• Share
  • Email
  • Print

Organizacja skutecznego procesu przetargowego w zamówieniach sektorowych

21-22 maja 2013 r.
hotel Bristol
Warszawa
Trio Conferences