• Share
 • Email
 • Print

Ewelina Wętrys, LL.M.

Associate
+48.22.653.4233
Fax +48.22.653.4250
Ewelina Wętrys pracuje na stanowisku Associate w warszawskim biurze kancelarii w zespole rozwiązywania sporów. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim spory sądowe i arbitrażowe dotyczące spraw cywilnych i gospodarczych, w tym spory z zakresu arbitrażu inwestycyjnego. Ewelina Wętrys doradza i reprezentuje polskich i zagranicznych klientów z różnych sektorów gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektora „oil & gas”, energetycznego i telekomunikacyjnego oraz budownictwa. Ważnym obszarem aktywności Eweliny Wętrys jest również praktyka energetyki i infrastruktury.

Doświadczenie zawodowe

Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates Ewelina Wętrys pracowała w dziale sporów sądowych i arbitrażowych innej wiodącej kancelarii prawnej. Wcześniej Ewelina Wętrys zdobywała doświadczenie z zakresu arbitrażu międzynarodowego i prawa spółek w trakcie praktyk odbytych w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie i Londynie oraz w Międzynarodowym Instytucie Unifikacji Prawa Prywatnego (UNIDROIT) w Rzymie.

Publikacje

 • Jawność w interesie obywateli, komentarz w Dzienniku Gazecie Prawnej, 24 lipca 2013 r.
 • Skuteczność zapisu na sąd polubowny spółki zależnej wobec spółki dominującej, ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, Nr 3.

Rankingi/Wyróżnienia (m.in.)


 • 2014 - II miejsce w III edycji ogólnopolskiego Konkursu Arbitrażowego Lewiatan adresowanego do aplikantów adwokackich i radcowskich organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan oraz Young Arbitration Practitioners in Poland.
 • 2014 - III miejsce w kategorii „Najlepszy mówca” w III edycji ogólnopolskiego Konkursu Arbitrażowego Lewiatan adresowanego do aplikantów adwokackich i radcowskich organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan oraz Young Arbitration Practitioners in Poland.
 • 2011 - III miejsce w V edycji konkursu im. prof. dr hab. Jerzego Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską dotyczącą sądownictwa polubownego i mediacji organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
 • 2011 - I miejsce (nagroda im. Pietera Sandersa) za „Memorandum for Claimant” w XVIII edycji Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot w Wiedniu.
 • 2011 - Finalista „Best Team Orals” w XVIII edycji Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot w Wiedniu.
 • 2007-2008 - Stypendium Sokrates/Erasmus w Norwegii.

Arbitraż Inwestycyjny

 • Członek zespołu doradzającego kanadyjskim inwestorom w sporze ze środkowoeuropejskim państwem dotyczącym inwestycji w branży górniczej.
 • Członek zespołu reprezentującego środkowoeuropejskie państwo w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym na podstawie Dodatkowego Ułatwienia ICSID, wszczętym przez amerykańskich inwestorów w związku z działaniem organów podatkowych.
 • Członek zespołu doradzającego polskim inwestorom w sporze ze środkowoeuropejskim państwem dotyczącym inwestycji w branży petrochemicznej.

Arbitraż Handlowy

 • Członek zespołu reprezentującego zagraniczną spółkę w postępowaniu arbitrażowym ICC w sporze wynikającym z umowy o wdrożenie nowoczesnego systemu formowania.
 • Członek zespołu doradzającego zagranicznemu wykonawcy z sektora „oil & gas” w postępowaniu arbitrażowym ICC w sporze wynikającym z umowy o świadczenie usług wiertniczych.

Spory Sądowe

 • Członek zespołu reprezentującego międzynarodowe konsorcjum w sporze dotyczącym umowy o świadczenie usług inżynieryjnych dla sektora środowiskowego.
 • Członek zespołu reprezentującego zagranicznego wykonawcę z sektora „oil & gas” w postępowaniu o rozliczenie kontraktu na roboty budowlane.
 • Członek zespołu reprezentującego spółkę telekomunikacyjną w postępowaniach sądowych prowadzonych w sporach związanych ze świadczeniem usług hurtowego dostępu do sieci, w tym w postępowaniach o udzielenie zabezpieczenia roszczeń.
 • Członek zespołu reprezentującego zagranicznego dostawcę w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym w toku postępowania arbitrażowego ICC.
 • Członek zespołu reprezentującego spółkę z sektora nieruchomości w sporze o ochronę dóbr osobistych.
 • Członek zespołu reprezentującego spółkę wchodzącą w skład międzynarodowego koncernu z branży metrologicznej w sporze dotyczącym umowy sprzedaży specjalistycznego urządzenia pomiarowego.

Energetyka

 • Doradztwo na rzecz spółki zajmującej się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej w zakresie różnorodnych operacji prowadzonych na obszarze objętym koncesjami na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów.
 • Doradztwo na rzecz spółki z sektora energetyki odnawialnej przy różnorodnych projektach dotyczących 27 farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 3300 MW.
 • Prowadzenie analiz prawnych „due diligence” spółek z branży energetycznej.

Inne

 • Bieżąca obsługa prawna zagranicznego wykonawcy z sektora „oil & gas”, w tym doradztwo z zakresu prawa handlowego, cywilnego i postępowania cywilnego, prowadzona w trakcie „secondment”.