze zaostrzyć?”, Warszawa, 8 listopada 2012 r.
 • “Projekt ustawy o OZE a rozwój inwestycji w farmy wiatrowe”, konferencja MM Conferences “Problematyczne aspekty inwestycji w farmy wiatrowe – pokonywanie barier: lokalizacyjnych, środowiskowych i społecznych”, Warszawa, 29-30 października 2012 r.
 • "Pozwolenie na lokalizację morskich farm wiatrowych - wybrane zagadnienia", prelekcja w przedmiocie aspektów prawnych w uzyskiwaniu pozwolenia ze szczególnym uzwględnieniem specyfiki postępowania rozstrzygającego, I Konferencja i Targi Offshore Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Sopot 10 - 11 października 2012 r.
 • "Jak skutecznie prowadzić spór o przyłączenie z operatorem systemu elektroenergetycznego", MMC Conferences, Warszawa 28-29 maja 2012.
 • "Finansowanie OZE w świetle trójpaku energetycznego. Odpowiedzi na pytania banków”, Rynek energetyki wiatrowej w Polsce, VII Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Warszawa, Polska, 22-23 maja 2012.
 • "OZE jako przyszłość nowoczesnej Gospodarki", MostWanted Conferences, Warszawa, 22-23 wrzesień 2011.
 • "Inwestycja w Farmy Wiatrowe offshore", MM Conferences, Warszawa, 13-14 wrzesień 2011.
 • "Rynek energetyki wiatrowej w Polsce", VI Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Ożarów Mazowiecki, Polska, 12-14 kwiecień 2011.
 • "Rynek energetyki wiatrowej w Polsce", Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Warszawa, Polska, 19 kwiecień 2010.
 • "Gaining Knowledge into the Rapidly Developing CEE Wind Energy Market" Forum Energetyki Wiatrowej, Warszawa, Polska, 29-30 czerwiec 2009.
 • "Inwestycje w sektorze energetycznym", warsztaty, Warszawa, Polska, 4-5 czerwiec 2009.
 • "Rynek energetyki wiatrowej w Polsce", VI Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Ożarów Mazowiecki, Polska, 21-22 kwiecień 2009.
 • "Energetyka wiatrowa w regionie CEE", Warszawa, Polska, 4 lipiec 2008.
 • Reprezentowanie spółek zajmujących się budową sieci elektroenergetycznych (generalnych wykonawców), poszukiwanie efektywnych czasowo i kosztowo rozwiązań problemów na etapie planowania i budowy.
 • Doradztwo na rzecz przedsiębiorców w zakresie umów typu EFET na rynku energii elektrycznej.
 • Doradztwo inwestorom w procesie ubiegania się o pozwolenia na lokalizację sześciu farm wiatrowych na morzu.
 • Doradztwo wiodącemu europejskiemu koncernowi energetycznemu w zakresie ryzyk prawnych i środowiskowych budowy w Polsce elektrowni gazowej.
 • Doradztwo przy różnorodnych projektach dotyczących ponad 50 farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 4000 MW.
 • Reprezentacja przedsiębiorców w sporach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w precedensowych sprawach związanych z nadużywaniem pozycji dominującej i zarzutami uczestnictwa w kartelu na rynku cementu.
 • Reprezentacja wiodących wytwórców energii w negocjacjach, postępowaniach administracyjnych oraz sądowych dotyczących umów o przyłączenie, a także umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji, w tym w pierwszym zakończonym sukcesem postępowaniu przed Sądem Najwyższym dotyczącym zdefiniowania kosztów przyłączenia źródeł energii do sieci elektroenergetycznej (2011).
 • Reprezentacja kilkudziesięciu inwestorów farm wiatrowych przy transakcjach sprzedaży i zakupu projektów farm wiatrowych (M&A), dotyczących zarówno udziałów jak i aktywów, przenoszenia umów o przyłączenie oraz negocjacji długoterminowych umów opartych na "success fee".
 • Doradztwo przy zawarciu szeregu umów sprzedaży energii i świadectw pochodzenia (PPA).
 • Doradztwo przy finansowaniu i umowach projektowych elektrowni węgla brunatnego o mocy 460 megawat.
 • Doradztwo elektrowni przy zawarciu wielomilionowej długoterminowej umowy na dostawę węgla brunatnego.
 • Doradztwo kopalni węgla kamiennego w związku z długoterminową umową na dostawy węgla dla dwóch bloków energetycznych o mocy od 780 MW do 1050 MW każdy.
 • Reprezentacja ponad 30 inwestorów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w postępowaniach administracyjnych - sporach z operatorami sieci elektroenergetycznej.
 • Przygotowanie kilku wzorcowych projektów długoterminowych umów zabezpieczenia praw do gruntów pod źródła energii.
 • Doradztwo na rzecz szkockiego przedsiębiorstwa gazowego w zakończonym sukcesem procesie nabycia koncesji uprawniającej do rozpoznawania złóż gazu w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz wiodącego polskiego producenta paliw w procesie tworzenia standardów ładu korporacyjnego.
 • Doradztwo duńskim inwestorom przy udanym nabyciu wiodącego polskiego zakładu z branży biotechnologii.
 • Doradztwo przedsiębiorcom zagranicznym przy rozpoczynaniu działalności w branży energetycznej w Polsce.
 • Przygotowanie projektów przepisów prawa dla organizacji branżowych oraz propozycje implementacji dyrektyw UE dla sektora rządowego.