• Share
 • Email
 • Print

Marcin Trepka

Counsel
+48.22.653.4214
Fax +48.22.653.4250
Marcin Trepka jest radcą prawnym, członkiem globalnej praktyki prawa konkurencji w K&L Gates. Kieruje zespołem prawa konkurencji w Warszawie.

Jest ekspertem w polskim oraz europejskim prawie konkurencji, w tym w zakresie porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej przez duże przedsiębiorstwa sieciowe, kontroli koncentracji przedsiębiorców oraz pomocy publicznej.. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji oraz sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami UE.

Marcin ponadto aktywnie przyczynia się do rozwoju międzynarodowej polityki prawa konkurencji, pełniąc funkcje współkierującego międzynarodową grupą ds. karteli i leniency w Komisji Konkurencji ICC w Paryżu, Wice-Przewodniczącego Komisji Konkurencji w Polsce oraz delegata Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji (Non-Governmental Advisor) do Międzynarodowej Sieci Konkurencji (ICN).

Marcin jest rekomendowany w międzynarodowych rankingach prawniczych Legal500 and Chambers Europe, jako "bardzo pragmatyczny, skoncentrowany na celu oraz entuzjastyczny" Źródła dodają: "Umie słuchać i wyjaśnić rzeczy w sposób zrozumiały dla klienta" oraz posiada "strategiczny zmysł, łatwość prezentacji złożonych struktur prawnych w zrozumiały sposób, kreatywność i otwarty umysł". Wyróżniany przez Global Competition Review w niezależnym międzynarodowym rankingu “Who’s Who Legal: Competition - Future Leaders 2017 i 2018” skupiającym najwybitniejszych praktyków prawa konkurencji poniżej 45 roku życia.

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)

 • Wyróżnienie w rankingu Chambers Europe 2018 w kategorii Prawo Konkurencji (Band 4) "strategiczny zmysł, łatwość prezentacji złożonych struktur prawnych w zrozumiały sposób, kreatywność i otwarty umysł". Jego ekspertyza obejmuje kontrolę koncentracji, sprawy z zakresu prawa ochrony konsumentów i postępowania sądowe”.
 • Wyróżnienie w rankingu Chambers Europe 2017 w kategorii Prawo Konkurencji (Up and Coming) „otwarty i nastawiony na biznes. Prawnik o bardzo dobrych umiejętnościach komunikacyjnych. Kiedy wyjaśnia sprawy, jest zawsze entuzjastyczny i inspirujący, a jednocześnie konkretny i trafiający w punkt”.
 • Wyróżnienie w rankingu Chambers Europe 2016 w kategorii Prawo Konkurencji: "bardzo pragmatyczny, skoncentrowany na celu oraz entuzjastyczny" źródła dodają: "Umie słuchać i wyjaśnić rzeczy w sposób zrozumiały dla klienta."
 • Wyróżnienie w rankingu Legal500 2014-2016 w kategorii Prawo Konkurencji (Tier 3): „Marcin Trepka jest przyjazny i kompetentny”.
 • Wyróżnienie w rankingu Chambers Europe (2013) w kategorii Energetyka i Zasoby Naturalne. Marcin Trepka "cieszy się coraz większą renomą w dziedzinie energetyki wiatrowej" i "dużym uznaniem klientów."

Działalność Zawodowa/Społeczna

 • Współkierujący międzynarodową strategiczną grupą ds. karteli i leniency Komisji Konkurencji ICC w Paryżu (Cartels and Leniency Task Force), 2015 - obecnie
 • Wiceprzewodniczący Komisji Konkurencji ICC w Polsce, 2013 - obecnie

Wystąpienia/Prezentacje

Prawo Konkurencji
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji” prelegent podczas warsztatów praktycznych Komisji Konkurencji ICC Polska, Warszawa, 12 kwietnia 2018 r.
 • “Nowe trendy i techniki śledcze stosowane w postępowaniach dotyczących zgłoszeń zamiaru koncentracji, karteli i nadużywania pozycji dominującej ” prelegent podczas dorocznego Forum ICC i IBA „Pre-International Competition Network Forum 2018” w New Delhi, Indie, 20 marca 2018 r.
 • „Koordynacja postępowań z udziałem wielu organów” lider dyskusji podczas międzynarodowych warsztatów dot. karteli Międzynarodowej Sieci Konkurencji ICN Cartel Workshop w Ottawie, Kanada, 4-6 października 2017 r.
 • Kartele: wymiana informacji oraz procedura leniency” udział w panelu podczas międzynarodowych warsztatów Prezesa UOKIK towarzyszących spotkaniu Grupy Roboczej Europejskiej Sieci Konkurencji ds. Karteli, 25 października 2016 r.
 • Przestrzeganie i egzekwowanie przepisów antymonopolowych w regionie Azji Południowo-Wschodniej” prelegent podczas 8-mej dorocznej debaty ICC „Roundtable on Competition Policy” w Singapurze 26 kwietnia 2016 r.
 • Marcin jest stałym prelegentem seminariów organizowanych przez K&L Gates w ramach programu “Śniadania z prawem konkurencji”, w tym ostatnio o następującej tematyce: „Nowe przepisy konsumenckie - jak skutecznie zarządzić ryzykiem naruszenia nowych regulacji?” 30 czerwca 2016 r., „Odpowiedzialność finansowa kadry menedżerskiej za naruszenia prawa konkurencji - jak żyć w nowej rzeczywistości?" 18 marca, 2015 r.; “Nie taki UOKiK straszny jak… kontroluje! Co warto wiedzieć o kontroli organów antymonopolowych?” 22 maja, 2015 r. oraz “Jak zbudować skuteczny program zgodności z prawem konkurencji?”, 25 czerwca, 2015 r. i wielu innych.
 • „Znowelizowane prawo konkurencji a jego zakres oddziaływania na praktyki branży nieruchomości i usług deweloperskich” warsztat dla deweloperów i wykonawców budowlanych (MMC Conferences), Warszawa, 23 listopada 2015 r.
 • „Cienka cenowa linia” panelista w debacie ekspertów Harvard Business Review Polska poświęconej zmowom cenowym i konkurencji, Maj 2015
 • „Jak przygotować się na kontrolę organu antymonopolowego oraz KNF”, warsztaty prowadzone w ramach projektu „Ryzyko operacyjne & Compliance, Warszawa 10-11 kwietnia 2014 r.”
 • „Jak radzić sobie z zalewem regulacji. Compliance w praktyce”, warsztaty z budowania skutecznej polityki zgodności z prawem konkurencji w instytucji finansowej prowadzone w ramach V Kongresu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Jachranka 4-5 marca 2014 r.
 • „Budowanie i wdrażanie polityki zgodności z prawem konkurencji w instytucjach finansowych”, warsztaty dla przedstawicieli banków oraz ubezpieczycieli, Warszawa 10-11 lutego 2014 r.
 • „Kontrola organów antymonopolowych w Twoim przedsiębiorstwie”, szkolenie dla kadr zarządzających, managerów oraz członków departamentów bezpieczeństwa w ramach sympozjum pt. „Wykrywanie nadużyć i identyfikacja ryzyka w przedsiębiorstwie”, Warszawa 20-21 maja 2013 r.
Prawo Konkurencji
Prawo Konkurencji, Praktyki Ograniczające Konkurencję, Kartele, Postępowania Sporne
 • Doradztwo na rzecz operatora gazociągów przesyłowych w postępowaniu toczącym się przed Prezesem Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-849/16 R dotyczącej zmiany warunków wyłączenia gazociągu OPAL z obowiązku stosowania zasad dostępu stron trzecich do sieci oraz regulacji taryfowej ustalonych w dyrektywie 2003/55/WE (sygn. C (2016) 6950 final),
 • Doradztwo na rzecz wiodącego polskiego producenta cementu w postępowaniu antymonopolowym w największej dotychczas sprawie kartelowej w Polsce (łączna suma kar nałożonych ponad 400 mln zł).
 • Doradztwo na rzecz wiodącego producenta artykułów chemii budowlanej do przemysłu górniczego w precedensowym postępowaniu antymonopolowym zarzucającym zmowę przetargową (sprawa wygrana w całości przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
 • Doradztwo na rzecz wiodącego dystrybutora rowerów oraz akcesoriów rowerowych w Polsce w postępowaniu antymonopolowym zarzucającym udział w zmowie cenowej (sprawa wygrana w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
 • Doradztwo na rzecz wiodącego dystrybutora rowerów oraz akcesoriów rowerowych w Polsce w postępowaniu antymonopolowym zarzucającym udział w zmowie cenowej (sprawa wygrana w całości przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie – wyrok prawomocny).).
 • Doradztwo na rzecz dystrybutora sprzętu sportów zimowych w postępowaniu antymonopolowym zarzucającym zmowę cenową.
 • Doradztwo na rzecz wiodącego inwestora energetyki odnawialnej w precedensowym postępowaniu sądowym, w zakresie prywatnego wdrażania prawa konkurencji, przeciwko operatorowi systemu elektroenergetycznego o nadużywanie pozycji dominującej na rynku energetycznym.
 • Doradztwo na rzecz nowatorskich marek mody z branży odzieżowej oraz obuwniczej w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym oraz tworzenia polityki cenowej.
Zgodność z prawem konkurencji (compliance)
 • Doradztwo na rzecz wiodącej instytucji pożyczkowej w analizie, przygotowaniu i wdrożeniu zasad umożliwiających współpracę z konkurentami zgodzie z prawem konkurencji.
 • Doradztwo wiodącej instytucji finansowej w Polsce posiadającej pozycję dominującą na rynku w zakresie ryzyka naruszenia prawa konkurencji, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa konsumenckiego oraz zamówień publicznych związanego z planowanym oferowaniem usługi portalu pracowniczego swoim kontrahentom.
 • Doradztwo wiodącej instytucji ubezpieczeniowej w Polsce w przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowego programu zgodności z prawem konkurencji.
 • Doradztwo na rzecz wiodących spółek działających na rynku farmaceutycznym w Polsce w przygotowaniu oraz wdrożeniu programów zgodności z prawem konkurencji.
 • Doradztwo na rzecz wiodącego producenta produktów spożywczych w Polsce w przygotowaniu oraz wdrożeniu programu zgodności z prawem konkurencji.
 • Doradztwo na rzecz spółek obrotu energii elektrycznej w zakresie zgodności stosowanej polityki cenowej z prawem konkurencji, porozumień ograniczających konkurencję oraz z nadużywaniem pozycji dominującej.
Zgłoszenia koncentracji
 • Doradztwo na rzecz wiodącego światowego dostawcy produktów i usług opieki zdrowotnej do placówek stomatologicznych, weterynaryjnych oraz służby zdrowia w postępowaniu przez Prezesem UOKiK o uzyskanie zgody na przejęcie wiodącego dystrybutora produktów stomatologicznych w Polsce (zgoda bezwarunkowa).
 • Doradztwo na rzecz francuskiej grupy kapitałowej w kilku postępowaniach antymonopolowych przed Prezesem UOKIK o uzyskanie zgody na przejęcie spółek z sektora usług porządkowo czystościowych (facility management) w Polsce (zgody bezwarunkowe).
 • Doradztwo na rzecz prywatnego funduszu inwestycyjnego w kilku postępowaniach antymonopolowych przed Prezesem UOKIK o uzyskanie zgód na przejęcie pełnej kontroli nad przedsiębiorcami w Polsce i Luksemburgu (zgody bezwarunkowe).
 • Doradztwo na rzecz wiodącej skandynawskiej instytucji finansowej przy sprzedaży aktywów w Polsce w zakresie prawa konkurencji, w tym w toku postępowania antymonopolowego o uzyskanie zgody na przejęcie tych aktywów przez kupującego.
Prawo konsumenckie
 • Doradztwo na rzecz wiodącej instytucji pożyczkowej w zakresie wprowadzenia nowych form płatności odroczonej on-line na rynku polskim, w tym ich zgodności z prawem konsumenckim. 
 • Doradztwo wiodącej instytucji ubezpieczeniowej w Polsce w przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowego programu zgodności z prawem konsumenckim, w zakresie m.in. zgodności oferowanych produktów finansowych z prawem konsumenckim, w tym ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), a także organizacji i planowania sprzedaży produktów przeznaczonych dla konsumentów, ich reklamy oraz innych kwestii związanych z zawieraniem umów z konsumentami.
 • Zakończona sukcesem obrona dynamicznie rozwijającej się marki odzieżowej w Polsce w ponad 30 postępowaniach sądowych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Apelacyjnym o naruszenie interesów konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych.
 • Zakończona sukcesem obrona dynamicznie rozwijającej się marki obuwniczej w Polsce w postępowaniu sądowym przed Sądem Najwyższym, w precedensowej sprawie dotyczącej niedozwolonych postanowień umownych.
 • Doradztwo na rzecz klienta w opracowaniu i wdrożeniu programu lojalnościowego przeznaczonego dla klientów (konsumentów) przedsiębiorców z sektora energetycznego, w tym w zakresie zgodności z przepisami prawa ochrony konsumentów.
 • Doradztwo na rzecz wiodącego banku polskiego w kwestii zgodności wzorców umów, w tym kredytu konsumenckiego i regulaminów z przepisami prawa ochrony konsumentów na rynku finansowym.
Pomoc publiczna
 • Doradztwo na rzecz wiodącej grupy energetycznej w Polsce w sprawach pomocy publicznej w sektorze wydobywczym w zakresie planowanych inwestycji realizujących polityczny plan restrukturyzacji polskiego górnictwa.
 •  Doradztwo na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w zakresie zgodności systemu wsparcia energii odnawialnej w Polsce w postaci zielonych certyfikatów z europejskimi przepisami o pomocy publicznej.
Energetyka
 • Doradztwo na rzecz PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. w największej dotychczas transakcji nabycia portfela działających elektrowni wiatrowych w Polsce o łącznej mocy 140 MW.
 • Doradztwo na rzecz inwestorów w związku z realizacją projektów morskich farm wiatrowych (offshore) w Polsce o łącznej mocy przekraczającej 2000 MW, w tym ubieganiu się o pozwolenie na lokalizację farm wiatrowych w Polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.
 • Doradztwo na rzecz kopalni węgla kamiennego w negocjacjach umowy długoterminowej na dostawę węgla o wartości ok.2,5 mln Euro dla dwóch bloków energetycznych o mocy od 780 MW do 1050 MW każdy.
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowego przedsiębiorstwa energetycznego działającego na rynku polskim w kwestiach regulacyjnych związanych z procesem inwestycyjnym budowy elektrowni opalanej gazem o mocy przyłączeniowej przekraczającej 1000 MW.
 • Reprezentowanie spółek obrotu energią elektryczną oraz wytwórców energii elektrycznej w postępowaniach sądowych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach o nałożenie kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku zakupu energii ze źródeł odnawialnych („zielone certyfikaty”) oraz z kogeneracji („czerwone certyfikaty”).
 • Doradztwo na rzecz inwestorów w sporach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w sprawach dotyczących odmowy przyłączenia farm wiatrowych do sieci oraz obowiązku utrzymywania rezerw paliwowych przez wytwórców energii.