• Share
  • Email
  • Print

Wykrywanie nadużyć i identyfikacja ryzyka w Przedsiębiorstwie

20-21 maja 2013 r.
Warszawa

Prelegenci:

Top Consulting