• Share
 • Email
 • Print

Karol Lasocki

Partner
+48.22.653.4219
Fax +48.22.653.4250
Dr Karol Lasocki jest członkiem globalnej praktyki Energetycznej i Ochrony Środowiska oraz praktyki Ochrony Konkurencji. Kieruje Departamentem Energetyki oraz Departamentem Energetyki Innowacyjnej warszawskiego biura K&L Gates. Reprezentuje inwestorów, deweloperów oraz przedsiębiorstwa energetyczne na każdym etapie procesu inwestycyjnego w zakresie źródeł energii oraz sieci, a także innych aktywów infrastrukturalnych. Jego szczególną specjalizacją jest sektor odnawialnych źródeł energii, na lądzie i na morzu, sieci przesyłowych oraz ochrony konkurencji. Ważnymi obszarami jego aktywności jest regulacja energetyki a także spory m.in. z zakresu prawa ochrony środowiska, administracyjnego i planowania przestrzennego.

Karol Lasocki pecjalizuje się również w zakresie arbitrażu inwestycyjnego według Traktatu Karty Energetycznej oraz umów bilateralnych BIT w odniesieniu do inwestycji w sektorze energetycznym.

Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom ze wszystkich gałęzi przemysłu w zakresie compliance.

Doświadczenie zawodowe

Karol Lasocki jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society).

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

 • Legal 500 EMEA, Energetyka i surowce naturalne, wyróżniany odrębnie jako Wiodący prawnik oraz w latach 2013-2018 Tier 2,

  K&L Gates LLP, szef praktyki Karol Lasocki doradzał firmie GEO Renewables w sprawie budowy farmy wiatrowej w Lubartowie o mocy 51,2 MW. Statkraft, Nordex i Iglotex są nowymi klientami. (Legal 500 2017, Wiodący prawnik)

  Praktyką energetyczną i ochroną środowiska kancelarii K&L Gates LLP kieruje Karol Lasocki, który doradzał Bankowi Ochrony Środowiska w zakresie badania prawnego i finansowania dwóch farm wiatrowych oraz Polskiemu Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej w procesie legislacyjnym ustawy o odnawialnych źródłach energii. (Legal 500 2016, Wiodący prawnik)

 • Chambers Europe, Energetyka i surowce naturalne: Uznany praktyk 2014-2017 (Band 2); 2013 (Band 3):

  Karol Lasocki jest opisywany przez źródła jako „jeden z wiodących prawników energii ze źródeł odnawialnych w Polsce". Respondenci mówią również, że jest „twórczy i godny zaufania", a także że „współpraca z nim to przyjemność". (Chambers Europe 2017: Energetyka i zasoby naturalne, Uznany praktyk)

  Karol Lasocki jest siłą napędową praktyki energetycznej kancelarii i doradza istotnym klientom na rynku energii odnawialnej, w tym Polskiemu Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej. Rynek uważa go za „eksperta w swojej dziedzinie" i zauważa, że jest „utalentowanym mówcą". (Chambers Europe 2016: Energetyka i zasoby naturalne, Uznany praktyk, Band 2)

  Karol Lasocki ma doświadczenie w dziedzinie prawa energetycznego i sporów, w szczególności dotyczących energii wiatrowej. „Naturalny wybór", mówi komentator rynku". (Chambers Europe 2015: Energetyka i zasoby naturalne, Wiodący praktyk).

 • Wyróżniony przez Chambers Europe (2012 i 2011) w zakresie prawa energetycznego i surowców naturalnych.
 • Forbes, Rising Stars, Prawnicy – liderzy jutra 2012, ranking młodych ludzi sukcesu, do których należy przyszłość w branży prawniczej, miejsce 3.
 • Stypendysta Shell Centenary Scholarship, Uniwersytet Oxfordzki.

Działalność Zawodowa/Społeczna

 • Ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej
 • Wykładowca prawa energetycznego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Kierunek: Technologie Energii Odnawialnej Wydziału Inżynierii Produkcji, 2010 r. - obecnie
 • Członek Rady Programowej IX Konferencji i Targów PSEW, 27-28 maja 2014 r., Serock
 • Członek Rady Programowej XII Konferencji i Targów PSEW, 20-21 czerwca 2017 r., Serock
 • Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich w Polsce (British Alumni Society), 2011 r. - 2015 r.
 • Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich w Polsce (British Alumni Society), 2009 r. - 2011 r.
 • Członek Zarządu do Spraw Członkowskich, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich w Polsce (British Alumni Society), 2007 r. - 2009 r.

Wystąpienia/Prezentacje

 • Konferencja i Targi PSEW 2017, prelekcja na temat „Ustawa o OZE – najnowsze zmiany. Omówienie kluczowych dylematów prawnych związanych z funkcjonowaniem systemu aukcyjnego”, 20-21 czerwca 2017 r.
 • „System aukcyjny jako nowy model wsparcia dla OZE”, Warszawa. Prelekacja na temat systemu aukcyjnego - podmiotów i mechanizmów działania, 12-13 października 2015 r.
 • Trzeci Międzynarodowy Kongres Morski – panel dyskusyjny: „Czy energia na morzu staje się ważnym elementem systemu?”, 15 czerwca 2016 r.
 • Seminarium „Ustawa o OZE – Aspekty prawne w praktyce” - Seminarium dotyczące praktycznego zastosowania Ustawy o OZE, zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wspólnie z kancelarią K&L Gates, przy udziale Ministerstwa Gospodarki i Urzędu Regulacji Energetyki, siedziba K&L Gates w Warszawie, 17 marca 2015 r.
 • IV edycja Warsztatów Energetyki Wiatrowej, która odbyła się pod hasłem „Bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w kontekście zwiększonego udziału źródeł zmiennych w systemie", 15 października 2014 r.
 • Warsztat pt. „Problematyczne aspekty inwestycji w farmy wiatrowe”, Warszawa. Temat wystąpienia: „Projekt ustawy o OZE, a rozwój inwestycji w farmy wiatrowe", 25 – 26 czerwca 2014 r.
 • Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej PSEW 2014, Konferencja i Targi, Hotel Narvil, Serock, 27-28 maja, 2014 r.
 • Forum Odnawialnych Źródeł Energii 2014, Warszawa, 23-24 kwietnia 2014 r.
 • Konferencja „Rozwój odnawialnych źródeł energii szansą dla Polski”, 27 listopada 2013 r., Warszawa, Ministerstwo Gospodarki. Wystąpienie w panelu „Szanse i bariery rozwoju energetyki odnawialnej”, 27 listopada 2013 r.”.
 • Konferencja i Targi Offshore 2013 Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, 2-3 października 2013 r., Sopot. Wystąpienie w panelu „Wspólnie naprzeciw morskiej energetyce wiatrowej w Polsce?”, 2-3 października 2013 r.?”.
 • Doroczna Konferencja EWEA Annual Event, prelekcja „Nowy system wsparcia dla OZE w Polsce. Jak wpłynie na możliwości inwestycyjneNew Support System for RES in Poland. How Will It Affect Investment Opportunities?", Wiedeń, 5 lutego 02.2013 r.
 • „Co w praktyce zmienia ustawa o OZE?”, seminarium „Ustawa o OZE - analiza nowych regulacji", Warszawa, 13 listopada 2012 r.
 • K&L Gates Druga Doroczna Konferencja „Nafta i Gaz” we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA: Gaz Łupkowy 2012 – Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem i produkcją gazu łupkowego w Europie Środkowo-Wschodniej; wystąpienie w panelu środowiskowym: „Ograniczenia środowiskowe mogą się jeszcze zaostrzyć?”, Warszawa, 8 listopada 2012 r.
 • „Projekt ustawy o OZE a rozwój inwestycji w farmy wiatrowe”, konferencja MM Conferences „Problematyczne aspekty inwestycji w farmy wiatrowe – pokonywanie barier: lokalizacyjnych, środowiskowych i społecznych”, Warszawa, 29-30 października 2012 r.
 • „Pozwolenie na lokalizację morskich farm wiatrowych - wybrane zagadnienia", prelekcja w przedmiocie aspektów prawnych w uzyskiwaniu pozwolenia ze szczególnym uzwględnieniem specyfiki postępowania rozstrzygającego, I Konferencja i Targi Offshore Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Sopot, 10 - 11 października 2012 r.
 • „Jak skutecznie prowadzić spór o przyłączenie z operatorem systemu elektroenergetycznego", MMC Conferences, Warszawa, 28-29 maja 2012 r.
 • „Finansowanie OZE w świetle trójpaku energetycznego. Odpowiedzi na pytania banków”, Rynek energetyki wiatrowej w Polsce, VII Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Warszawa, Polska, 22-23 maja 2012 r.
 • „OZE jako przyszłość nowoczesnej Gospodarki", MostWanted Conferences, Warszawa, 22-23 wrześniawrzesień 2011 r.
 • „Inwestycja w Farmy Wiatrowe offshore", MM Conferences, Warszawa, 13-14 wrześniawrzesień 2011 r.
 • „Rynek energetyki wiatrowej w Polsce", VI Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Ożarów Mazowiecki, Polska, 12-14 kwiecień 2011.
 • „Rynek energetyki wiatrowej w Polsce", Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Warszawa, Polska, 19 kwiecień 2010.
 • „Gaining Knowledge into the Rapidly Developing CEE Wind Energy Market" Forum Energetyki Wiatrowej, Warszawa, Polska, 29-30 czerwiec 2009.
 • „Inwestycje w sektorze energetycznym", warsztaty, Warszawa, Polska, 4-5 czerwiec 2009.
 • „Rynek energetyki wiatrowej w Polsce", VI Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Ożarów Mazowiecki, 12-14 kwietnia 2011 rPolska, 21-22 kwiecień 2009.
 • „Rynek energetyki wiatrowej w Polsce", Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Warszawa, 19 kwietnia 2010 r.
 • „Zdobywanie wiedzy na temat szybko rozwijającego się rynku energetyki wiatrowej obszaru CEE" Forum Energetyki Wiatrowej, Warszawa, 29-30 czerwca 2009 r.
 • „Inwestycje w sektorze energetycznym", warsztaty, Warszawa, 4-5 czerwca 2009 r.
 • „Rynek energetyki wiatrowej w Polsce", VI Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Ożarów Mazowiecki, 21-22 kwietnia 2009 r.
 • „Energetyka wiatrowa w regionie CEE", Warszawa, Polska, 4 lipcalipiec 2008 r.

Dodatkowe informacje

Publikacje

Karol Lasocki jest autorem licznych artykułów z zakresu prawnych i praktycznych aspektów procesu inwestycyjnego. Jego praca doktorska omawia wpływ prawa administracyjnego na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce i opiera się na doświadczeniu praktycznym.
 • Jaki będzie model przyłączenia morskich farm wiatrowych”, portal Gram w zielone.pl, 19 października 2018 r. (wraz z Piotrem Michajłowem)
 • Słony rachunek za odwrót od wiatru”, komentarz do artykułu, Puls Biznesu, 17 października 2017 r.
 • OZE: Wysyp arbitraży przeciw Polsce”, komentarz do artykułu, Rzeczpospolita, 19 października 2017 r.
 • Amerykańska firma żąda od Polski 2,5 mld zł. Pozwów będzie więcej?”, komentarz do artykułu zamieszczonego na portalu money.pl, 19 października 2017 r.
 • Najważniejsze zagadnienia projektu nowelizacji ustawy o OZE zaprezentowanego dziś przez Ministerstwo Energii” opublikowany na portalu Centrum Informacji na Rynku Energii, komentarz do artykułu, 29 czerwca 2017 r.
 • Podatki dla farm będą wyższe?”, komentarz do artykułu, Rzeczpospolita, czerwiec 2017 r.
 • PGE zdominuje produkcję, państwo energetykę”, komentarz do artykułu, Rzeczpospolita, maj 2017 r.
 • WSA akceptuje aktualną wartość rynkową farmy wiatrowej, jako podstawę naliczenia podatku od nieruchomości od 2017 r.”, Legislative Newsletter, PSEW, marzec 2017 r.
 • Rozwój OZE to perspektywa dłuższa niż jedna kadencja”, komentarz do artykułu Teraz Środowisko, kwiecień 2017 r.
 • Polska, OZE jak i kara”, komentarz do artykułu, Puls Biznesu, kwiecień 2017 r.
 • Wywiad zatytułowany „Zmiany w IRiESP to wylewanie dzieckabadaniach prawniczych z kąpielą”, portal www.gramwzielone.pl, 5 sierpnia 2015 r.zakresu wszystkich aspektów procesu inwestycyjnego OZE.
 • Wiatraki boją się PSE”, komentarz do artykułu, Puls Biznesu, 4 sierpnia 2015 r.
 • Czy można skutecznie wypowiedzieć długoterminowe umowy zakupu zielonych certyfikatów?”, cire.pl, 2 czerwca 2015 r.
 • Jest szansa na dokończenie farmy wiatrowej”, komentarz do artykułu Rzeczpospolita, 26 maja 2015 r.
 • Pół świadectwa jednak od kwietnia”, artykuł dla portalu cire.pl, 19 marca 2015 r.
 • Bez indeksacji zagrożone jest finansowanie projektów OZE”, komentarz dla portalu cire.pl, 28 stycznia 2015 r.
 • Nowe milionowe kary”, komentarz do artykułu, Rzeczpospolita, 22 stycznia 2015 r.
 • Kto płaci, ten wymaga. To rzutuje na jakość planów miejscowych”, komentarz do artykułu, Dziennik Gazeta Prawna, 21 stycznia 2015 r.
 • Legalna darowizna na miejscowy plan”, komentarz do artykułu, Dziennik Gazeta Prawna, 29 grudnia 2014 r.
 • Proces inwestycyjny pod górkę i z przeszkodami”, komentarz do artykułu, Rzeczpospolita, 17 grudnia 2014 r.
 • Omijanie wyroków sądów”, komentarz do artykułu, Rzeczpospolita, 23 września 2014 r.
 • Analiza polskiego systemu wsparcia produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w postaci Zielonych Certyfikatów na podstawie prawa pomocy publicznej”, CIRE.pl, 8 września 2014 r.
 • Unijne kary coraz bardziej realne”, komentarz do artykułu, Rzeczpospolita, 4 luty 2014 r.
 • Uwarunkowania dostępu źródeł energii do krajowego systemu elektroenergetycznego [w:] Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych – wybrane zagadnienia infrastrukturalne, Toruń 2013, s. 250-281.
 • Czy firma energetyczna może się wycofać z warunków przyłączenia", Rzeczpospolita, 19 września 2012 r.
 • Czego nie ma w projekcie ustawy o OZE", www.cire.pl, 9 styczeń 2012 r.
 • Projekt ustawy o OZE a kwalifikacja odnawialnego źródła energii jako inwestycji celu publicznego", www.cire.pl, 3 styczeń 2012 r.
 • Nowa era energetyki offshore w Polsce, czy nowe problemy? Nowelizacja ustawy  o obszarach morskich RP z 26 maja 2011 r.", www.cire.pl, 21 czerwiec 2011 r.
 • Prawne możliwości odmowy przyłączenia OZE do sieci", Czysta Energia, kwiecień 2011 r.
 • Wsparcie dla OZE", Energia Gigawat, wrzesień 2010 r.
 • Pierwszy krok w kierunku polskiej energetyki off-shore", Czysta Energia, czerwiec 2010 r.
 • Nowa procedura przyłączeń energetycznych", Czysta Energia, listopad 2009 r.
 • Taktyki operatorów systemu - warunki przyłączenia OZE do sieci", Czysta Energia, nr 2, 2009 r.
 • Rozwój energii odnawialnej", Dziennik, 20 listopadalistopad 2008 r.
 • Jak zabezpieczyć prawa do gruntów pod elektrownie wiatrowe", Czysta Energia, nr 1, 2008 r.

Energetyka słoneczna:

 • Doradztwo dla szeregu przedsiębiorców polskich i zagranicznych przy rozpoczynaniu działalności w branży PV w Polsce.
 • Doradztwo dla polskich i zagranicznych inwestorów w kwestiach prawnych dotyczących aukcji na zakup energii z OZE.
 • Przygotowywanie interpretacji zagadnień ustawy o odnawialnych źródłach energii.
 • Reprezentacja inwestorów i deweloperów przy transakcjach zakupu i sprzedaży projektów farm fotowoltaicznych (M&A).

Energetyka wiatrowa:

 • Doradztwo dla inwestorów w zakresie możliwości korzystania z ochrony inwestycji przewidzianej Traktatem Karty Energetycznej i umowami BIT.
 • Doradztwo przy różnorodnych projektach dotyczących ponad 50 farm wiatrowych onshore o łącznej mocy ponad 4000 MW.
 • Reprezentacja wytwórców energii w negocjacjach, postępowaniach administracyjnych oraz sądowych dotyczących umów o przyłączenie, a także umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji, w tym w pierwszym zakończonym sukcesem postępowaniu przed Sądem Najwyższym dotyczącym zdefiniowania kosztów przyłączenia źródeł energii do sieci elektroenergetycznej.
 • Reprezentacja kilkudziesięciu inwestorów farm wiatrowych przy transakcjach sprzedaży i zakupu projektów farm wiatrowych (M&A), dotyczących zarówno udziałów jak i aktywów.
 • Doradztwo przy negocjowaniu i zawieraniu szeregu umów sprzedaży energii i świadectw pochodzenia energii z OZE (CPA/PPA). 
 • Reprezentacja ponad 30 inwestorów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w postępowaniach administracyjnych - sporach z operatorami sieci elektroenergetycznej.
 • Przygotowanie szeregu długoterminowych umów zabezpieczenia praw do gruntów pod źródła energii.
 • Przygotowanie projektów przepisów prawa dla organizacji branżowych oraz propozycji implementacji dyrektyw UE.

Sieci elektroenergetyczne:

 • Doradztwo dla generalnych wykonawców zajmujących się budową sieci elektroenergetycznych na podstawie umów z PSE w zakresie efektywnych czasowo i kosztowo rozwiązań na etapie planowania i budowy.

Energetyka offshore:

 • Doradztwo dla inwestorów w procesie ubiegania się o pozwolenia na lokalizację farm wiatrowych na morzu.
 • Doradztwo inwestorowi w procesie zmiany pozwolenia na lokalizację farm wiatrowych na morzu.
 • Przygotowanie projektów przepisów prawa dla organizacji branżowych oraz propozycji implementacji dyrektyw UE.

Czyste technologie konwencjonalne:

 • Doradztwo wiodącemu europejskiemu koncernowi energetycznemu w zakresie ryzyk prawnych i środowiskowych budowy w Polsce elektrowni gazowej.

Ochrona konkurencji:

 • Reprezentacja przedsiębiorców w sporach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w precedensowych sprawach związanych z nadużywaniem pozycji dominującej i zarzutami uczestnictwa w kartelu.

Compliance:

 •  Doradztwo polskim i zagranicznym przedsiębiorcom ze wszystkich gałęzi przemysłu w zakresie compliance.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie audytów compliance.