• Share
 • Email
 • Print

Izabela Plis

Associate
+48.22.653.4248
Fax +48.22.653.4250
Izabela Plis jest adwokatem w warszawskim biurze kancelarii w departamencie Prawa Podatkowego. Jej praktyka koncentruje się na zagadnieniach związanych z doradztwem podatkowym przy obsłudze polskich, jak i zagranicznych klientów, związanej z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej w Polsce. Izabela Plis zajmuje się również kompleksowym wsparciem klientów polskich i zagranicznych oraz międzynarodowych korporacji m.in. w zakresie zagadnień związanych z planowaniem podatkowym i organizacją struktur gospodarczych. Posiada doświadczenie w badaniach prawnych i podatkowych due diligence, zajmuje się doradztwem transakcyjnym, a także reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz we wszelkiego rodzaju sporach przed organami podatkowymi. Ponadto, Izabela Plis uczestniczy w projektach pro bono, doradzając m.in. w sprawach dotyczących prawa gospodarczego i podatkowego.

Doświadczenie zawodowe

Izabela Plis rozpoczęła współpracę z K&L Gates we wrześniu 2012 roku, wcześniej odbyła praktyki w trzech międzynarodowych kancelariach prawnych, zajmując się prawem korporacyjnym i międzynarodowym prawem podatkowym.

Prezentacje/Konkursy

 • Prezentacja najnowszych zmian w zakresie podatku od towarów i usług na Śniadaniu Podatkowym organizowanym przez K&L Gates.
 • Finalistka krajowych rund The Phillip C. Jessup International Moot Court Competition, udział w międzynarodowej rundzie finałowej konkursu w Waszyngtonie.
 • Uczestnik The Manfred Lachs Space Law International Moot Court Competition w Petersburgu.

Publikacje

 • Dominika Mizielińska, Lech Najbauer, Izabela Plis – seria artykułów w specjalnej edycji dodatku „Dobra Firma” o nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Rzeczpospolita, 20.11.2014 r.

 • Doradztwo na rzecz międzynarodowych grup kapitałowych w przedmiocie opodatkowania dywidend, zysków przedsiębiorstw, odsetek i opłat licencyjnych w obrocie międzynarodowym, w oparciu o umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i dyrektyw OECD oraz UE.
 • Członek zespołu doradzającego Nordea Bank AB w związku ze sprzedażą akcji Nordea Bank Polska S.A., Nordea TUnŻ S.A. oraz Nordea Finance S.A. 
 • Członek zespołu doradzającego Nordea Bank AB przy zawarciu umów dotyczących usług IT, w tym pierwszego pełnego outsourcingu IT dla polskiego banku (Nordea Bank Polska S.A.) w związku ze sprzedażą polskich spółek Nordea na rzecz PKO BP S.A. 
 • Członek zespołu doradzającego Iron Mountain w procesie nabycia spółki świadczącej usługi archiwizacji w Polsce. 
 • Członek zespołu doradzającego na rzecz lidera rynku ubezpieczeń w Polsce w procesie relokacji i kolokacji infrastruktury IT. 
 • Doradztwo na rzecz banku obejmujące aspekty podatkowe projektu refinansowania spółki z branży hotelarskiej. 
 • Doradztwo na rzecz polskiej spółki obejmujące międzynarodowe planowanie podatkowe i tworzenie odpowiednich struktur gospodarczych. 
 • Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych. 
 • Członek zespołu doradzającego na rzecz oddziału włoskiej spółki z branży gazowej w negocjacjach i renegocjacjach dotyczących umów najmu i innych kwestiach związanych z najmem blisko 50 lokali mieszkalnych w północno-zachodniej Polsce, wynajmowanych przez klienta dla pracowników w związku z jego zaangażowaniem w jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych w Polsce. 
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego klienta w związku ze sprzedażą akcji. 
 • Doradztwo na rzecz polskiej spółki w związku z nabyciem farm wiatrowych. 
 • Przeprowadzanie szeregu analiz due diligence działalności przedsiębiorstw, w tym opracowywaniu prawnej analizy due diligence projektu farm wiatrowych. 
 • Przygotowywanie opinii prawnych oraz pism procesowych z zakresu PIT, CIT, VAT oraz międzynarodowego planowania podatkowego.
 • Doradztwo na rzecz spółek i klientów indywidualnych w zakresie podatkowych aspektów zbywania i nabywania nieruchomości w Polsce.